X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВИЗНАЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОЇ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ “ЗЕЛЕНОГО“ ЗРОСТАННЯ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТУ

Завантажити презентацію

ВИЗНАЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОЇ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ “ЗЕЛЕНОГО“ ЗРОСТАННЯ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВИЗНАЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОЇ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ “ЗЕЛЕНОГО“ ЗРОСТАННЯ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТУ Т.К. Кваша, зав. відділення прогнозно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності УкрІНТЕІ e-mail: tkvasha@mail.ru

Слайд 2

Основні Методології форсайту Метод Дельфі, який розроблено у США. У 1971 р. Японія провела великі дослідження з використанням цього методу. Ці дослідження отримали визнання за рахунок широкого та повторного застосування в Японії при проведенні 5-го та 6-го Форсайту, завдяки чому цей метод почали називати японським. Він став моделлю для проведення Форсайту в інших країнах: Німеччині (1993 та 1998 рр.), Франції, Південній Кореї. Метод критичних технологій, який розроблено у США для визначення переліку найважливіших технологій, розроблення та впровадження яких заслуговують на підтримку держави (1991 р.). Пізніше цей метод використали Франція (1995, 2000 та 2005 рр.), Нідерланди (1998 р.), Чехія (2002-2007 рр.), Німеччина (Т-21) та Росія (1996, 2002, 2006 рр.). Відмінністю цього методу від масових опитувань за методом Дельфі із залученням тисячі експертів є участь у опитуваннях лише 100-200 вчених і спеціалістів, як правило найвищої кваліфікації. Метод панелей або цільових груп експертів, який почали використовувати у Великобританії у 1993-1996 рр. Кожна група експертів незалежно оцінювала свій аспект проблеми, яка досліджувалася. Цей підхід використовували також Південна Африка, Швеція, Австрія, Угорщина, Ірландія.

Слайд 3

CХЕМА ПРОВЕДЕННЯ досліджень в Україні аналіз глобальних тенденцій світової науки і технологій; аналіз стану і перспективи розвитку науково-технічного потенціалу України на основі аналізу публікацій наукових статей, монографій, захищених дисертацій, звітів щодо виконаних науково-дослідних робіт тощо; аналіз стану нормативно-правової та законодавчої бази України щодо науково-технологічної політики у вибраних сферах; проведення стратегічних маркетингових досліджень щодо виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій на основі експертних оцінок в Україні; визначення переліку підприємств, на яких можливе впровадження критичних технологій та виробництво інноваційного продукту; забезпечення інформування суспільства щодо переліку відібраних критичних технологій та їх впровадження.

Слайд 4

РезультатИ форсайтних досліджень в Україні Порівняльний аналіз системи науково-технічних пріоритетів провідних країн світу свідчить про певну подібність їх основних напрямів та структури Перспективи та потенціал науково-технічних досліджень в Україні: - у сфері “Енергетика та енергоефективність“ дослідження українських вчених не перевищують світовий рівень, а напрями цих досліджень співпадають з напрямами в інших країнах;

Слайд 5

- у напрямах “біотехнології“ та “нові речовини і матеріали“ досягнуто здобутки світового рівня. Найбільш успішними з поміж них експертами названо генетичну інженерію рослин, біофармакологічні та діагностичні розробки, технології виробництва біопалива, нанотехнології та технології напівпровідникових матеріалів. Країна має певні успіхи в галузі фундаментальних і прикладних досліджень композиційних матеріалів; Перспективи та потенціал науково-технічних досліджень в Україні

Слайд 6

- у сфері ІКТ Україна має освічених та високонкурентних програмістів, які працюють на світові організації, наприклад, Microsoft. На сьогодні Україна займає четверте місце у світі після США, Індії та Росії за кількістю сертифікованих програмістів . Однак наша країна не має відомих програмних продуктів. Перспективи та потенціал науково-технічних досліджень в Україні

Слайд 7

проведення стратегічних маркетингових досліджень БД експертів або експертних панелей за трьома напрямками: - науковці – вчені, які найбільш активно працюють у відповідному пріоритетному тематичному напрямі; -управлінці – найбільш компетентні у відповідному пріоритетному тематичному напрямі представники центральних органів виконавчої влади, промислових асоціацій, бізнес-спільнот; - підприємці – представники підприємств, на яких пропонується впровадження критичних технологій. БД технологій та їхніх паспортів. Перелік критичних технологій.

Слайд 8

проведення стратегічних маркетингових досліджень Критерії відбору технологій: - сукупний термін виконання наукового дослідження і впровадження новітньої технології; - сукупний обсяг фінансування наукових досліджень і впровадження новітньої технології; - кількість видів нової наукоємної продукції; - річні обсяги продажу нової наукоємної продукції; - функціональні та цінові характеристиками нової наукоємної продукції.

Слайд 9

Структура бази “Експерти України” за пріоритетними напрямами Пріоритетний напрям Всього експер-тів з них: Науков-ці Під-приємці Управ-лінці Док-тори наук Канди-дати наук без сту-пеня Енергетика та енергоефективність 158 108 35 15 66 48 44 Нові речовини та матеріали 75 67 8 43 24 8 Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань 51 44 7 24 21 6 Інформаційно-комунікаційні технології 114 114 50 48 16 Раціональне природокористу-вання 65 64 1 37 25 3 ВСЬОГО 463 397 51 15 220 166 77

Слайд 10

Критичні технології Критичними у пріоритених сферах визнано: “Енергетика та енергоефективність“14 технологій серед майже 180 та перспективними – 41 технологію, “Біотехнологія – 15 серед 52, “Нові речовини та матеріали“ – 22 серед 70; ІКТ - 10 серед 91.

Слайд 11

Прийнято: Закон від 08.09.2011 №3715 Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні Постави КМУ: Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень та науково-технічних розробок на період до 2015 року (№942 від 07.09.2011) Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки (від 12.03.2012 № 294) Результати маркетингових досліджень

Слайд 12

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука