X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Написання великої букви «Ч»

Завантажити презентацію

Написання великої букви «Ч»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель – методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Написання складів з малою літерою «ч» Учні промовляють чистомовку і в зошити записують склад, що повторюється. Вкусити калача — … ча-ча-ча. ч а Котик на печі — … чі-чі-чі. ч і Мамі печиво спечи — … чи-чи-чи. ч и

Слайд 3

Написання складів з малою літерою «ч» На черешні сидить грач — … ач-ач-ач. а ч Підстав товаришу плече — … че-че-че. ч е Чародійник любить ніч — … іч-іч-іч. і ч Всім спечу по калачу — … чу-чу-чу. ч у

Слайд 4

Робота над загадкою Лиш один зубочок взяв, Разом с хлібом пожував, — Мов вогнем, язик припік, Називається... часник. Складіть звукову схему слова-відгадки. Назвіть послідовно всі звуки в цьому слові. Назвіть перший звук. Якою буквою він позначається?

Слайд 5

Робота над загадкою (зошит, с. 4) Розгляньте пташку на малюнку. Опишіть її. Які в неї крила? груди? голівка? За вікном зима. Важко пташкам цієї пори. Як ми їм зможемо допомогти?

Слайд 6

Робота над загадкою (зошит, с. 4) Що полюбляють їсти синички? Погляньте на малюнок. Яку гарну годівничку змайстрували для! Повісьте і ви годівнички для пташок. Улітку вони виловлять шкідників, збережуть для нас гарний урожай.

Слайд 7

Робота за предметними малюнками Назвіть зображені предмети. Розгляньте звукову схему, доберіть слово до неї.

Слайд 8

Гра «Розв'яжіть вузлик» Упишіть букви. Відповідь

Слайд 9

Гра «Розв'яжіть вузлик» Упишіть букви. Відповідь

Слайд 10

Гра «Розв'яжіть вузлик» Упишіть букви. Відповідь

Слайд 11

Гра «Розв'яжіть вузлик» Упишіть букви. Відповідь

Слайд 12

Гра «Розв'яжіть вузлик» Упишіть букви. Відповідь

Слайд 13

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ Яку букву вчилися писати на попередньому уроці? Яку букву будемо вчитися писати сьогодні? Сьогодні ми будемо вчитися писати велику рукописну букву Ч. Коли пишеться велика буква?

Слайд 14

РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ Порівняння великої рукописної і друкованої букви Ч Розгляньте велику рукописну і друковану букву Ч. Що в них спільного? Чим вони відрізняються? На які інші великі рукописні букви схожа велика рукописна буква Ч?

Слайд 15

Письмо великої рукописної букви Ч

Слайд 16

Письмо великої рукописної букви Ч

Слайд 17

Письмо елементів букви і букви Ч Учні кілька разів «пишуть» букву Ч у повітрі. Пишуть рядок елементів букви Ч. Наводять літеру в зошиті, потім пишуть самостійно рядок букви. Ч Ч

Слайд 18

Письмо буквосполучень Прочитайте буквосполучення, доберіть слова із ними. Як поєднуються букви в цих буквосполученнях? Че, Чи, Чм — безвідривно, Ча — відривно. Ч е , Ч и , Ч м , Ч а

Слайд 19

Фізхвилинка «Зимонька і сніговики»

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Розучування скоромовки ЧАЛАПКАЛО Чап-чалап чалапкало Маленькими чалапками. Й, нарешті, причалапкало Оте мале чалапкало, Бо як кудись чалапкаєш, То завжди причалапкаєш. Є. Гуцало

Слайд 38

Письмо речень Прочитайте перше речення. Скільки в ньому слів? Який знак стоїть у кінці речення? Черкаси – велике місто. В Одарочки маленька сестричка.

Слайд 39

Письмо речень Ч е р к а с и – в е л и к е м і с т о . В О д а р о ч к и м а л е н ь к а с е с т р и ч к а .

Слайд 40

Робота з деформованим реченням Визначити межі слів, відгадати загадку. Після цього записати речення у зошити. Мигрибочкиневеличкі, аназвалинас ... лисички. Ми грибочки невеличкі, а назвали нас лисички.

Слайд 41

Робота з деформованим реченням Перевірка написаного М и г р и б о ч к и н е в е л и ч к і , а н а з в а л и н а с л и с и ч к и .

Слайд 42

Гра «Незвичайна математика» ЛУЗА+ДАЧА-Л-У= ... задача КАР+ОЧКИ-Р-0= ... качки

Слайд 43

Гра «Незвичайна математика» З а д а ч а , к а ч к и .

Слайд 44

Творче списування (робота з деформованим текстом) Там тече річка Дніпро. Вдень Степан допомагав бабусі на городі. Влітку Степан був у бабусі в селі Чистилів. Вранці він біг ловити рибу. Прочитайте речення. Чи правильна їхня послідовність?

Слайд 45

Творче списування (робота з деформованим текстом) Там тече річка Дніпро. Вдень Степан допомагав бабусі на городі. Влітку Степан був у бабусі в селі Чистилів. Вранці він біг ловити рибу. Яке речення буде першим? Що було потім? Які слова допомогли відновити подію? Влітку, вранці, вдень.

Слайд 46

Творче списування (робота з деформованим текстом) Влітку Степан був у бабусі в селі Чистилів. Там тече річка Дніпро. Вранці він біг ловити рибу. Вдень Степан допомагав бабусі на городі.

Слайд 47

В л і т к у С т е п а н б у в у б а б у с і в с е л і Ч и с т и л і в . Т а м т е ч е р і ч к а Д н і п р о . В р а н ц і в і н б і г л о в и т и р и б у . В д е н ь С т е п а н д о п о м а г а в б а б у с і н а г о р о д і .

Слайд 48

ПІДСУМОК УРОКУ Гра «Закінчи речення» Сьогодні на уроці я вчився писати... Я дізнався... Мені сподобалося... Складно було...

Слайд 49

С. Г. Заброцька. І.Р. Дунець. Уроки навчання грамоти М.О.Володарська, Н.О.Ковальчук, А.І. Настенко, В.М.Сисоєва. Мій конспект. Навчання грамоти. Письмо Шаблон: Доброгорська Г.В.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова