X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. БУДОВА Й ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА СПОСОБОМ ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО СЛОВА У РЕЧЕННІ

Завантажити презентацію

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. БУДОВА Й ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА СПОСОБОМ ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО СЛОВА У РЕЧЕННІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. БУДОВА Й ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА СПОСОБОМ ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО СЛОВА Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок у формі словосполучення. Переказати текст, висловивши власне ставлення до описаних у тексті подій. 1.Назвати з тексту приклади словосполучень. Які сполучення слів не є словосполученнями? Аргументувати своє твердження. 2.Записати 5–6 словосполучень. Виділити головне і залежне слова. Якими частинами мови вони виступають? У тексті підкреслити їх як члени речення. 3.Здійснити пошукову роботу: підготувати повідомлення про одного із громади українських інтелігентів, про яких згадується в останньому абзаці тексту (це може бути інформація про родини композитора Миколи Лисенка, поета Михайла Старицького, філологів Христини Вовчихи, Вовка-Карачевського, Косачів та інших).

Слайд 3

Вивчення нового матеріалу Розглянути схему. Що нового ви дізналися про зв’язок слів у словосполученні? Зробити висновок, що таке узгодження, керування, прилягання. Порівняти свої твердження з теоретичним матеріалом, поданим у підручнику.

Слайд 4

Види зв’язку слів у словосполученні Залежне слово зв’язне з головним лише за змістом: приплив швидко Головне слово керує залежним, яке приєднується до головного за допомогою прийменника або без нього: підійшов до берези, свято осені Залежне слово вживається у тому ж роді, числі й відмінку, що й головне: невеликий твіт Прилягання Керування Узгодження

Слайд 5

1.Розглянути таблицю і скласти зв’язне висловлювання про види словосполучень за способом вираження головного слова. 2.Навести власні приклади кожного виду словосполучення (щоб вони стосувалися історії України). Вид словосполучення Спосіб вираження головного слова Приклади Іменникове іменник чудова хустка Прикметникове прикметник червоний від хвилювання Числівникове числівник два зошити Займенникове займенник дещо незрозуміле Дієслівне дієслово ходити на гурток Прислівникове прислівник далеко в лісі

Слайд 6

Словосполучення — це поєднання двох або більше повнозначних слів, що виражають єдину назву предмета, поняття, уявлення і виступають однією поширеною назвою: дитячі усмішки, доля поета, говорити голосно. Узгодження — це такий спосіб зв’язку, при якому залежне слово ставиться в тих же формах, що і головне: зоряне небо, сміливий хлопчик. Керування — спосіб зв’язку, при якому залежне слово ставиться в тому відмінку, якого вимагає головне слово: виконаний школярами, куточок лісу. При зміні головного слова залежне не змінюється: збираю листя, збирають листя, збираємо листя, збирає листя. Прилягання — такий спосіб зв’язку, при якому залежне слово, маючи незмінну форму, поєднується з головним лише за змістом. Залежними словами при цьому виступають прислівники, дієпри слівники, неозначена форма дієслова: бажання говорити, упоратися несподівано, вирішують ідучи.

Слайд 7

Навчальне аудіювання з елементами аналізу 1.З’ясувати лексичне значення виділеного слова (у разі потреби скористатися тлумачним словником). Як ви розумієте вислів «свіжі традиції волі»? 2.Виписати з тексту по 3–4 словосполучення з різними видами зв’язку. Замінити подані словосполучення на словосполучення іншого виду зв’язку. Що зміниться при цьому?

Слайд 8

Гра «Хто швидше?» Визначити види зв’язку слів у словосполученнях кожного рядка. Аргументувати свій вибір. 1.Читання вголос, кава по-угорськи, шапка набакир, сьогодні вдень, зовсім поруч. 2.Щоденна праця, непохитна мужність, рідний погляд, молодіжний фестиваль, єдина мета, кожен день. 3.Славити Батьківщину, пісня про щастя, потрібний людям, радісно дітям, готуватися до зустрічі. 4.Дібрати антоніми до виділених слів і скласти з ними словосполучення.

Слайд 9

Лінгвістичне дослідження з творчим завданням 1.Списати словосполучення. Визначити вид зв’язку слів у них. Аргументувати свій вибір. Сіяти зерно, місто Херсон, зібрати зошити, сильний духом, пошепки говорити, українська література, занадто відповідально, відверта розмова, поспішаючи до школи, заходиш у метро, наша історія. 2.Скласти речення з виділеним словосполученням. Зробити морфологічний розбір іменника. 3.З-поміж поданих визначити словосполучення, які можна перебудувати так, щоб слова між собою поєднувалися лише за змістом.

Слайд 10

Розподільний диктант з обґрунтуванням 1.Записати словосполучення у два стовпчики: у перший — прості, у другий — складні. Визначити зв’язок між словами у словосполученнях (за змістом чи за змістом і граматичний). Довести правильність виконання завдання. Народне свято, стеблина рослини, козацька важка доля, готовий виконувати, дуже несподівані зміни, приїхати вчасно, перехопити цікаву ідею, низький на зріст, український до мозку кісток, дуже пізно зійшло, висока дівчина з валізою, нова сукня, доплисти швидко, продуктивно працювати. 2.Дібрати п’ять означень до виділеного слова. Скласти з ними речення.

Слайд 11

Творче конструювання 1.З поданими словами утворити словосполучення, використовуючи вид зв’язку слів керування. Директор, школа; атестація, історія; говорити, подруга; здібний, математика; запрошувати, однокласник; вітайте, Олена Вадимівна; наполягати, змагання; сильніший, команда; відповідай, Вероніка. 2.Скласти 3–4 речення з утвореними словосполученнями (усно). 3.Зробити синтаксичний розбір 3–4 словосполучень. Скористатись алгоритмом.

Слайд 12

1.Виділити словосполучення з речення 2. Назвати головне і залежне слова. Поставити запитання 3. Визначити, якими частинами мови виражені головне і залежне слова Просте Складне Узгодження Керування Прилягання 4. Указати вид словосполучення за будовою 5. Визначити вид словосполучення за способом вираження головного слова 6. З’ясувати вид зв’язку слів у словосполученні

Слайд 13

Домашнє завдання 1. Скласти монологічне висловлювання-розповідь у науковому стилі на тему «Будова й види словосполучень за способом вираження головного слова». 2. Підготувати запитання для однокласника з вивченої на уроці теми. Увести їх у самостійно складений діалог

Слайд 14

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова