X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Написання великої букви «Х»

Завантажити презентацію

Написання великої букви «Х»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель – методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Лексична робота (Зошит, с. 12) Робота над загадкою Кожушки цупкенькі, зернятка смачненькі. Щоб до них дістатись, треба постаратись. Леся Вознюк Послухайте загадку. Про що у ній розповідається? Про лісовий горіх — ліщину.

Слайд 3

Лексична робота (Зошит, с. 12) Які кожушки? Які зернятка? Словник Цупкенькі — … міцні.

Слайд 4

Робота за сюжетним малюнком Куди прийшли діти? Що робить хлопчик? Що робить дівчинка? Складіть розповідь за малюнком.

Слайд 5

Звуко-буквений аналіз слів Назва яких з намальованих предметів відповідає поданим звуковим моделям?

Слайд 6

Звуко-буквений аналіз слів Скільки складів у цих словах? Який склад наголошений? Назвіть окремо букви і звуки.

Слайд 7

Гра «Слово в слові заховалось»

Слайд 8

Списування з друкованого тексту Тин, ворота, оса, ворона. Т и н , в о р о т а , о с а , в о р о н а .

Слайд 9

Графічний аналіз великої букви X Де пишеться велика буква? Назвіть чоловічі імена на [х]. Харитон, Хома, Христофор. Назвіть жіночі імена на [х]. Харитя, Христина. Доберіть назви міст на [х]. Харків, Херсон, Херсонес.

Слайд 10

Графічний аналіз малої букви х Порівняйте друковану букву х і рукописну.

Слайд 11

Пояснення учителя

Слайд 12

Пояснення учителя

Слайд 13

Пояснення учителя

Слайд 14

Робота в зошитах на с. 13 Перший рядок елемента букви X і рядок великої букви X. Х

Слайд 15

Письмо буквосполучень Прочитайте буквосполучення. Назвіть слова із буквосполученнями Хв, Хр, Ха, Хм. Хвалити, хвиля, храм, Христина, Харитя, хмара. Х в , Х р , Х а , Х м

Слайд 16

Письмо буквосполучень У буквосполученні Хв другий елемент букви X нерізко «уводиться вправо. У букви в «спинка» рівна. Х в

Слайд 17

Списування речень, поданих друкованим шрифтом На дошці такі поєднання букв: Х а , а р , т і , и с , т и , і л , и з , е Х е , р с , е с , і с , у з е , К р , и м .

Слайд 18

Списування речень, поданих друкованим шрифтом Безвідривне поєднання букв муз — не слід розтягувати поєднувальний елемент від м до у і від у до з. м у з

Слайд 19

Списування речень, поданих друкованим шрифтом У Хариті та Христини білі хризантеми.

Слайд 20

Списування речень, поданих друкованим шрифтом У Х а р и т і т а Х р и с т и н и б і л і х р и з а н т е м и .

Слайд 21

Списування речень, поданих друкованим шрифтом Херсонес – місто-музей у Криму.

Слайд 22

Списування речень, поданих друкованим шрифтом Х е р с о н е с – м і с т о - м у з е й у К р и м у .

Слайд 23

Написання слів під диктовку Дах, хобот, хата, хвіртка, хмара, халат, хліб, хвіст, халва, ховрах.

Слайд 24

Написання слів під диктовку Д а х , х о б о т , х а т а , х в і р т к а , х м а р а , х а л а т , х л і б , х в і с т , х а л в а , х о в р а х .

Слайд 25

Списування із завданням Як ви думаєте, чого птахи більше бояться взимку — холоду чи голоду? Як ви можете допомогти птахам взимку? Тро им одив у ліс. Там ба ато сні у. На дере і сиді а сини ка. Узим у пта ам олодно.

Слайд 26

Списування із завданням Т р о х и м х о д и в у л і с . Т а м б а г а т о с н і г у . Н а д е р е в і с и д і л а с и н и ч к а . У з и м к у п т а х а м х о л о д н о .

Слайд 27

Підсумок уроку Яку букву навчилися писати на уроці? Коли ми пишемо велику букву? Що найбільше сподобалося?

Слайд 28

Шаблон: http://www.indezine.com/powerpoint/templates/categories/nature/plants/bonsai.html С. Г. Заброцька. І.Р. Дунець. Уроки навчання грамоти М.О.Володарська, Н.О.Ковальчук, А.І. Настенко, В.М.Сисоєва. Мій конспект. Навчання грамоти. Письмо

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова