X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Орфоепія в українській мові"

Завантажити презентацію

"Орфоепія в українській мові"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Орфоепія в українській мові

Слайд 2

План Орфоепія як розділ мовознавства. Основні правила української орфоепії. Український діалект. Історія формування української орфоепії. Висновок

Слайд 3

Орфоепія

Слайд 4

Орфоепічний словник української мови

Слайд 5

Основні правила української орфоепії Голосні Звуки Вимова Приклади Усі наголошені, атакож[а],[і], [у]завждивусіхпозиціях Чітко й виразно (нескорочуються, непереходятьвіншізвуки) Вечір[ве ч’ір] Молотити[молоти ти] Мороз[моро з] [о]ненаголошенийперед складом знаголошеним[у], [і] Нечітко, з наближенням до[у]: [оу] Голубка[гоулу бка] Кожух[коужу х] Тобі[тоуб'і] ненаголошений[е] ненаголошений[и] Нечітко, з наближенням до[и] - [еи] з наближенням до[е] - [ие] Перон[пеиро н] Листок[лиесто к] Весна[веисна ]

Слайд 6

Приголосні Звуки Вимова Приклади Приголосніперед голосними і в кінці слова Вимовляютьсячітко Дуб[ду б] [ж], [ч], [ш], [ ],[б], [п], [в], [м], [ф], [ґ], [к], [х], [г] завждитвердо, напівпом'якшенотількипереді Степ[сте п] Довідка[до в’ідка] Дзвінкіперед глухими вимовляютьсядзвінко;оглушуєтьсятільки[г]тапрефіксз- Рибка [ри бка] Вогко[во хко] Зсунув[с:у нув] Глухіперед дзвінкими Вимовляються як парні їм дзвінкі Боротьба[бородʹба ] []та[ ] неподільні, злиті звуки(африкати) Джем[е м] Дзвінок[віно к] [д], [т], [з], [с],[ ][ц], [л], [н] Перед м'якими вимовляютьсям'яко Пісня[п’ісʹнʹа]

Слайд 7

ЗВУКОСПОЛУЧЕННЯ УВАГА! Порушення орфоепічних норм мови завжди негативно впливає на сприймання змісту мовлення, зосереджує увагу співрозмовника або слухача не на змісті, не на тому, про що йдеться в мовленні, а на його звуковому оформленні; часто недодержання орфоепічних норм може спричинити спотворення висловлюваної думки; воно завжди викликає небажані, неприємні емоції у співрозмовників та слухачів. ЗВУКОСПОЛУЧЕННЯ вимова приклади -ться,-шсяв дієсловах вимовляютьсяяк[цʹ:а], [cʹ:а] сміється- [смійе цʹ:а] дивуєшся- [диву йеcʹ:а] -жся, -чсявдієсловахнаказовогоспособу вимовляютьсяяк[зʹсʹа], [цʹcʹ:а] обмажся- [обма зʹсʹа] префіксироз-,без- дзвінкоприповільномутемпі; глуховшвидкомутемпі Безсилий[беизси лий], [беис:и лий]

Слайд 8

На жаль, порушення орфоепічних норм у практиці українського усного літературного мовлення трапляється ще досить часто. Інколи помилка зумовлюється пропуском одного із звуків, наприклад: Правильно Плутати Плутаю Плутають Неправильно Путати Путаю Путають Дуже часто у мовленні замість [ф] вживають [хв], а замість [хв] -[ф] факт фарба фахівець Феномен форматний функціонувати хвала хвороба хвакт хварба хвахівець хвеномен хворматний хвункцюнувати фала фороба

Слайд 9

Український діалект Діале кт— різновид мови, що вживається як засіб порозуміння особами, пов'язаними між собою територією, фаховою або соціальною спільністю. Відтак, розрізняють територіальний і соціальний різновиди діалектів. Найчастіше поняття діалект уживають у значенні територіального діалекту.

Слайд 10

Карта діалектів України

Слайд 11

Словник діалектів Північне наріччя Південно-східне Південно-західне глива (груша) жалива(кропива) крумплі(картопля) гладишка(глечик) курай(перекотиполе) ярець(ячмінь) коросліп(пролісок) скот (худоба) вивірка (білка) ляскавиця(грім) бовдур (димар) когут (півень) мигунка(блискавка) вагани (ночви) льоха (свиня) товар (худоба) кип’яч (окріп) тайстра(торба), хупавий(гарний) киря(сокира) нанашко(хрещений батько) конопляник(горобець) випасатися(тинятися) банітувати (лаяти) клювок (дятел) зобува (взуття) пантрувати (стежити) копаниця (лопата) кабиця (літня піч) маржина (худоба) живець (джерело) хвища(сильний дощ) витуманити (видурити) веселуха (райдуга) желіпати (кричати) окмітовувати(помічати)

Слайд 12

Історія формування української орфоепії. Більшість норм української орфоепії склалася ще в XIX — на початку XX століття в процесі формування сучасної української літературної мови. Проте несприятливі умови, в яких перебувала українська мова за часів царизму, роз'єднання українського населення аж до 40-х років ХХ століття державними кордонами, гальмували цей процес, а разом з ним гальмували й становлення та стабілізацію єдиних орфоепічних норм. Умови для остаточного усталення орфоепічних норм української мови створилися лише за радянського часу, а їх поширення на всю українську територію стало можливим тільки після возз'єднання всього українського народу в єдиній українській радянській державі.

Слайд 13

● Висновок Українська орфоепія характеризується відносною простотою, що полегшує її засвоєння, полегшує обов'язкове додержання її норм. Простота правил літературної вимови зумовлюється, з одного боку, тим, що в українській орфографії переважає фонетичний принцип передавання звуків на письмі, а це зменшує розбіжність між вимовою і її писемним оформленням. З іншого боку, українській орфоепії не властива надлишкова варіантність вимовних норм, що не несуть будь-якого фонологічного навантаження. Її функціональна досконалість забезпечується загальнонародним, наддіалектним характером, відповідністю вимовних норм закономірностям фонетичної системи літературної мови та їх стабільністю. Орфоепія — один з найважливіших компонентів багатогранного комплексу різноманітних засобів мовного спілкування. Цим визначається її місце і вага в усному літературному мовленні. Висновок

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова