X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Менеджмент

Завантажити презентацію

Менеджмент

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Факультет менеджменту та маркетингу КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ запрошує на навчання за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування» Нормативний термін навчання: Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» — 4 роки, денна та заочна форми навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» — 1 рік, денна та заочна форми навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» — 1,5 роки, денна та заочна форми навчання

Слайд 2

Умови вступу Прийом на програму підготовки бакалаврів здійснюється на основі поданих сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти — для абітурієнтів, які отримали повну середню загальну освіту. Перелік конкурсних предметів: українська мова та література (не менше 124 балів); два профільні предмети: математика та географія (140 балів, за умови, що один із профільних предметів не нижче 150 балів). Випускники, що отримали повну загальну освіту до 2007 р. і раніше, мають можливість поступати на програму підготовки бакалаврів на основі внутрішніх екзаменів. Зарахування на програми підготовки спеціалістів та магістрів здійснюється на конкурсній основі: на програму підготовки спеціаліста — за результатами вступного екзамену з фаху; на програму підготовки магістра — за результатами вступного екзамену з фаху та іноземної мови;

Слайд 3

Основні фахові курси за програмою підготовки бакалаврів маркетинг зовнішньоекономічна діяльність підприємства облік і аудит господарське право логістика міжнародні економічні відносини самоменеджмент теорія організації операційний менеджмент управління персоналом стратегічне управління адміністративний менеджмент управління інноваціями економіка підприємства фінанси, гроші та кредит

Слайд 4

Основні фахові курси за програмою підготовки спеціалістів фінансовий менеджмент інформаційні системи і технології в управлінні організацією управління людськими ресурсами основи управлінського консультування публічне адміністрування менеджмент організацій корпоративне управління управління змінами управління проектами управління якістю

Слайд 5

Основні фахові курси за програмою підготовки магістрів інформаційні системи і технології в управлінні організацією управління людськими ресурсами антикризове управління психологія управління та конфліктологія основи управлінського консультування публічне адміністрування менеджмент організацій корпоративне управління управління змінами управління проектами управління якістю фінансовий менеджмент

Слайд 6

Практика студентів Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців у сфері менеджменту організацій і адміністрування. Основне завдання практики — закріплення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навиків майбутнього фахівця, оцінка його можливостей до роботи у реальному бізнес-середовищі, а відтак активізація мотивуючих факторів до самовдосконалення і саморозвитку. Основні види практики: виробнича практика (6 тижнів); переддипломна практика (2 тижні). Основні бази практики: ПрАТ «Єврокар», ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», ПАТ «Київметлопром», ДП Завод «Арсенал», ПрАТ «Росава», НГВУ «Чернігівнафтогаз», ПАТ «Юність Швейне підприємство» та ін.

Слайд 7

Фахові компетентності бакалавра з менеджменту здатність здійснювати організаційне проектування; здатність прогнозувати та планувати цілі діяльності організації та її підрозділів; здатність здійснювати процес розвитку та стимулювання (мотивації) персоналу; уміння ефективно організовувати групову роботу на основі знань процесів групової динаміки та принципів формування команди; здатність оцінювати результати фінансово-економічної діяльності організації; здатність розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг); здатність здійснювати аналіз операційної та інвестиційної діяльності організації; уміння знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формувати бізнес-ідею

Слайд 8

Фахові компетентності спеціаліста з менеджменту організацій та адміністрування здатність організовувати процес управління організацією (підрозділом); здатність формувати альтернативні стратегічні напрями розвитку організаційних систем; здатність розробляти раціональні форми організації управління; здатність до розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці; здатність до планування та організування інноваційної діяльності; здатність розробляти антикризові програми управління; здатність до організування зовнішньоекономічної діяльності; здатність комплексно оцінювати вплив середовища та функціонування організації; здатність розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямків діяльності, продуктів

Слайд 9

Фахові компетентності магістра з менеджменту організацій та адміністрування здатність формувати альтернативні стратегічні напрями розвитку організаційних систем; здатність організовувати процес управління організацією; здатність розробляти раціональні форми організації управління; здатність організування системи контролю в організації; здатність до розроблення ефективних систем мотивації та розвитку персоналу організації; здатність до планування та організування інноваційної та зовнішньоекономічної діяльності; здатність розробляти антикризові програми управління; здатність знаходити та оцінювати нові ринкові можливості розвитку бізнесу; здатність розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямків діяльності, продуктів; здатність використовувати методи маркетингової діагностики; здатність формувати організаційну культуру

Слайд 10

Сфери використання випускників помічники керівників підприємства, установ та організацій; керівники підприємства, установ та організацій; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, виробничих, юридичних та адміністративних підрозділів організацій; менеджери з питань комерційної діяльності та управління; керівники проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; фахівці фінансових, виробничих та адміністративних підрозділів підприємств

Слайд 11

Дякуємо за увагу! До зустрічі на кафедрі менеджменту! Наша адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 1, ауд. 246 - кафедра менеджменту, тел.: (044) 406-80-40, (044) 406-85-10.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія