X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Написання великої букви «Б»

Завантажити презентацію

Написання великої букви «Б»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель – методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Творче списування Спишіть речення, вставивши пропущені голосні. З.ні т.т. куп.в ковз.н. . У В.сильк. н.в. с.нк. . Ус.м вес.л. вз.мку!

Слайд 3

Творче списування Зіні тато купив ковзани. У Василька нові санки. Усім весело взимку!

Слайд 4

Перевірка роботи З і н і т а т о к у п и в к о в з а н и . У В а с и л ь к а н о в і с а н к и . У с і м в е с е л о в з и м к у !

Слайд 5

Гра «Впіймай звук [б]» Бухи, бухи, бухикали! Чи вас у дім не кликали?! До ночі ви каталися, бурульок об'їдалися. Тепер — бухи, бухикали?! Заховаю ковзани — до весни! Де вони? О. Орач Чому дітям заховають ковзани?

Слайд 6

Актуалізація опорних знань учнів Робота за малюнком (зошит, с. 85) Лист зелений не пропав, А під снігом задрімав, Щоб у синю сукенчину Одягнуть весняну днину. Барвінок

Слайд 7

Знайди слово до складу ба-

Слайд 8

Складіть нові слова

Слайд 9

Списування з друкованого тексту біб, літо, кіт, тіло. б і б , л і т о , к і т , т і л о .

Слайд 10

Повідомлення теми і мети уроку Сьогодні на уроці ви навчитеся писати велику букву «Б» і слова з нею. Буква «Б» — як бегемотик, що вхопився за животик. Він морозива поїв, а тому і захворів. Л. Андрієнко

Слайд 11

Вивчення нового матеріалу Демонстрація великої букви «Б», порівняння друкованої з писаною, рядковою буквою.

Слайд 12

Пояснення написання букви «Б»

Слайд 13

Пояснення написання букви «Б»

Слайд 14

Пояснення написання букви «Б»

Слайд 15

Пояснення написання букви «Б»

Слайд 16

Пояснення написання букви «Б»

Слайд 17

Робота в зошиті (с. 85-86) Написання букви «Б» в повітрі, по елементах зразка в зошиті. Написання другого рядка Б. Б

Слайд 18

Робота в зошиті (с. 85-86) Написання складів і буквосполучень з літерою «Б». Б о Б а Б у

Слайд 19

Фізхвилинка «У полі береза стояла…»

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Продовження роботи в зошиті Списування друкованого речення У Бориса - велика бібліотека. Бузок, барвінок, кульбабка – рослини.

Слайд 36

Перевірка роботи У Б о р и с а - в е л и к а б і б л і о т е к а . Б у з о к , б а р в і н о к , к у л ь б а б к а – р о с л и н и .

Слайд 37

горобець

Слайд 38

Ф А Р Б И

Слайд 39

Ш К О Л Я Р

Слайд 40

Диктант Петро і Борис — друзі. Вони разом у театрі. Там буде вистава про Буратіно.

Слайд 41

П е т р о і Б о р и с — д р у з і . В о н и р а з о м у т е а т р і . Т а м б у д е в и с т а в а п р о Б у р а т і н о .

Слайд 42

Підсумок уроку Яку букву ви навчилися сьогодні писати? Про яких казкових героїв дізналися?

Слайд 43

С. Г. Заброцька. І.Р. Дунець. Уроки навчання грамоти Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова