X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вибір слова у мові професійного та ділового спілкування

Завантажити презентацію

Вибір слова у мові професійного та ділового спілкування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вибір слова у мові професійного та ділового спілкування

Слайд 2

Синоніми – це різні за звучанням, але однакові або близькі за лексичним значенням слова.

Слайд 3

Перший тип належить до абсолютних синонімів. Наприклад: мовознавство-лінгвістика; тому-що – бо; родина — сім'я; бік — сторона; гіпербола — перебільшення; лелека — бусол — чорногуз.

Слайд 4

Якщо ж слова лише близькі за значенням, вони належать до понятійних синонімів. Це другий тип. Наприклад: тепло – жарко.

Слайд 5

Третій тип синонімів – стилістичні, які розрізняються залежно від стилів мовлення. Наприклад: вивіз – експорт процент – відсоток ходити — тинятися думати — метикувати.

Слайд 6

Незнання синонімічних можливостей слова часто призводить до помилок. Уміле використання синонімів робить текст досконалішим, тому, добираючи слова з синонімічного ряду, треба враховувати і лексичний відтінок у їх значенні, і стильову належність. Наприклад: Приміщення – кімната,квартира, зал; Документи – ділові папери, першоджерела; Рішення – вирішення, ухвала, постанова, вирок; Думка – твердження, ідея, задум.

Слайд 7

Пароніми - це слова, які мають подібне звучання, але не мають спільного лексичного значення. Найчастіше - це спільнокореневі слова: авторитетний - авторитарний, програмний - програмовий, надягати - одягати, пригадати - прогадати.

Слайд 8

Пароніми бувають: 1. Синонімічні: важкий-тяжкий, привабливий - принадливий. 2. Антонімічні: прогрес - регрес, еміграція - імміграція, адресат - адресант. 3. Що мають семантичну близькість: вирізнятися - відрізнятися, витрати - затрати. 4. Тематичні: абонемент - абонент, пам’ятка - пам’ятник.

Слайд 9

Абонент - Абонемент

Слайд 10

Дипломат - Дипломант

Слайд 11

Ліцензія — Ліценція дозвіл на зниження право тарифного Торговельного мита обміну, тощо. використання чогось тощо.

Слайд 12

Вихідний - Висхідний початковий, той, що від якого підіймається вгору, ведеться розвивається до облік. вищого рівня.

Слайд 13

Особовий - Особистий стосовно до особи, властивий певній людини взагалі: конкретній особі; особове посвідчення, власний, особовий, персональний: особовий склад, особисті речі, особовий рахунок. особисте життя.

Слайд 14

Дослід - Досвід Відтворення сукупність практично якогось явища засвоєних знань, або спостереження навичок, які здобувають за новим явищем у житті і у певних умовах практичній діяльності: з метою вивчення; досвід керівництва експеримент: масами, важливий науковий нагромаджений дослід, проводити досвід. досліди.

Слайд 15

Омоніми – це слова, які мають однакове звучання (або написання), але різні лексичні значення.

Слайд 16

Вчені виділяють кілька видів омонімів: 1.     Прості (лексичні) омоніми – слова, що повністю збігаються у початковій формі. Наприклад, пара - двоє і пара - газ, лавка - для сидіння і лавка – крамничка.

Слайд 17

2.     Омоформи (морфологічні омоніми) – слова, які пишуться і звучать однаково в певних граматичних формах. Як правило, до омоформів належать різні частини мови. Наприклад, «три» (числівник і дієслово наказового способу), вози (іменник у множині називний відмінок від слова «віз») (дієслово у наказовому способі), по три карбованці – потри руку.

Слайд 18

3.     Омографи (омограми) – слова, що пишуться однаково, але звучать по-різному через наголос. Наприклад, зáмок (споруда) і замóк (пристрій для замикання дверей), мýка (страждання) і мукá (борошно), óбід (зовнішня частина колеса) і обíд (споживання їжі).

Слайд 19

Антоніми – це слова з протилежним лексичним значенням. Структурно антоніми діляться на дві групи: 1. Однокореневі антоніми, або афіксальні, що творяться за допомогою додавання префіксів: доля – недоля, свіжий – несвіжий, революція – контрреволюція, приватизація – реприватизація, чесний – безчесний; 2. Різнокореневі антоніми: день – ніч, назад – вперед, мокрий – сухий, працювати – ледарювати.

Слайд 20

За своїм значенням антоніми поділяються на кілька груп. Основні з них такі: 1. Антоніми, які позначають два діаметрально протилежні вияви певного поняття і при цьому не вичерпують усього його обсягу, залишаючи можливість існування проміжних ланок. Наприклад, антоніми холодний — гарячий позначають поняття температури, його протилежні вияви, але заперечення одного з цих слів не є ствердженням іншого, адже поняття температури включає ще такі проміжні ланки, як прохолодний, теплий. Ця група антонімів є найширшою.

Слайд 21

2. Антоніми, значення яких вичерпує поняття, протилежні вияви якого вони позначають. Ці слова доповнюють одне одного і разом охоплюють увесь обсяг родового поняття. Сюди можна віднести такі антоніми, як живий — мертвий; чоловік — жінка, між якими не може бути жодних проміжних ланок.

Слайд 22

3. Антоніми, які позначають різноспрямовані дії, оцінку ситуації з погляду протилежних суб'єктів дії, з різних точок часу і простору: продавати —купувати; переможець — переможений; уже —ще; попереду — позаду.

Слайд 23

Основні значеннєві групи не охоплюють усіх антонімів, й існують, антонімічні зв'язки, які важко віднести до якоїсь із груп.

Слайд 24

Презентацію виконала студентка 13 групи ФЕФ Драгомерецька Катерина.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова