X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Особливості Глобальних проблем людства

Завантажити презентацію

Особливості Глобальних проблем людства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Географія Урок № 21-22 клас : 10 Тема: Глобальні проблеми людства Мета: 1. Узагальнити і систематизувати знання учнів про основні глобальні проблеми людства. Встановити причини їх виникнення та загострення на сучасному етапі . Показати шляхи їх вирішення та роль України в цих процесах. 2. Поглибити навички й уміння самостійно працювати з додатковими джерелами знань, оформляти проектні роботи й захищати їх, вести дискусії. 3. Виховувати любов до природи, бережливе й господарське ставлення до її багатств. Обладнання: політична карта світу, презентації проектних робіт, плакати, екологічна карта Апостолівського району. Форма проведення: урок-презентація. Тип уроку: урок – узагальнення знань, умінь і навичок.

Слайд 2

Девіз уроку. “Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба життя” Демокріт.

Слайд 3

У ХХІ столітті усі галузі суспільної діяльності розвиваються небаченими раніше темпами. Саме тому й соціальні перетворення стали більш глибокими. Сучасні держави демонструють органічний зв’язок внутрішньодержавних і загальноосвітніх процесів, що прискорило формування єдиного світового господарства, єдиної світової економіки – глобального світу. Визначальний вплив на ці процеси справила НТР, яка змінила виробничі відносини таким чином, що з’явилися глобальні загальнопланетарні проблеми. На цьому уроці ми з вами розглянемо такі проблеми:

Слайд 4

- Запобігання новій Світовій війні; - екологічна; - енергетична; - хвороб світу; - терористична; - ресурсна; - демографічна; - освоєння космосу; - регіональних конфліктів - використання Світового океану; - продовольча;

Слайд 5

Екологічна проблема це - зростання забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери; це Величезне накопичення відходів; Потрібно щоб природа самоочищалася і знешкоджувати відходи самій людині. Ці всі накопичення загрожують життю всього суспільства. Дуже шкідливі відходи від газу фреону , який руйнує озоновий шар атмосфери, що захищає нашу планету від ультрафіолетового проміння. Над анктарктидою озонова “діра” вже більша за сам материк.

Слайд 6

Це сприяє зменшенню врожайності, збільшенню шкідливих мутацій, зникненню всього живого на землі. Оксиди сірки й азоту, що викидаються в атмосферу утворюють дрібні крапельки сірчаної та азотної кислоти, що веде до випадання кислотних дощів. Збереження тропічних лісів. Щорічно на землі зникає 11 млн тропічних лісів, що в 10 разів перевищує лісонасадження. З кожним роком зменшуються запаси прісної води. Основні запаси – це запаси материкові та гірські льодовики. Велику загрозу становлять звалища пустої породи – терекони. З кожним роком на планеті все менше і менше родючих грунтів. Викиди від заводів і фабрик становлять небезпеку для всього живого на земній кулі. Глобальні забруднення світового океану.

Слайд 7

Проблема збереження миру і відведення світової війни Це проблема №1. За підрахунками вчених, за всю історію людства у світі було 14,5 тисяч війн, у яких загинуло 3,5 млрд. осіб. Нова світова війна неминуче буде ядерною, і наслідки її будуть жахливі - загроза існування Землі. З перемогою політики нового мислення і роззброєння відпала загроза ядерної війни. Україна перша в світі , маючи величезний ядерний потенціал, добровільно відмовилася від ядерної зброї. На даний час накопичення різних видів зброї: ядерної, хімічної, бактеріологічної, водневої становить загрозу не тільки для людства а й для планети взагалі. Від такого великого накопичення зброї може наша планета зійти з орбіти.

Слайд 8

Енергетична проблема Енергетична проблема зумовлена збільшенням енергоспоживання при виснаженні паливно-енергетичних ресурсів Так, за 1945-1995 рр. людство використало 2/3 усього палива, добутого за час свого існування. Запаси викопних ресурсів, зокрема вугілля, великі, крім того, сучасні технології дозволяють використовувати нетрадиційні джерела енергії. З іншого боку – відносна ресурсна обмеженість , ускладнення умов видобутку , великі затрати на видобуток, що роблять нерентабельними використання в майбутньому, а також надмірне забруднення навколишнього середовища. Шляхи вирішення проблеми – використання нетрадиційних видів палива: вітру, сонця, енергії хвиль, припливів, відпливів та геотермічна енергія.

Слайд 9

Проблема хвороб В останній час повернулися багато хвороб, які вважалися поборені людиною і залишалися тільки в країнах третього світу. Це загрожує вимиранням людей різного соціального статусу. Величезна смертність може призвести до різкого зменшення населення. Тому кожного потрібно вести здоровий спосіб життя і загартовуватися протягом всього року.

Слайд 10

Ресурсна проблема Ресурсна проблема відбиває рівень забезпеченості сировинними ресурсами процесу життєдіяльності людей і виробництва. Результати антропогенної дії на відновлювальні ресурси /вода, повітря, рослинний і тваринний світ/ - страхітливі. Біомаса суходолу зменшилася на 7%. Зменшилася площа лісів до 1/5 проти ¼ в другій половині хіх ст. Різко зросло забруднення вод, грунтів, повітря. Гостро постала проблема невідновних ресурсів. Протягом другої половини хх ст. обсяг видобутку корисних копалин збільшився у 3, 4 рази.

Слайд 11

Проблема використання Світового океану Із загостренням енергетичної, ресурсної і продовольчої проблем, погляди людства все більше звертаються до ресурсів Світового океану, який розглядається як природна комора багатств. Дедалі більше зростає видобуток корисних копалин із дна океану, насамперед шельфу, зокрема нафти і газу. Величезна роль біомаси, зокрема планктону , у вирішенні продовольчої проблеми. Можливість використання енергії хвиль, течій. Найважливіший потенціальний ресурс світового океану – дейтерій, паливо для термоядерних установок

Слайд 12

продовольча проблема Земля спроможна прогодувати нинішнє і перспективне населення. За теорією Мальтуса, населення зростає в геометричній прогресії, а виробництво продовольства в арифметичній. Цю гіпотезу розкритиковано, але сучасні послідовники доводять правоту Мальтуса. За даними оон, кількість людей , які голодують , постійно зростає : 1970 р. – 460 млн осіб, 1990 р. – 550 млн. а в 2000 р. – 650 млн. щохвилини на Землі від голоду помирає 2000 дітей. За даними ООН , мінімальна калорійність їжі повинна дорівнювати 2400 калорій за добу.

Слайд 13

Демографічна проблема Демографічна проблема – це сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, які зачіпають інтереси всього людства. Це стрімкий ріст населення – демографічний вибух у країнах , що розвиваються. Протягом хвилини населення Землі збільшується на 172 людини. Демографічна криза в економічно-розвинутих країнах, неконтрольована урбанізація , стихійна внутрішня та зовнішня міграція, безробіття призводять до загострення інших глобальних проблем. Шляхи розв’язання : обмеження народжуваності в країнах, що розвиваються; підвищення культурно-освітнього рівня населення; планування сім’ї.

Слайд 14

Проблема освоєння космосу Усе інтенсивніше людство посилює свою присутність у космосі і його освоєння . Людина може жити і працювати в космосі. Це підтвердив практичний досвід космічної діяльності. Завдяки освоєнню космосу було створено комплекс космічних систем прикладного і наукового призначення: космічні системи зв’язку , метеорологічні супутники , супутники дистанційного зондування землі для розслідування природних ресурсів і т.д. Характерна індустріалізація космосу, зокрема виробництво продукції, яку складно отримати на Землі.

Слайд 15

Проблема регіональних конфліктів Зниження гонитви озброєнь і військового напруження, утвердження нового стану політики знизили ймовірність ядерного конфлікту, але й надалі гостро стоїть проблема регіональних військових конфліктів, першопричиною яких часто стоять міжнаціональні проблеми. Після Другої світової війни до початку 90-х років відбулося понад 30 міжнародних конфліктів. У зонах таких конфліктів гине втричі більше цивільних, ніж військових (Придністров’я, чечня, абхазія, Близький схід, Афганістан, ірак, країни колишньої югославії

Слайд 16

Проблема тероризму Проблема тероризму рахують, що виникла у ХХ столітті, але її коріння сягають значно далі. Що ж таке тероризм?. Це суспільнонебезпечна діяльність, яка полягає в свідомому , цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, вибухів, убивств, тортур, залякування населення ні в чому не винних людей або погрози вчиненню злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. В Україні є закон по боротьбі з тероризмом, де виділяють декілька напрямів тероризму: технологічний – із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної та іншої зброї масового ураження. Міжнародний тероризм – здійснюється за підтримки державних органів окремих держав, з метою досягнення певних цілей, суспільнонебезпечні, насильницькі діяння. Терорист – це особа, яка бере участь у терористичній діяльності. Заручник – фізична особа, яка захоплена або утримується з метою спонукання здійснити якусь дію. Як потрібно діяти особі, яка захоплена терористами?

Слайд 17

8 листопада у Дніпропетровську суд почав слухати справу теракту – найбільшого в історії України. 27 квітня чотири вибухи прогриміли в центрі дніпропетровська. Тоді постраждала 31 людина, 10 з яких – діти. Під час досудового слідства у цій справі зібрано беззаперечні докази вини осіб у скоєнні цього теракту. Їм загрожують великі терміни перебування за гратами та довічне ув’язнення. Справу розглядають кваліфіковані судді в тому числі і голова підкомітету верховної ради з питань судоустрою суддів дмитро шпенов

Слайд 18

Що робити під час захвату: Спочатку терористи ведуть себе з заручниками грубо. Так вони хочуть подавить слабших і виявить сильних. Не бійся. Потім вони добріють. Вони дають заручникам пити і дозволяють ходити в туалет. Пам’ятай, терористи не друзі. Не старайся встановити з ними контакт. Інколи терористи залишають заручникам мобільні . Не користуйся телефоном без їх відома і не відповідай навіть на дзвінки рідних. Якщо терористи попросять тебе розповісти комусь як вони з тобою поводяться, не говори по телефону детально про ситуацію. Коли розпочнеться штурм – падай ниць або сядь і опусти голову вниз, Руки поклади за голову, так ти прикриєш голову від уламків.

Слайд 19

А земля та стане пустинею через вину жителів її, через плід діянь їхніх. Міхей 7.13. земля – не рабиня наша, а мати, Сонце – не вітчим, а рідний батько, Ліси – наші брати. Річки і озера – сестри, дощі, вітри, сніги мусять бути добрими гостями. І ми всі на планеті не тимчасові мешканці, А мудрі , дбайливі господарі і ми з вами повинні зберегти планету земля для нас і наших нащадків.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія