X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Написання великої букви «Ж»

Завантажити презентацію

Написання великої букви «Ж»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель – методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Лексична робота (зошит, с. 16) Робота над загадкою Жило собі звірятко, де Африка жарка. Жупан — на латці латка, а шия — он яка. Ліна Біленька

Слайд 3

Лексична робота (зошит, с. 16) Робота над загадкою Про що у ній розповідається? Де мешкало звірятко? Яке воно було? Словник Жупан — … український народний верхній чоловічий або жіночий одяг до п'ят.

Слайд 4

Робота за сюжетним малюнком Яких тварин ви бачите на малюнку? Що робить жирафа? Складіть розповідь за малюнком.

Слайд 5

Звуко-буквений аналіз слів Які предмети намальовані?

Слайд 6

Звуко-буквений аналіз слів Скільки складів у цьому слові? Який склад наголошений? Назвіть окремо букви і звуки.

Слайд 7

«Зберіть» нові слова

Слайд 8

Гра «Лабіринт» Запишіть 4 слова, на ваш вибір, на останньому рядку. Словник Ружа — … троянда. Межа, жатка, жасмин, жакет, жарко, сажа, ружа, жаба.

Слайд 9

Гра «Лабіринт» Перевірка написаного М е ж а , ж а т к а , ж а с м и н , ж а к е т , ж а р к о , с а ж а , р у ж а , ж а б а .

Слайд 10

Гра «Який склад живе у слові?» ..то ..лудь ..нка Який із складів «живе» у кожному слові? Жито, жолудь, жінка.

Слайд 11

Демонстрація великої букви «Ж», порівняння друкованої літери з писаною і рядковою буквами. Живе у Жанни жук в коробці. На букву «Же» він схожий, хлопці.

Слайд 12

Письмо великої букви Ж

Слайд 13

Письмо великої букви Ж

Слайд 14

Письмо великої букви Ж

Слайд 15

Робота в зошиті на с. 17 Письмо елементів букви та рядка букви Ж. Ж

Слайд 16

Робота в зошиті на с. 17 Письмо буквосполучень Жа, Жм. Ж а Ж м

Слайд 17

Списування речень, поданих друкованим шрифтом На дошці поєднання букв: и ж , о р , о ш , о д , р у , о к , р ж , о с , к в , в і , Ж и , о м , в е , е л , к е , і с .

Слайд 18

Списування речень, поданих друкованим шрифтом Звертається увага на буквосполучення рж, иж — не слід відхиляти різко вправо останній елемент букви, яка стоїть перед ж. р ж и ж

Слайд 19

Списування речень, поданих друкованим шрифтом Книжка — хороший подарунок. К н и ж к а — х о р о ш и й п о д а р у н о к .

Слайд 20

Списування речень, поданих друкованим шрифтом Жоржини – осінні квіти. Ж о р ж и н и – о с і н н і к в і т и .

Слайд 21

Списування речень, поданих друкованим шрифтом Житомир — велике місто. Ж и т о м и р — в е л и к е м і с т о .

Слайд 22

Вибірковий диктант із граматичним завданням У болоті край села жаба жадібна жила. Їла жваво комарів і жахалась журавлів. Виписати слова з буквою “ж”.

Слайд 23

Вибірковий диктант із граматичним завданням Ж а б а , ж а д і б н а , ж и л а , ж в а в о , ж а х а л а с ь , ж у р а в л і в . Підкресліть букви, що позначають тверді приголосні.

Слайд 24

Гра «Діалог» Я до вас питання маю: Хто на Ж тварини знає? Жаба, жираф, жайворонок, журавель, жук. Можна, ще раз запитаю? Хто на Ж рослину знає? Жоржина, жасмин.

Слайд 25

Гра «Діалог» Хочу ще спитати я. Чи є на букву Ж ім'я? Жанна, Женя. Швидко ти мені скажи назву міст і сіл на Ж. Житомир, Жмеринка, Женева. Які з названих вами слів треба писати з великої букви? Чому?

Слайд 26

Підсумок уроку Яку букву навчилися писати на уроці? Який звук вона позначає? Коли вживається велика буква? На кого схожа вона за своєю формою?

Слайд 27

С. Г. Заброцька. І.Р. Дунець. Уроки навчання грамоти М.О.Володарська, Н.О.Ковальчук, А.І. Настенко, В.М.Сисоєва. Мій конспект. Навчання грамоти. Письмо Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова