X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДАМИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ

Завантажити презентацію

РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДАМИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДАМИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Експрес-опитування 1.Які члени речення називаються однорідними? 2.Які члени речення можуть бути однорідними? 3.Чим можуть бути виражені однорідні члени речення? 4.Навести приклад речення з поширеними й непоширеними однорідними членами. 5.Розказати про вживання сполучників при однорідних членах речення.

Слайд 3

Творче спостереження з елементами аналізу 1.Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. 2.Аргументувати свою думку. Дібрати заголовок у вигляді словосполучення. 3.Поміркувати, чому автор називає творчість Катерини Білокур «дивом із див». Як ви це розумієте? 4.Виписати однорідні члени речення і на їх основі усно відтворити текст. 5.Пояснити правопис слів натхнення, почуття. 6.Дібрати власні приклади на подану орфограму і скласти з ними речення з однорідними членами.

Слайд 4

Дослідження-відновлення 1.Списати, уставляючи замість крапок пропущені літери. 2.Визначити ряди однорідних членів речення. 3.З’ясувати спосіб творення виділених слів. 4.Визначити, поширеними чи непоширеними є однорідні члени речення. 5.Довести правильність своєї думки.

Слайд 5

Лінгвістичне дослідження з творчим завдання 1.Прочитати. Схарактеризувати речення з однорідними членами. 2.Записати речення з кількома рядами однорідних членів. 3.Накреслити схеми речень. З’ясувати роль однорідних членів.

Слайд 6

Гра «Хто швидше?» Скласти речення з кількома рядами однорідних членів. 1. 4. 3. 5. 2. , , , , , , , , , , , , , , , , . . . . . … … … … … У У У та та та і і і і і

Слайд 7

Самостійна робота за варіантами Варіант 1 Знайти речення з однорідними додатками. Перебудувати його в речення з кількома рядами однорідних членів. 1.Ледве встала Катерина, поклонилась, вийшла мовчки з хати (Т. Шевченко). 2. У тій пісні чулися гудки заводів і рев машин, і шепоти пшениці (П. Тичина). 3. Я у думах забирався в горах або нахиляв до себе співучі маківки, або вибирав огірки (М. Стельмах). 4. Моя мати перша у світі навчила мене любить роси, легенький ранковий туман, п’янкий любисток, м’яту, маковий цвіт, осінній горб і калину (М. Стельмах).

Слайд 8

Варіант 2 Знайти речення з однорідними обставинами. Перебудувати його у речення з кількома рядами однорідних членів. 1.Вились і танули серед дерев сизі димки над бараками (Ю. Збанацький). 2. Шосейний шлях пролягав полями через ліски і зарослі, бори і непролазні хащі (Ю. Збанацький). 3. А в печері ані золота, ані срібла, ані каміння дорогого (Марко Вовчок). 4. Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара, або пролітала пташина, або ширяв над річкою шуліка, зірким оком вишукуючи здобич (А. Шиян)

Слайд 9

Домашнє завдання 1.Виписати з творів художньої літератури 5–6 речень з кількома рядами однорідних членів. Визначити вид однорідних членів. 2.Побудувати висловлювання у формі роздуму на тему «Чи можуть митці художнього слова обійтися без однорідних членів речення?» 3.Уявіть, що ви потрапили на виставку картин Катерини Білокур і зупинили свій погляд, на вашу думку, на найкращому творі мистецтва. Знайдіть привабливу картину художниці й опишіть її, використовуючи однорідні члени речення. Проаналізувати їх.

Слайд 10

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова