X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ)

Завантажити презентацію

КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Завдання 1–12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний варіант. Потрібно вибрати один правильний варіант відповіді.

Слайд 3

1. Літературна мова — це: А народна мова, якою користуються на певній території; Б мова, що є засобом письмового й усного спілкування нації; В унормована мова суспільного спілкування, зафіксована в писемній та усній практиці; Г мова художнього стилю мовлення. 2. До специфічних понять стилістики належать: А звуковий лад, словниковий склад та фразеологія, граматична структура і норми літературної мови; Б мовні прийоми й засоби; В стилістичні засоби, стилістична норма, функціональний стиль; Г синоніміка, емоційно-експресивне забарвлення, багатозначність.

Слайд 4

3. Визначте речення, в якому не пишеться з усіма словами разом: А На коні сидить козак, у свиті — не/свиті, і без шапки; Б Не/знайомий рвучко козирнув, піднісши кулак і випростовуючи пальці біля самої скроні; В Поки не/дуже холодно, сидітиму вдома; Г Ти, може, серденько, того й не/знаєш, як гарно, любо як співаєш. 4. Визначте рядок, у якому допущено орфографічні помилки: А День Перемоги, Золоті ворота, полуниця «Вікторія»; Б свято Івана Купала, село Золота Балка, Національний банк України; В Сузір’я Великий Віз, Декларація прав людини, газета «Літературна Україна»; Г Великий Піст, День Народження, волинська область.

Слайд 5

3. Визначте речення, в якому не пишеться з усіма словами разом: А На коні сидить козак, у свиті — не/свиті, і без шапки; Б Не/знайомий рвучко козирнув, піднісши кулак і випростовуючи пальці біля самої скроні; В Поки не/дуже холодно, сидітиму вдома; Г Ти, може, серденько, того й не/знаєш, як гарно, любо як співаєш. 6. Позначте рядок, у якому всі прислівники записані правильно: А по сусідськи, удвох, з гори, на диво; Б віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби; В десь-інде, підчас, не даремно, с повна; Г з роду-віку, на-щастя, на виворіт, здалека. 7. Укажіть рядок, у якому замість крапок скрізь потрібно вставити в: А … Астрахані, помітила … очах, працювала … бухгалтерії; Б одягнена … хвою, загублені … хвилях, розгубився … складній ситуації; В моя подруга, ..читель початкових класів, … сім, десь … гаю; Г … полі, ходити … валянках, побачила … оголошенні.

Слайд 6

Завдання 13–16 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних варіанти. Виберіть два правильні варіанти відповіді. 8. Укажіть ряди слів, у яких пишеться -нн- у всіх словах: А безгомі..ий, неодмі..ий, безбереж..ий, бездога..ий; Б бало..ий, парад..ий, бензи..ий, чека..ий; В касет..ий, люмінісцент..ий, моното..ий, безіме..ий; Г безці..ий, невпізна..ий, нездола..ий, незамі..ий; Д незліче..ий, відмі..ий, карава..ий, магази..ий; Е доверше..ий, витонче..ий, пі..ий, нарече..ий. 9. Визначте, у яких речення вжито повні нестягнені форми прикметників: А Недобра сутінь впала на землю, повіяло холодом (М. Пригара). Б Зеленеє жито, зелене. Хорошії гості у мене (Народна пісня). В Тільки здорові жилаві руки з довгими пальцями та довгі вуса нагадували про давнього Миколу Джерю (І. Нечуй-Левицький). Г Ружа червона, а й та блідне (Народна мудрість). Д Пливе човен води повен (Т. Шевченко). Е Якби мої струни німії та піснею стали без слова (Леся Українка).

Слайд 7

10. Укажіть рядки, де допущено помилки в написанні частки не зі словами: А незабаром, ще не прийняті закони, неголосно, недруг; Б недолік, невиконавши, недобачати, нехтувати; В не виконувати, не дотримуючись, не відповівши, несміливий; Г незчутися, незліченний, зовсім не страшний, не знаючи; Д неполиті грядки, нестямний, немовбито, лист не написаний; Е досі не виконане, недолюблювати, не стямившись, недоведена теорема. 11. Позначте рядки, у яких всі складні прикметники пишуться разом: А сліпучо/білий, жовто/гарячий, ніжно/рожевий; Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий; В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український; Г південно/західний, фізико/математичний, всесвітньо/історичний; Д східно/український, кисло/молочний, біло/сніжний; Е первісно/общинний, вічно/юний, воле/любний.

Слайд 8

12. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать. 1 чоловічий. 2 жіночий. 3 середній. 4 спільний. А папороть, СБУ, дівчина, путь. Б математик, вельможа, Сибір, тигр. В токар, поетеса, плетиво, нікчема. Г жіноцтво, листя, теля, дівча. Д злюка, бідолаха, хитрюга, недоучка.

Слайд 9

Слайд 10

1. Ознаками культури мовлення є: А правильність, точність, логічність, стабільність; Б багатство, чистота, доречність, завершеність; В точність, логічність, чистота, багатство; Г різноманітність, доречність, наддіалектний характер. 2. Лексичні норми регулюють: А правильне творення і вживання слів, їх форм; Б правильну побудову словосполучень і речень; В уживання слів у властивому їм значенні, правильне поєднання слів за змістом у словосполученні й реченні; Г уживання мовних засобів відповідно до їх стилістичного значення.

Слайд 11

3. Визначте речення, в якому не пишеться з усіма словами окремо: А Думками він був зараз далеко від Харитона — біля Тосі, і ще далі — в не/визначених обрисах свого майбутнього. Б Не/жаль за сном, не/час, не/можна спати. В Шаблій борсається, не/мов у петлі, сіє по стерні не/вимолоченими колосками. Г Заручилась вона з Яковом Поліщуком, а того не/гадано віддано у москалі. 4. Усі займенникові форми написано правильно в рядку: А У декого, будь-до кого, бозна-що, ні з ким; Б де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий; В аби-яка, якась, казна з ким, будь-що; Г з будь-чим, будь з чим, ніякий, казна-чий.

Слайд 12

5. Визначте рядок, у якому є неправильно утворена форма прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння: А більший, менший, кращий; Б менш товстий, найзручніший, більш білявий; В сміливіший, найохайніший, найяскравіший; Г ближчий, більш білий, найменш теплий. 6. Укажіть рядок, у якому всі прислівники потрібно писати через дефіс: А по/двоє, сяк/так, хоч/не/хоч; Б будь/що/будь, до/вкола, по/іншому; В казна/як, по/сусідськи, рік/у/рік; Г по/латині, ледь/ледь, десь/інде. 7. Укажіть рядок, у якому замість крапок скрізь потрібно вставити у: А сидимо … вагоні, була … Одесі, … садку; Б … холодочку, взяла … нього, на траві … квітах; В як … сні, … Антарктиді, … присмерку; Г наш … читель, … лісі, … дарник.

Слайд 13

8. Укажіть ряди слів, у яких пишеться -нн- у всіх словах: А башта..ий, осі..ій, широче..ий, ви..ий; Б вовняний, соколи..ий, букве..ий, бджоли..ий; В страше..ий, лимо..ий, орли..ий, безтала..ий; Г свяще..ий, невпи..ий, маши..ий, стара..ий; Д невблага..ий, кі..ий, солов’ї..ий, благослове..ний; Е сті..ий, скля..ий, да..ий, віко..ий.

Слайд 14

9. Визначте, у яких речення вжито короткі форми прикметників: А Скрипливе дерево довше росте. Б Сивий віл випив води повен діл. В Це була молода чорноброва дівчина. Г Як ішли ми зелен лугом к зелен гаю… Д Плохеньке порося і в Петрівку мерзне. Е Зима чиста, ніби скупана. 10. Укажіть, у яких рядках всі слова пишуться з часткою не разом: А не/скошена трава, не/полита досі розсада, не/бачена краса; Б не/закінчена розмова, не/замкнені двері, не/продумана відповідь; В не/доопрацьована стаття, не/куплені вчасно, відповідь не/продумана; Г не/зрозуміла відповідь, не/закінчена нами суперечка, не/висвітлена проблема; Д не/дописаний лист, не/помічений факт, не/вивчений вірш; Е не/бачена ніколи картина, не/доведена теорема, не/доспані ночі.

Слайд 15

11. Укажіть рядки прикметників, які пишуться через дефіс: А (криваво)червоний, (південно)західний, (прісно)водний; Б (світло)рожевий, (шести)гранний, (кам’яно)вугільний; В (м’ясо)молочний, (гірко)солодкий, (англо)французький; Г (синьо)зелений, (вічно)зелений, (машино)будівний; Д (військово)морський, (військово)полонений, (суспільно)корисний; Е (віце)президентський, (високий)превисокий, (воєнно)стратегічний.

Слайд 16

12. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать: 1 чоловічий. 2 жіночий. 3 середній. 4 спільний. А Тбілісі, дівчисько, кашне, око. Б Карпати, листоноша, денді, колега. В сирота, забіяка, роззява, задавака. Г суддя, вужака, шимпанзе, собака. Д Чилі, путь, Міссурі, бабище.

Слайд 17

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова