X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мова. Її роль та значення у суспільному житті

Завантажити презентацію

Мова. Її роль та значення у суспільному житті

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мова. Її роль та значення у суспільному житті

Слайд 2

Мова – це скарбниця духовних надбань нації, досвіду співжиття, праці і творчості попередніх поколінь…

Слайд 3

Різні мови… є різними світоглядами… Своєрідність мови впливає на сутність нації, як тієї, яка розмовляє нею, так і тієї, якій вона чужа, тому уважне вивчення мови повинно включати в себе все, що історія й філософія пов’язує із внутрішнім світом людини. В.Гумбольдт

Слайд 4

…щоб людина не називала і не виражала, завжди вона розкриває свою особисту сутність; тому мова є критерієм того, на якому рівні знаходиться людська культура. Л.Фейєрбах

Слайд 5

Саме в системі національної мови закодовано інтелект тієї чи іншої нації. Мова є основною формою національної культури й насамперед першоосновою літератури.

Слайд 6

Г.-Г. Гадамер зазначав: Життя – це заглиблення в мову. Кожен, хто прагне освоювати чужі краї й чужу культуру, повинен шукати можливостей заглибитись в іншу мову. Мова – це не те, що ми маємо у вигляді слів і що використовуємо на власний розсуд. Мова - це процес, коли один дає, а другий бере, і саме в такому процесі вона вибудовується. Мовлення набуває сенсу саме в такій реалізації й може відбутися лише тоді, коли один співрозмовник контактує з другим, щоб упевнитись у спільності досвіду.

Слайд 7

Жодне суспільство, на якому б рівні воно не було, не може існувати без мови.

Слайд 8

Обслуговуючи потреби суспільства, мова виконує цілу низку функцій, життєво важливих як для суспільства, так і для самої мови

Слайд 9

ФУНКЦІЇ МОВИ

Слайд 10

Комунікативна Ідентифікаційна Експресивна Імпресивна Гносеологічна Мислетворча Естетична Культуроносна Номінативна

Слайд 11

Комунікативна функція полягає в тому, що… Мова є найважливішим засобом у спілкуванні людей і забезпеченні інформаційних процесів у сучасному суспільстві.

Слайд 12

Ідентифікаційна функція Виявляється в часовому й у просторовому вимірах. Кожна людина має своєрідний індивідуальний мовний “портрет”, мовний “паспорт”, у якому відображено всі її національно-естетичні, соціальні, культурні, духовні, вікові та інші параметри.

Слайд 13

Експресивна функція Мова є унікальним засобом вираження внутрішнього світу людини. Кожний індивід – це унікальний, неповторний світ.

Слайд 14

І цей прихований світ може розкрити для інших лише МОВА…

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Імпресивна функція мови: Її ще називають… апелятивною; конактивною; прагматичною. Ця функція виявляється в дії мовлення на адресата незалежно від того, як адресат її сприймає.

Слайд 19

Мова – це п’ята ефірна стихія, яка облягає національний простір, і зменшення її сфери призводить до утворень своєрідних озонових отворів, через які вривається чорна енергія, що деморалізує народ… П.Мовчан

Слайд 20

Гносеологічна функція Пізнавальна Пізнавально-відображальна Акумулятивна

Слайд 21

Вона безпосередньо пов’язана з функцією мислення, формування та існування думки.

Слайд 22

Мислетворча функція мови: На слово не можна дивитись як на вираження головної думки… Навпаки, слово є вираженням думки лише настільки, наскільки слугує засобом до її творення. О.Потебня

Слайд 23

“Мислити” означає “оперувати мовним матеріалом”

Слайд 24

Понятійне мислення – це оперування поняттями, які позначені певними словами і без цих слів перестали б існувати. У процесі мислення ці поняття зіставляються, протиставляються, поєднуються, заперечуються, порівнюються.

Слайд 25

Мислить людина тією мовою, яку найкраще знає – рідною. Тому сам процес мислення має суто національну специфіку, зумовлену національним характером мови.

Слайд 26

У чому ж полягає суть естетичної функції мови?

Слайд 27

Мова – це глибоке джерело художньо-естетичних цінностей, постійний і невичерпний нагромаджувач духовної, емоційної, високої моральності

Слайд 28

Мова – першоджерело культури, оскільки вона є і її знаряддям, і водночас матеріалом створення культурних цінностей.

Слайд 29

Виховання відчуття краси мови – основа всякого естетичного виховання.

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Культуроносна функція мови

Слайд 33

Культура кожного народу дістала відображення та фіксацію найперше в його мові… Для глибинного пізнання нації необхідне знання його мови, яка виконує функції своєрідного каналу зв’язку культур між народами. Репрезентуючи свою мову, ми репрезентуємо і власну культуру, її традиції та здобутки, збагачуючи світову культуру.

Слайд 34

Через мову передається естафета духовних цінностей від покоління до покоління…

Слайд 35

Б. Антоненко-Давидович зазначав:

Слайд 36

“ З того, як говорить та чи інша людина, можна уявити собі загальний розвиток цієї людини, її освіту, культурний рівень. Що культурнішою є людина, то розвиненішою є її мова…”

Слайд 37

Суть номінативної функції мови

Слайд 38

Слайд 39

Полягає в передаванні у процесі спілкування певної інформації про позамовну дійсність, у відображенні об’єктивної реальності, але спілкування не зводиться лише до передавання інформації. Усе пізнане людиною дістає від неї свою назву й тільки так існує у свідомості…

Слайд 40

Народ творить мову…

Слайд 41

Мова творить народ…

Слайд 42

Щира любов до своєї країни немислима без любові до рідної мови

Слайд 43

Людина, яка байдужа до рідної мови, - дикун.

Слайд 44

То ж давайте будемо: Цінувати Берегти Збагачувати Удосконалювати Піклуватися Любити Не забувати Нашу рідну УКРАЇНСЬКУ МОВУ!

Слайд 45

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова