X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Завантажити презентацію

КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Спостереження над мовним матеріалом 1.Прочитати уривок з роману Р. Іваничука «Яничари». Яким ви собі уявили Персидський сад? 2.Скласти висловлювання у вигляді роздуму. Поміркувати, чому автор називає красу ханського двору недоступною, ув’язненою. 3.Зачитати речення з однорідними членами. Одне з них записати й усно зробити його синтаксичний розбір. 4.Які рослини, що згадуються в тексті, вам доводилося бачити й милуватися їхньою красою? 5.Усно описати одну з них (на вибір), використовуючи однорідні члени речення.

Слайд 3

Вибіркове письмо 1.Прочитати речення вголос з відповідною інтонацією. 2.Виписати, розставляючи розділові знаки, спочатку речення з однорідними, а потім — з неоднорідними означеннями. 3.Зробити синтаксичний розбір четвертого речення. Визначити, якими частинами мови виражені члени речення. 4.Пояснити орфограми у виділених словах.

Слайд 4

Лінгвістичне дослідження 1.Дослідити й визначити, які з поданих речень є складними, частини яких з’єднані сурядними сполучниками, а які — простими з однорідними членами. Аргументувати свою думку. 2.Речення з однорідними членами записати, розставляючи, де треба, розділові знаки. 3.З’ясувати лексичне значення виділених слів (у разі потреби звернутися до тлумачного словника). 4.Дібрати синоніми до слів клапоть, шлях. Скласти з ними речення з однорідними членами й пояснити розділові знаки.

Слайд 5

Мовленнєва ситуація 1.Уявити, що ви з класом здійснили подорож до Криму і побували у Воронцовському палаці. Вас вразила краса зимового саду, а також поетичні рядки про сад, що цитував екскурсовод. 2.Описати Воронцовський сад узимку, використовуючи однорідні члени речення, з’єднані різними видами зв’язку.

Слайд 6

Самостійна робота 1.Списати речення, розставивши пропущені розділові знаки. 2.Накреслити схеми й пояснити вживання розділових знаків у реченнях з однорідними членами. 3.Прочитати вдумливо третє речення і з’ясувати його зміст. 4.Поміркувати і розказати, що вас надихає до навчання. 5.Зробити словотвірний розбір виділених слів.

Слайд 7

Подумати і дати відповіді на запитання: 1. Від яких умов залежить уживання чи невживання коми в реченнях з однорідними членами? 2. Коли між повторюваними сполучниками ставиться кома, а коли не ставиться? Проілюструвати на прикладах. 3. Які ще розділові знаки можуть ставитися в реченнях з однорідними членами і за яких умов? 4. Як визначити, чи потрібно ставити кому в реченнях з однорідними членами? Навести приклади.

Слайд 8

Домашнє завдання 1.Побудувати розповідь на тему «Роль однорідних членів речення у висловлюваннях». 2.Скласти й записати діалог у формі опитування на тему «Кома в реченнях з однорідними членами». Приклади дібрати з періодичних видань. З’ясувати розділові знаки при діалозі.

Слайд 9

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова