X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ознаки та функції громадянського суспільства

Завантажити презентацію

Ознаки та функції громадянського суспільства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ознаки та функції громадянського суспільства

Слайд 2

До ознак громадянського суспільства науковці відносять наступне: - наявність публічного простору, засобів і центрів комунікації, наслідком чого є формування сфери громадського (цивільного) життя і громадської думки; - організоване громадське (публічне) життя вільних і рівних індивідів, чиї права захищені конституцією та законами; - незалежні від держави, добровільні асоціації, автономність яких усвідомлена на індивідуальному і колективному рівні; - зорієнтована на громадські інтереси публічна політична діяльність, наслідком якої є кооперація та солідарність між людьми, спілкування на засадах взаємної довіри і співробітництва.

Слайд 3

Стан громадянського суспільства визначається взаємодією багатьох чинників, важливими серед них являються такі: 1) забезпечення свободи особи та особистої ініціативи; 2) відповідальність за наслідки власної дії; 3) здатність індивідів до громадського співробітництва заради індивідуальної і спільної вигоди та громадянського миру.

Слайд 4

Головними ознаками громадянського суспільства є: — динамічна соціальна структура суспільства, яка перебуває в постійному розвитку та є відокремленою від держави; — ринкові економічні відносини, які формують демократичну політичну систему, де правова, демократична держава стає породженням громадянського суспільства; — забезпечення вільного виявлення, реалізації численних та різнобічних інтересів громадян; — забезпечення сфери особистого повсякденного життя людей на відміну від держави як втілення умовного, формального життя; — пріоритет громадянських прав особистості та її повага до державних законів; — плюралізм ідей, поглядів, переконань, соціальних ініціатив тощо.

Слайд 5

Так як без громадянського суспільства не може бути правової демократичної держави, так і без такої держави не може ефективно функціонувати й динамічно розвиватися громадянське суспільство. Ось чому громадянське суспільство та демократична правова держава нині стають двома складовими життя кожної окремої людини і сучасного загальноцивілізаційного розвитку суспільства.

Слайд 6

Вивчення наукових праць української дослідниці Антоніни Колодій дає змогу зазначити, що громадянське суспільство характеризується виконанням наступних функцій: - самоорганізація громадського механізму для виконання суспільних справ; - противага владним структурам, контроль проти можливих спроб узурпації влади; - засіб соціалізації, що зменшує відчуженість індивідів та орієнтує їх на «суспільно корисні справи»; - сприятливе суспільне середовище для поширення громадянської політичної культури і через неї — для зміцнення демократичного ладу, надання процесові демократизації незворотного характеру.

Слайд 7

Чим бульш розвиненим є громадянське суспільство, тим легше громадянам захищати свої власні інтереси, тим більшими є їхні можливості щодо самореалізації в різних сферах суспільного життя і тим меншою є небезпека узурпації політичної влади окремими її органами чи особами.

Слайд 8

Висновок: Життя громадянського суспільства ґрунтується на ідеях індивідуальної свободи громадян та автономності громад, їхньому праві створюваити спілки та асоціації, захищати власні інтереси, запобігати або протистояти сваволі державних зверхників.

Слайд 9

Успіхів нам всім у розбудові громадянського суспільства у нашій державі!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія