X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Визначення емоцій

Завантажити презентацію

Визначення емоцій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Визначення емоцій Емоції - реакція людини і тварини на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників, що мають яскраво виражене суб'єктивне забарвлення. Емоція - це конкретна форма протікання психічного процесу переживання почуттів.

Слайд 2

Специфіка емоцій Емоції чуттєві у своїй основі, але на відміну від сприймання, не наочні, відображають не предмет чи явище предметного світу, а внутрішній стан суб'єкта. Тому вони надзвичайно інтимні, лабільні.

Слайд 3

Емоції представлені в трьох планах. 1. Зміна у функціональному стані організму (діяльність серця, подиху, стан кровоносних судин) 2. Суб'єктивне переживання - якісний зміст емоції 3. Експресивне вираження (міміка, пантоміміка, голос)

Слайд 4

Фізіологічні основи емоцій Емоційні стани - це результат діяльності мозку, тобто спільної роботи кори і підкіркових центрів. У формуванні емоцій беруть участь: - ретикулярна формація, - таламус, - гіпоталамус, - лімбічна система

Слайд 5

Взаємодія кори та підкірки Багато центрів емоцій, що знаходяться в підкірці, збуджуючись, впливають на різні центри фізіологічної діяльності організму (дихальну, серцево-судинну, травлення, секреторну). Кора великих півкуль у нормальних умовах гальмує підкіркові центри, стримуючи зовнішній прояв почуттів.

Слайд 6

Функції емоцій: 1. Сигнальна - переживання виникають і змінюються в зв'язку зі змінами, що відбуваються у навколишньому середовищі чи в організмі людини. 2. Регулююча (стимулююча) - стійкі переживання спрямовують нашу поведінку, підтримують її, змушують переборювати перешкоди. 3. Комунікативна - дозволяє людині передавати свої переживання іншим людям, інформувати їх про своє відношення до предметів і явищ навколишньої дійсності.

Слайд 7

Теорії емоцій 1. Ч.Дарвін вважав, що почуття мають тваринне походження, і в процесі розвитку психіки емоції будуть зникати

Слайд 8

2. Теорія Джеймса - Ланге: (периферична теорія) Емоція - це усвідомлення тілесних змін, що відбуваються після сприйняття будь-якого факту. Наші зовнішні враження рефлекторні, без участі кори вони викликають зміни в організмі, що проектуються в кору і лише потім усвідомлюються. Емоція ізольована від психіки і свідомості, її виникнення обумовлене змінами в руховій сфері, у внутрішніх органах. Людині смутно, тому, що вона плаче, весело, тому, що сміється.

Слайд 9

3. Тривимірна теорія В. Вундта Він вважав, що кожна емоція має три характеристики: - полярність (приємні - неприємні) - знак емоції - напруга - розрядка – інтенсивність емоції - збудження пригніченість - дія емоції на організм З його погляду виразні рухи - це супутник переживань

Слайд 10

4. Теорія Кеннона Емоції виконують позитивну пристосувальну роль: емоції призводять організм у стан готовності до термінового витрачення енергії, мобілізуючи всі його сили, які будуть витрачені при страхову, гніві, болю

Слайд 11

5. Інформаційна теорія Сімонова П.В. Емоція – це відображення відношення між величиною потреби та ймовірністю її задоволення в даний момент. Емоція виникає за недостатності знань, необхідних для досягнення цілі, вона забезпечує продовження пошуку нової інформації

Слайд 12

Зв'язок інформації та емоції Емоція = Потреба (Н - С) Н - інформація, необхідна для задоволення потреби С - інформація, який суб'єкт володіє Е=0, коли П=0, Е=0,коли Н=С Е=мах коли С=0

Слайд 13

Загальні властивості емоцій та почуттів Якісні: Знак (позитивні, негативні, амбівалентні) Модальність (горе,радість.....) Кількісні: Сила Глибина Інтенсивність Тривалість

Слайд 14

Інші властивості Переключення – перенесення емоційного забарвлення з причин почуттів на другорядні умови Передбачення – емоційний сигнал про ймовірні наслідки дій Просторово-часове зміщення з події на згадку про неї Емоційна адаптація - вгасання емоційних реакцій на подразник. Емоційне пересичення - раніше подразник викликав приємні емоції, пізніше починає викликати протилежні переживання

Слайд 15

Специфічні властивості емоцій 1. реальність 2. суб'єктивність (не існує поза суб'єктом) 3. інтимність - міра переживань, оцінка людиною значущості для неї факту, ситуації. 4. Предметність - виділення актуального предметного змісту 5. Ситуативность – значущості переживань для людини тут і тепер

Слайд 16

Форми прояву емоцій 1. Чуттєвий тон - легке емоційне забарвлення, своєрідний якісний відтінок психічного процесу (приємний, нудний, ніжний, веселий). 2. Емоція - безпосереднє переживання (протікання) якого-небудь почуття. 3. Афект - емоційний прояв, що швидко опановує людиною, бурхливо протікає, характеризується зміною свідомості, порушенням вольового контролю і зміною діяльності всього організму: непритомность, ступор.

Слайд 17

Форми прояву емоцій 4. Пристрасть - емоційний стан підвищеної напруги, що виникає під впливом різних причин, припускає сконцентрованість помислів і сил на єдину мету. 5. Стрес - стан напруга, що виникає під впливом сильних впливів. Автор теорії стресу Г.Селье розглядав його як загальний адаптаційний синдром, своєрідна, захисна за своїм характером, реакція організму, що мобілізує свої ресурси у відповідь на сильні зовнішні впливи. 6. Настрій - стійкий емоційний стан, що відбивається на діяльності і поводженні (радість, тривога)

Слайд 18

Класифікації емоцій За характером впливу на організм. СТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “стенос”- сила) підвищують активність, енергію та життедіяльність, викликають підйом та бадьористь. АСТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “астенос”- слабкість, безсилля) зменшують активність та енергію людини, пргнічують життедіяльність.

Слайд 19

Класифікація Б.І.Додонова : 1.АЛЬТРУІСТИЧНІ ЕМОЦІЇ. Виникають на основі потреби у співпраці, допомозі іншим людям: бажання приносити людям щастя і радість,хвилювання за долю кого-небудь і т.д. 2. КОМУНІКАТИВНІ ЕМОЦІЇ – виникають на основі потреби у спілкуванні. Це почуття симпатій, прихильності, і т.д. 3. ГЛОРИЧНІ ЕМОЦІЇ ( від лат. “слава” ), пов”язані з потребою в самотвердженні і славі : почуття гордості, переваги.

Слайд 20

Класифікація Б.І.Додонова 4. ПРАКСИЧНІ ЕМОЦІЇ, що викликаються діяльністю, її змінами, успішністю чи неуспішністю, труднощами здійснення: захоплення роботою, приємна втома, приємне задоволення від того, що справу зроблено. 5. ПУГНІЧНІ ЕМОЦІЇ ( від лат. “боротьба”), визначаються потребою у безпеці, інтересом до боротьби: почуття спортивного азарту, спортивна злість. 6. РОМАНТИЧНІ ЕМОЦІЇ: прагнення до всього незвичайного, таємного: почуття містичного, почуття особливої значущості того, що вібувається.

Слайд 21

Класифікація Б.І.Додонова 7. ГНОСТИЧНІ ЕМОЦІЇ ( від грецьк. “знання”), пов”язані з потребою в пізнавальній гармонії: бажання проникнути у сутність явищ, подив при зіткненні з проблемою, радість відкриття істини. 8. ЕСТЕТИЧНІ ЕМОЦІЇ, пов”язані з ліричними переживаннями: насолода гармонієєю і красою об”єкта чи явища, насолода звуками, поетично-споглядальні переживання.

Слайд 22

Класифікація Б.І.Додонова 9. ГЕДОНІЧНІ ЕМОЦІЇ пов’язані із задоволенням потреби в тісному та душевному комфорті: насолода приємними фізичними відчуттями – від смачної їжі, тепла, сонця, почуття безтурботності. 10. АКИЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ ( від. франц. “придбання” ), що породжуються інтересом, тяжінням до накопиченнь, приємне відчуття від перегляду своїх накопичень.

Слайд 23

Поняття фундаментальних емоцій Емоція вважається фундаментальною, якщо вона має свій власний механізм виникнення (специфічний внутрішньо детермінований нервовий субстрат), виражається ззовні особливими мімічними чи нервово- мімічними засобамии і володіє особливим суб”єктивним переживанням (феноменологічною якістю)

Слайд 24

Базальні емоції (вітчизняні дослідники) Радість Страх Гнів Печаль

Слайд 25

Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом) 1. ІНТЕРЕС – позитивна емоція, що мотивує навчання, розвиток навичок та вмінь, творчі прагення. 2. РАДІСТЬ – позитивне емоційне збудження, що виникає при появі можливості досить повно задовольнити актуальну потребу, ймовірність чого до цього моменту була невисокою чи невизначеною. 3. ГОРЕ – емоція зумовлена комплексом причин, пов”язаних з невідтвореними життєвими втратами.

Слайд 26

Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом) 4. ГНІВ - може викликати бажання покарати, наказати.Може сприяти мобілізації сили, викликати відчуття впевненності у правильності власних дій. 5. ОГИДА – часто виникає разом з гнівом, але має свої власні ознаки і по- іншому переживається. Огида являє собою бажання позбавитись від когось чи від чогось. 6. ПРЕЗИРСТВО - емоція,що відображає втрату іншою людиною чи цілою групою своєї значущості для індивіда, переживання останнім своєї переваги в порівнянні з іншими.

Слайд 27

Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом) 7. СТРАХ – переживання, зумовлене отриманням прямої чи опосередкованої інформації про реальну чи уявну загрозу, очікування невдачі при здійсненні дій, обумовленої ситуацією, що виникла.Вважається , що страх являється однією з найбільших негативних емоцій. 8. ПОДИВ – різке підвищення нервової стимуляції, що виникає в наслідок несподіваних подій.

Слайд 28

Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом) 9. СОРОМ – виникає як переживання неузгодженності (дійсного чи тільки уявного ) між нормою поведінки і фактичною оцінкою, прогнозування засуджуючої чи різко негативної оцінки оточуючих.Сором мотивує бажання сховатися, зникнути. 10. ПРОВИНА- емоція, схожа на сором, оскільки також виникає у результаті неузгодження очікуваної та реальної поведінки. Однак сором може з’являтися внаслідок будь-яких помилок, вина ж виникає при порушеннях морального чи етичного характеру, при чому в ситуаціях, в в яких людина відчуває особливу відповідальність.

Слайд 29

Визначення почуттів Почуття - це відображення у свідомості людини її ставлення до дійсності, що виникає при задоволенні чи незадоволенні вищих потреб. Почуття носять соціальний характер, у їхній основі лежать потреби, що виникають у процесі суспільного розвитку.

Слайд 30

Властивості почуттів Це триваліші, ніж емоції, психічні стани. Вони відображають стійке відношення до яких-небудь конкретних об'єктів (реальних або уявних). Виникають почуття у результаті узагальнення емоційного досвіду. Властиві лише людині

Слайд 31

Види почуттів У залежності від спрямованості розрізняють: - Моральні почуття - переживання людини, її відношення до інших людей, суспільству (почуття обов'язку, дружба, любов, патріотизм) - Інтелектуальні - пов'язані з пізнавальними потребами людини - допитливість, любов до істини - Естетичні - почуття краси, що виникають при сприйнятті творів мистецтва і явищ природи і т.п. Почуття трагічного, комічного, драматичного, почуття гумору - Праксичні - пов'язані з діяльністю людини.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)