X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово

Завантажити презентацію

На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. (Ів. 1:1)

Слайд 2

1. Назвіть базові типи даних у Паскалі. 2. Які дії можна виконувати з числовими величинами? 3. Що таке масив? 4. Яка різниця між функцією та процедурою? 5. У яких випадках в Паскалі використовують символи ‘ ‘ ?

Слайд 3

Рядкові величини Функції та процедури для роботи з рядковими величинами

Слайд 4

Мета уроку: Ознайомлення додатковими можливостями мови Паскаль, зокрема з функціями та процедурами опрацювання рядкових величин та їх використання для опрацювання даних.

Слайд 5

Char –символьний тип (займає 1 байт пам’яті) Опис даних символьного типу: Const C1= ‘v’; — опис символьної константи, Var C2: CHAR; — опис символьної змінної. Допустимі всі операції порівняння: =, .

Слайд 6

Функції для роботи з символами CHR(N) — символ з кодом N Наприклад: chr(65) ORD(S) — код символа S Наприклад: ord(‘A’) SUCC(S) — наступний символ Наприклад: succ(‘K’) PRED(S) — попередній символ Наприклад: pred(‘K’) UPCASE(S) — переводить літери у верхній регістр Наприклад: upcase(‘m’) A 65 L J M

Слайд 7

Рядок — впорядкована послідовність символів кодової таблиці ASCII. Опис даних рядкового типу: Const =‘ліцей’ Var :array[1..50] of char; {особлива форму одновимірного символьного масиву} Var :string[максимальна довжина рядка до 255]; Приклад. Const R1=‘computer’; Var R2: STRING; R3: STRING [20]; R3:array[1..20] of char; Рядковый тип STRING

Слайд 8

Функцій для роботи з рядковими величинами Функція Concat Функція Concat здійснює об’єднання рядків Rl; R2, R3 в один рядок в такому порядку, в якому вони записані. Формат Concat(Rl,R2,R3); R1+R2+R3 Приклад. Program Fconcat; Const Rl='Moвa '; R2='програмування '; R3=’Turbo Pascal'; Var R:string[35]; begin R:=concat(Rl,R2,R3); writeln(R); end. (string)

Слайд 9

Rl='Moвa '; R2='програмування '; R3=’Turbo Pascal'; R:=concat(Rl,R2,R3); 'Moвa програмування Turbo Pascal'; R:= Функцій для роботи з рядковими величинами

Слайд 10

Функція Length Функція Length видає фактичну довжину рядка, який міститься в даній змінній. При підрахуванні довжини рядка враховуються всі символи, в тому числі і проміжки!!! Формат: Length(R); Приклад. Program Flength; Const R=’Turbo Pascal’; Var N: integer; begin N:=length(R); writeln('n=',N); end. Функцій для роботи з рядковими величинами n=12 (string)

Слайд 11

Функція Copy Функція Copy копіює фрагмент довжиною N рядка R, починаючи з позиції Poz. Формат Copy(R, Poz, N); Приклад. Program Fcopy; const R='Turbo Pascal'; var R1: string[6]; begin R1:=Copy(R, 7, 6); writeln(R1); end. Функцій для роботи з рядковими величинами (string)

Слайд 12

R= R1:= Функцій для роботи з рядковими величинами T u r b o P a s c a l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 P a s c a l

Слайд 13

Функція Pos Функція Pos знаходить номер позиції Р, з якої починається перше входження слова C в рядку R. Якщо слово C в рядку R не знайдено, то буде надруковано число 0. Формат Pos(C,R); Приклад. Program Fpos; Const R=‘інформатика'; C=‘форма'; Var P: integer; begin P:=Pos(C, R); writeln('P=',P); end. Функцій для роботи з рядковими величинами (integer)

Слайд 14

R=‘інформатика'; C=‘форма'; Pos(C, R) = 3 Функцій для роботи з рядковими величинами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 і н ф о р м а т и к а ф о р м а ф о р м а

Слайд 15

Процедура Insert Процедура Insert вставляє слово R1 в рядок R, починаючи з позиції Poz. Формат Insert(R1, R, Poz); Приклад. Program PInsert; Var Poz: integer; R, R1: string[35]; begin R:='Moвa Pascal'; R1:=’Turbo ‘; insert(R1, R, 6); writeln(R); end. Процедури для роботи з рядковими величинами (string)

Слайд 16

R:='Moва Pascal'; R1:=’Turbo ‘; insert(R1, R, 6); Процедури для роботи з рядковими величинами М о в а P a s c a l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T u r b o

Слайд 17

R:='Moва Pascal'; R1:=’Turbo ‘; insert(R1, R, 6); Процедури для роботи з рядковими величинами М о в а P a s c a l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T u r b o

Слайд 18

R:='Moва Pascal'; R1:=’Turbo ‘; insert(R1, R, 6); Процедури для роботи з рядковими величинами М о в а T u r b o P a s c a l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Слайд 19

Процедура Delete Процедура Delete знищує слово, яке починається з вказаної позиції Poz і має задану довжину N в рядку R. Формат Delete(R, Poz, N); Приклад. Program PDelete; Var R:string[35]; begin R:='Moвa Turbo Pascal'; delete(R, 6, 6); writeln(R); end. Процедури для роботи з рядковими величинами (string)

Слайд 20

R:='Moва Turbo Pascal'; delete(R, 6, 6); N=6 Poz=6 Процедури для роботи з рядковими величинами М о в а T u r b o P a s c a l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Слайд 21

Poz=6 R:='Moва Turbo Pascal'; delete(R, 6, 6); Процедури для роботи з рядковими величинами М о в а P a s c a l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Слайд 22

Стала нульової довжини – ‘’ Рядок символів вводиться і виводиться як одна змінна. Значення типу string вводяться за допомогою тільки процедури readln і за один раз може бути введений лише один рядок. Пам’ятайте!!!

Слайд 23

Практичне завдання Ввести довільний текст. Перевірити, чи в ньому кількість відкритих дужок дорівнює кількості закритих дужок. Вивести повідомлення “так” або “ні”. Підказка.

Слайд 24

Текст програми Program Sumvol; uses crt; var R:string[100]; i,k1,k2,l:integer; begin clrscr; writeln('Vvestu text:'); readln(r); k1:=0; k2:=0; l:=length(R); for i:=1 to l do begin if copy(R,i,1)='(' then k1:=k1+1; if copy(R,i,1)=')' then k2:=k2+1; end; if k1=k2 then write('yes') else write('no'); readln; end.

Слайд 25

Підсумок уроку Рядок – це…. Рядкова замінна – це змінна типу…. Як записати рядкову константу? Функція copy призначена…. Функція concat призначена…. Функція length призначена…. Процедура delete призначена…. Процедура insert призначена….

Слайд 26

Домашнє завдання Опрацювати опорний конспект. Вправа1: Ввести довільний текст. Поміняти місцями перший і останній символи. Вправа2: Роздрукувати введений текст в зворотному порядку.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова