X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Завантажити презентацію

НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Творче спостереження з елементами вибіркової роботи 1.Прочитати виразно текст. Визначити його тему й основну думку. 2.Указати на стильову належність висловлювання. 3.Знайти односкладні речення. Виписати їх. 4.Дослідити способи морфологічного вираження в них головного члена. 5.Назвати односкладні речення, у яких головний член виражений дієсловом у формі ІІІ особи множини.

Слайд 3

Колективне опрацювання опорної схеми Способи вираження головного члена неозначено-особових речень Дієслова III особи множини дійсного способу теперішнього часу Дієслова III особи множини дійсного способу майбутнього часу Дієслова у формі множини дійсного способу минулого часу

Слайд 4

Дослідження-характеристика Скориставшись схемою, указати на спосіб морфологічного вираження головного члена в неозначено-особових реченнях. Визначити вид восьмого речення за метою висловлювання й емоційним забарвленням.

Слайд 5

Дослідження-зіставлення 1.Прочитати речення. 2.Визначити, у яких із них виділені слова виступають у ролі присудка двоскладного речення, а в яких - у ролі головного члена односкладного неозначено-особового речення.

Слайд 6

Дубль-диктант 1.Прочитати визначення відомих вам лінгвістичних понять. 2.Пояснити вживання в них тире. 3.По пам’яті дати визначення понять у формі односкладних неозначено-особових речень. 4.З’ясувати, чи можна вважати трансформовані речення граматичними синонімами.

Слайд 7

Дослідження-трансформація 1.Утворити односкладні неозначено-особові речення, трансформувавши подані синтаксичні конструкції. 2.Указати на спосіб вираження головного члена. Зразок. До хліба українці віддавна ставилися з особливим пошанівком (П. Мовчан). — До хліба в Україні віддавна ставилися з особливим пошанівком. 3.Визначити, яку синтаксичну функцію виконують виділені слова у трансформованих реченнях.

Слайд 8

Вибіркова робота 1.Прочитати заголовки до висловлювань. Дослідити їх синтаксичну організацію. 2.Записати їх до відповідних колонок таблиці. Свій вибір обґрунтувати. 3.Визначити спосіб морфологічного вираження головних членів односкладних і двоскладних речень. Означено-особові речення Неозначено-особові речення Двоскладні речення

Слайд 9

Лінгвостилістичний аналіз висловлювання 1.Прочитати мовчки текст. Визначити його тему й основну думку. 2.Дібрати заголовок. З’ясувати стильову належність висловлювання. 3.Дослідити його синтаксичну організацію. 4.Зробити висновок, яку стилістичну функцію виконують односкладні неозначено-особові речення в мовленні.

Слайд 10

Домашнє завдання З дієсловами висаджувати, визначати, називати скласти пари речень: а) двоскладні; б) односкладні неозначено-особові. Схарактеризувати в них головні члени

Слайд 11

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова