X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Складнопідрядне речення, особливості будови та засоби зв’язку між його частинами

Завантажити презентацію

Складнопідрядне речення, особливості будови та засоби зв’язку між його частинами

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Складнопідрядне речення, особливості будови та засоби зв’язку між його частинами Презентація підготовлена мовознавцями-теоретиками

Слайд 2

Речення є комунікативною одиницею. Нова синтаксична одиниця, яка об’єднує в собі кілька комунікативних, що доповнюють одна одну, називається складним реченням.

Слайд 3

Відбувається не просто збільшення кількості слів – маємо якісну зміну. Тепер це поєднання двох думок: одна може продовжувати іншу, пояснювати, обґрунтовувати.

Слайд 4

Складні речення в історії мови виникли не відразу. Вони пов’язані з історією розвитку людського мислення. Коли людина змогла в єдиному погляді охопити дві думки, тоді й з’явилися складні речення. Але не всі одночасно.

Слайд 5

Різні типи складних речень виникали в різні періоди. Спочатку з’явилися речення із сурядним зв’язком, при якому відбувалося нанизування однорідних незалежних речень. Згодом виникли речення з підрядним зв’язком, які стали новим етапом розвитку мови.

Слайд 6

Порівняймо: Пахне хлібом земля, і вона дала мені сонце та крила. Пахне хлібом земля, що дала мені сонце та крила.

Слайд 7

Отже, складнопідрядне речення – це складне речення, частини якого нерівноправні за змістом і з’єднані підрядними сполучниками або підрядними словами. Наприклад: Добре, що маємо силу рідного отчого краю.

Слайд 8

У складнопідрядному реченні обов’язково є головна частина та одна або кілька підрядних. Підрядна частина може стояти - після головної частини: У кожного є заповітні пороги, звідки нас проводжали в життя матері. перед головною частиною: Якщо позабудеш стежину до хати, то значить, чужинцем бездушним ти став. у середині головної частини: Усе, що серцю треба, є в нас на землі.

Слайд 9

Підрядна частина завжди має у своєму складі підрядний сполучник або сполучне слово, які разом із інтонацією є засобами зв’язку частин складнопідрядного речення. Найчастіше вживаними є такі підрядні сполучники: що, щоб, бо, як, ніби, мов, хоч. У ролі сполучних слів вживаються відносні займенники (хто, що, чий, який, котрий) або прислівники (де, куди, як, звідки).

Слайд 10

В усному мовленні підрядна частина відокремлюється від головної паузою, а на письмі – комою. Якщо ж підрядна стоїть у середині головної, то коми ставляться з обох боків.

Слайд 11

Будову складнопідрядного речення можна зобразити за допомогою схеми: Люблю народ, якого силу ніхто не зломить у віках. [Головна частина], сполучник або сполучне слово підрядна частина ( ). питання [ ], (якого ). який?

Слайд 12

Практичні завдання за темою проекту, підготовлені мовознавцями-практиками Завдання №1 Вправа 105 (с. 67) Прочитайте речення. Проаналізуйте їх за такими критеріями: - кількість частин; яка з них головна, яка підрядна; місце підрядної частини стосовно головної; на яке питання відповідає підрядна частина; засоби зв’язку між частинами.

Слайд 13

Завдання №2 Розподільна вправа Розподілити подані речення в 3 колонки в залежності від їх будови. [ ], ( ) ( ), [ ] [ , ( ), ] Все, що рідне, хай нам буде найдорожче і святе. Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну. Коли мечами злоба небо крає І крушить твою вроду вікову, Я тоді з іменем твоїм вмираю І в імені твоєму я живу. 5. А там, де сонце світить найтепліше, простяглася моя рідна земля. 6. Україна – розкішний вінок їз рути та барвінку, що над ним світять заплакані золоті зорі.

Слайд 14

Завдання №3. Творча вправа Написати міні-твір на тему “Є на світі моя країна…” , увівши 2-3 складнопідрядні речення.

Слайд 15

Мовознавці-експерти зробили такі висновки: складнопідрядним називається таке складне речення, в якому одне просте речення за змістом і граматично залежить від іншого і з’єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова; складнопідрядне речення складається з головного речення й одного або кількох підрядних, що пояснюють головне в цілому або один із його членів; прості речення в складнопідрядному втрачають не лише інтонаційну закінченість, а й смислову самостійність, і зберігають тільки будову простих речень; будову складнопідрядного речення можна відобразити за допомогою схеми. Висновки

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова