X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПОНЯТТЯ ПРО ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ

Завантажити презентацію

ПОНЯТТЯ ПРО ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

епітет б’є стрілою У саму щонайглибшу суть. М. Рильський

Слайд 3

Навчальне аудіювання з метою зіставлення нових знань із базовими на основі актуалізації мотивіційних резервів учнів 1.Прочитати мовчки текст. Пригадати, з якого твору взято уривок. 2.Дати відповідь на запитання, поставлене в останньому реченні. 3.Визначити, які типи мовлення поєднано в тексті. 4.Знайти речення з однорідними членами. 5.Схарактеризувати однорідні члени, визначивши, до якого слова в реченні вони належать, що вони означають, на які запитання відповідають. 6.Чи в усіх випадках між означеннями, що належать до того самого слова, ставиться кома? 7.Дібрати синоніми до виділених слів.

Слайд 4

Лінгвістичне дослідження 1.Списати речення. Які означення в них використано? 2.Підкреслити означення. Довести правильність виконання завдання. 3.Пояснити розділові знаки в реченнях. 4.Зробити словотвірний розбір виділених слів.

Слайд 5

Дослідження-характеристика з творчим завданням 1.Прочитати текст. Визначити його стиль. 2.Аргументувати свою думку. Як можна схарактеризувати літню красу у вашій місцевості? 3.Знайти речення з однорідними членами. Визначити функцію використаних автором однорідних і неоднорідних означень. 4.Яке слово в реченні вони пояснюють? 5.Виписати з тексту прислівники та з’ясувати їх правопис. Розібрати як частину мови два з них (на вибір). 6.Доповнити виділені речення однорідними й неоднорідними означеннями.

Слайд 6

Дослідження-аналіз 1.Прочитати іменники та групи означень, що їх характеризують. 2.Визначити, чи всі вони вказують на однакові ознаки? 3.Які з них можна віднести до однорідних, а які - до неоднорідних? 1.Листя — червоне, пожовкле, гарне, осіннє, багряне, опале, сумне. 2. Хлопчик — симпатичний, сильний, мужній, натренований, добрий. 3. Ліс — кленовий, сосновий, густий, березовий, темний, осінній. 4. Дерева — високі, стрункі, придорожні, пересаджені, підбілені. 5. Квіти — чудові, різнокольорові, пахучі, весняні, південні, рідкісні.

Слайд 7

Гра «Хто швидше?» 1.Скласти речення зі словами однієї групи з переднього завдання так, щоб однорідні члени були з’єднані сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком. 2.Проаналізувати однорідні члени речення.

Слайд 8

Розвиток комунікативних умінь 1.Розглянути фотоілюстрації (із зображенням природи лісів, гір, річок тощо). 2.Чи доводилося вам милуватися такими чудовими краєвидами? 3.Розказати про свої враження, використовуючи однорідні й неоднорідні означення. 4.За фотоілюстраціями скласти і записати 2–3 речення з однорідними членами. Накреслити їх схеми.

Слайд 9

Ліс

Слайд 10

Гори

Слайд 11

Річка

Слайд 12

Самостійна робота 1.Списати речення, розставляючи розділові знаки, у такій послідовності: а) з однорідними означеннями; б) з неоднорідними означеннями. 2.Пояснити пунктограми. 3.Скласти і записати по 1–2 речення: а) з однорідними означеннями; б) з неоднорідними означеннями.

Слайд 13

Подумати і дати відповіді на запитання: 1.Які означення слід уважати однорідними? 2.Коли означення є неоднорідними? 3.Схарактеризувати означення, використані в реченні Горнулася в клубок чорна і страшна людська лють на хазяїв (О. Десняк). 4.Довести, що в поданому реченні означення є неоднорідними: І червоні язики виривалися з горна, лизали сіру потріскану глину печі (Ю. Мушкетик). 5.Розказати про розділові знаки при однорідних і неоднорідних означеннях. Навести приклади.

Слайд 14

Домашнє завдання 1.З підручника географії, біології або історії виписати 5–6 речень з однорідним й неоднорідними означеннями. 2.Зробити висновок про стилістичну роль речень з однорідними членами. Виконати синтаксичний розбір 2–3 речень на вибір. Прокоментувати розділові знаки.

Слайд 15

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова