X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПРИКЛАДКИ

Завантажити презентацію

ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПРИКЛАДКИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВІДОКРЕМЛЕНІ ПРИКЛАДКИ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Творче спостереження з елементами аналізу 1.Прочитати текст. Визначити жанр висловлювання. Дослідити, що виражає заголовок — тему чи основну думку. 2.З’ясувати, чи всі виділені частини тексту є відокремленою прикладкою. Свою відповідь аргументувати. 3.Яке місце в реченні відповідно до означуваного слова може займати відокремлена прикладка? Відповідь проілюструвати прикладами з тексту.

Слайд 3

Колективне опрацювання опорної схеми 1.За допомогою схеми розказати про відокремлену прикладку: що вона позначає, чим виражається, до якого слова відноситься в реченні, на які види поділяється. 2.Опрацювавши теоретичний матеріал підручника, зробити висновок про те, які розділові знаки вживаються в реченнях з відокремленими прикладками. 3.Пригадати, яка особливість уживання на письмі непоширених прикладок. Назвати основні правила вживання дефіса та лапок при непоширених прикладках.

Слайд 4

Відокремлена прикладка Буває поширеною (вираженою словосполученням) і непоширеною (вираженою одним словом) Містить додаткове повідомлення, конкретизує висловлювану думку, служить засобом уточнення,образності Пов’язується з присудком Виражається іменником або іменником із залежними словами

Слайд 5

Пояснювальний диктант 1.Записати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. 2.Виділити відокремлені прикладки. Схарактеризувати їх, скориставшись алгоритмом. 3.З’ясувати, у яких реченнях доцільно вжити тире при відокремлених прикладках.

Слайд 6

Алгоритм характеристики відокремленої прикладки 4. Пояснити вживання розділових знаків 3. Дослідити, поширена чи непоширена відокремлена прикладка та чим вона виражена 2. З’ясувати, до якого слова відносяться 1. Виділити в реченні відокремлену прикладку (підкреслити її)

Слайд 7

Дослідження-трансформація 1.Подані речення трансформувати так, щоб виділені компоненти виступали в ролі відокремленої прикладки. 2.Записати змодельовані речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділити відокремлені прикладки. Указати на слова, які вони конкретизують. Зразок. Відомий український композитор і письменник Микола Аркас усе життя був вдячний матері (В. Жадько). — Микола Аркас — відомий український композитор і письменник — усе життя був вдячний матері. 3.Дослідити, як змінюється зміст речень при їх трансформації. Чи можна вважати ці пари речень синтаксичними синонімами.

Слайд 8

Лінгвістична гра «Віднови синтаксичну конструкцію» 1.Записати речення, уставляючи замість крапок потрібні за змістом відокремлені прикладки. За потреби скористатися довідкою. Довідка: давньоруським містом; на той час уже всесвітньо відомий композитор; видатний вітчизняний учений-енциклопедист, природодослідник, мінералог і кристалограф; київського князя Святослава; онука Каменяра. 2.Дослідити, як узгоджується відокремлена прикладка з означуваним словом.

Слайд 9

Творчий диктант (взаємоперевірка) 1.Відновити й записати розповідь про одну з визначних українок в історії, уставляючи потрібні слова з довідки. Дібрати заголовок. 2.Виділити прикладки, схарактеризувати їх. 3.Пояснити вживання коми й тире в реченнях з відокремленими прикладками. 4.Усно переказати відновлений текст, використовуючи відокремлені прикладки.

Слайд 10

Домашнє завдання Підготувати розповідь про одного з відомих українців-письменників (Г. Сковорода, Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко), використовуючи відокремлені прикладки. Розповідь оформити письмово.

Слайд 11

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова