X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОНЯТТЯ ПРО РЕЧЕННЯ ДВОСКЛАДНІ Й ОДНОСКЛАДНІ, ПРОСТІ І СКЛАДНІ

Завантажити презентацію

ПОНЯТТЯ ПРО РЕЧЕННЯ ДВОСКЛАДНІ Й ОДНОСКЛАДНІ, ПРОСТІ І СКЛАДНІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РЕЧЕННЯ ДВОСКЛАДНІ Й ОДНОСКЛАДНІ, ПРОСТІ І СКЛАДНІ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Колективна робота з текстом (з элементами аналізу) 1.Прочитати текст. Пригадати з уроків історії про вчинки Івана Мазепи, що стали важливою сторінкою в історії України. 2.Сформулювати тему й основну думку тексту. Використовуючи подане висловлювання і власні знання, розгорнути зміст останнього речення. 3.Усно схарактеризувати речення в тексті за наявністю головних і другорядних членів. 4.Зробити синтаксичний розбір виділеного речення.

Слайд 3

Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу Двоскладні речення мають підмет і присудок: До тебе завше я душею лину (З. Кучерява). Односкладні речення мають лише один головний член речення у формі підмета або присудка: І закружляю, мов полова, у круговерті світовій (В. Базилевський). За структурою речення поділяються на прості й складні. Прості речення мають одну граматичну основу: Люблю я пісню солов’їну (А. Загрудний). Складні речення мають дві або більше граматичних основ, що становлять одне смислове і граматичне ціле: Українська мова мене не тільки вабить як письменника, вона дивує й захоплює (В. Шевчук).

Слайд 4

Речення бувають повними і неповними. Повні — це такі речення, у яких наявні всі члени речення: По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні (В. Сосюра). Неповні — це такі речення, у яких пропущений будь-який член речення, що можна виявити з контексту: Ранні пташки росу п’ють, а пізні — сльози ллють (Нар. творчість). У реченні Сльози ллють пропущено підмет пташки.

Слайд 5

Слайд 6

Пунктуаційний практикум Прослухати. Довести, що це текст. Сформулювати його тему. Виділити мікротеми й записати їх у формі словосполучень. Як ви розумієте зміст останнього речення? Списати текст, розставляючи розділові знаки в кінці речень. 2.Назвати речення прості й складі. Довести правильність свого вибору. Пригадати з уроків зарубіжної літератури повість «Тарас Бульба» і усно описати головного героя. 3.З’ясувати лексичне значення виділеного слова (анархія — стан суспільства, у якому відсутні організована влада, закони, немає певних обов’язкових норм поведінки, безладдя, хаос). Скласти з ним два речення: просте і складне.

Слайд 7

Лінгвістичне дослідження з творчим завданням 1.Прочитати. Поділити текст на речення. Довести, що перед вами текст. Сформулювати тему й мікротеми поданого 2. висловлювання. Записати, розставляючи розділові знаки. 3.З’ясувати зміст виділеного вислову. 4.Знайти односкладні й двоскладні речення. Підкреслити в кожному реченні граматичну основу. 5.Назвати неповні речення.

Слайд 8

Дослідження-зіставлення Розглянути схему і скласти зв’язну розповідь про те, чим речення відрізняється від словосполучення.

Слайд 9

Творче завдання Прочитати прислів’я. Пояснити зміст кожного. Списати. Підкреслити головні члени Лежачого не б’ють. 2 Весною сій - восени збереш. 3. Вік живи- вік учись. 4. Як дбаємо, так і маємо. 5. З вогнем не жартуй. 6.Друга пізнають у біді. 7. Коли маєм — не шануєм, а змінивши, плачем. 8. Хто не ризикує, той хати не збудує (Нар. творчість). 2.Усно доповнити народні вислови так, щоб змінилася структура речень.

Слайд 10

Розвиток комунікативних умінь 1.Скласти діалог, використовуючи подані прислів’я. 2.Дати йому заголовок у формі словосполучення. 3.У репліки ввести фразеологізми з довідки і використати речення: а) різні за метою висловлювання; б) двоскладні й односкладні; в) прості й складні; г) повні й неповні; д) поширені й непоширені. 4.Розіграти діалог. Записати 3–4 репліки, пояснити розділові знаки і зробити їх синтаксичний розбір.

Слайд 11

Дослідження-трансформація 1.Перетворити складні речення у прості. Записати їх. Підкреслити граматичні основи. 2.Назвати слова з орфограмою «Ненаголошені е, и» і пояснити їх написання.

Слайд 12

Подумати і дати відповіді на запитання 1.Чи можна у процесі висловлювання обмежитися лише односкладними (або двоскладними) реченнями? 2.Яку роль у мовленні відіграють односкладні й двоскладні речення? 3.Яку роль у мовленні відіграють прості й складні речення?

Слайд 13

Домашнє завдання Здійснити пошукову роботу в мережі Інтернет або в бібліотеці та підготувати повідомлення про відому постать, яка бере безпосередню участь у творенні історії сьогодення. Використати різні за структурою і метою висловлювання речення.

Слайд 14

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова