X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ТЕХНОЛОГІЇ КРОС – КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ РЕАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Завантажити презентацію

ТЕХНОЛОГІЇ КРОС – КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ РЕАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Петрашко Л.П. к.е.н., доцент

Слайд 2

необхідно виконати завдання, які визначені у Керівництві для студентів до тренінгу, що знаходиться на офіційному сайті КНЕУ за адресою: http://www.kneu.kiev.ua/ua/publication/content/601.htm у розділі «Обов’язкова література» за порядковим номером 1.

Слайд 3

Панченко Э.Г., Петрашко Л.П. Технологія крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»: керівництво для студентів. – К.: КНЕУ, 2009. – 64 с.

Слайд 4

Панченко Э.Г., Петрашко Л.П. Технологія крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» – К.: КНЕУ, 2010. – 191 с.

Слайд 5

– це опора на типи мислення, що притаманні менеджерам взагалі, і міжнародним менеджерам зокрема.

Слайд 6

РЕФЛЕКСИВНЕ МИСЛЕННЯ – управління власною особистістю АНАЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – управління компанією ПРИРОДНЄ МИСЛЕННЯ – управління оточуючим середовищем КОЛЕКТИВНЕ МИСЛЕННЯ - управління відносинами ДІЮЧЕ МИСЛЕННЯ – управління змінами.

Слайд 7

це думаюча аудиторія.

Слайд 8

навчити правильно оцінити власний потенціал та розширити свої можливості в розумовому, аналітичному, колективному, діючому і природному підході до роботи.

Слайд 9

узагальнення теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями та інструменти крос-культурного менеджменту і нарощування на цій основі конкурентоспроможності випускників на етапі обрання чи уточнення ними сфери майбутньої професійної міжнародної управлінської діяльності.

Слайд 10

Різноманітні організаційні форми ведення міжнародного бізнесу: підприємства (організації), що здійснюють окремі види міжнародної економічної діяльності транснаціональні корпорації професійні асоціації (союзи, спілки)

Слайд 11

регіональні, галузеві та міжгалузеві регулятивно-управлінські органи органи державного управління (у частині регулювання міжнародної економічної діяльності суб’єктів бізнесу ) міжнародні економічні організації (урядові та неурядові)

Слайд 12

Опанування сучасних крос-культурних інструментів для самостійного прийняття і реалізації рішень щодо вибору сфери та позицій після-вузівської професійної міжнародної економічної діяльності в умовах реального середовища у відповідності із влас ними очікуваннями; Вибудування лінії поведінки молодих фахівців в умовах міжнародних злиттів та поглинань за участю українських підприємств;

Слайд 13

Опанування навичок діагностування та обґрунтування пропозицій щодо розвитку корпоративної культури міжнародних ділових організацій в умовах формування глобального менеджменту; Формування сучасних крос-культурних підходів щодо вибору і використання ефективних поведінкових моделей та сценаріїв міжнародних ділових переговорів.

Слайд 14

Тренінг включає наступні чотири етапи: організаційний; проблемний; змістовий; підсумковий.

Слайд 15

презентація тренінгу та індивідуальних завдань; ознайомлення із критеріями оцінювання результатів тренінгової роботи.

Слайд 16

ознайомлення кожної команди з матеріалами тренінгу (індивідуальними результатами досліджень під час переддипломної практики та розробками кафедри, основними літературними джерелами); формулювання основних проблем тренінгу та методів їх розв’язання.

Слайд 17

виконання чотирьох блоків тренінгових завдань.

Слайд 18

ознайомлення із загальними результатами міжпредметного тренінгу.

Слайд 19

Слайд 20

ВСТУП БЛОК 1 ПЕРСПЕКТИВНЕ БАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРНОЇ ПОЗИЦІЇ ВИПУСКНИКА ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ» - 8 год. Тренінгове заняття 1 « Діагностика об’єктів переддипломної практики» - 2 год. Тренінгове заняття 2 « Міжнародна конкурентоспроможність випускника магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» - 6 год

Слайд 21

БЛОК 2 КРОС – КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ – 8 год. Тренінгове заняття 3 « Діагностика міжнародного корпоративного поглинання (злиття) – 4 год. Тренінгове заняття 4 « Оцінка крос – культурної відповідності злиття міжнародних компаній ( вказаних у кейсі) – 4 год.

Слайд 22

БЛОК 3 КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ - 8 год. Тренінгове заняття 5 «Діагностика корпоративної культури міжнародної компанії» - 4 год. Тренінгове заняття 6 «Крос – культурний аналіз корпоративної культури» - 4 год.

Слайд 23

БЛОК 4 МІЖНАРОДНІ ПЕРЕГОВОРИ Тренінгове заняття 7 « Моделювання крос – культурної переговорної поведінки» - 4 год. Тренінгове заняття 8 « Ділові крос – культурні переговори» - 4 год. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ – 2 год.

Слайд 24

Тренінгове заняття 1 Тренінгове заняття 2 Тренінгове заняття 3 Тренінгове заняття 4 Тренінгове заняття 5 Тренінгове заняття 6 Тренінгове заняття 7 Тренінгове заняття 8

Слайд 25

«ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ» - 2 год. ПРОГРАМА Домашнє завдання Міні – презентація Підведення підсумків

Слайд 26

СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ : Діагностика об’єктів переддипломної практики: поточний стан справ компанії, її сильні та слабкі сторони, крос – культурні аспекти управління компанією, порівняння з світовим лідером в обраній сфері бізнесу, заходи щодо вдосконалення корпоративного менеджменту, в тому числі ефективного використання потенціалу крос – культурного менеджменту.

Слайд 27

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ: Заповнення форми «Характеристика переддипломної практики» (додаток 2 ) Структуризація інформації та формалізація результату Підготовка міні – презентації відповідно суттєвої частини домашнього завдання

Слайд 28

ІНСТУМЕНТИ: Форма « Характеристика переддипломної практики» (додаток 2 ) Міні – лекція «Презентація» ( додаток 8)

Слайд 29

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ : Заповнена форма «Характеристика переддипломної практики» Міні – презентація ( інтерпретація результатів дослідження )

Слайд 30

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ « УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ» - 6 год. ПРОГРАМА Міні – лекція « Планування кар’єри» Діагностика кар’єрних компетенцій Міні – лекція «Кар’єра молодого спеціаліста» Домашнє завдання Міні – презентація Підведення підсумків

Слайд 31

СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ : Складання портфоліо кар’єрного просування та визначення перспективного бачення професійної кар’єрної позиції

Слайд 32

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ: Складання портфоліо кар’єрного просування відповідно традиційної структури (додаток 3) Визначення перспективного бачення професійної кар’єрної позиції (додаток 4) Структуризація інформації та формалізація результату Стандарт презентації ( додаток 5 )

Слайд 33

ІНСТУМЕНТИ: Традиційна структура портфоліо кар’єрного просування (додаток 3 ) Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції (додаток 4) Стандарт презентації ( додаток 5)

Слайд 34

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ : Портфоліо кар’єрного просування Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції

Слайд 35

«ДІАГНОСТИКА МІЖНАРОДНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПОГЛИНАННЯ (ЗЛИТТЯ)» - 4 год. ПРОГРАМА Кейс «Арселор Міттал – Кривий Ріг» Виконання тренінгового завдання Міні – презентація Підведення підсумків

Слайд 36

СУТЬ ТРЕНІНГОВОГО ЗАВДАННЯ : Діагностика міжнародного корпоративного поглинання (злиття) на конкретному прикладі: обґрунтувати доцільність продажу комбінату «Криворіжсталь», визначити фактори, що вплинули на перевагу міжнародної компанії «Міттал Стіл» на аукціоні по продажу комбінату, виявити крос – культурні проблеми управління комбінатом після його купівлі, провести SWOT – аналіз «Міттал Стіл» (Кривий Ріг», оцінити стратегічну відповідність злиття міжнародних компаній «Міттал Стіл» та «Арселор».

Слайд 37

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ: Вивчення та структуризація інформації Формалізація результату Підготовка міні – презентації відповідно суттєвої частини завдання

Слайд 38

ІНСТУМЕНТИ: Матеріали кейсу Лекційні матеріали та інші джерела інформації Міні – лекція «Презентація» (додаток 8 )

Слайд 39

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ : Матеріали міні – презентації ( інтерпретація результатів дослідження )

Слайд 40

« ОЦІНКА КРОС _ КУЛЬТУРНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ ЗЛИТТЯ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ «АРСЕЛОР» ТА «МІТТАЛ СТІЛ»» - 4 год. ПРОГРАМА Кейс Виконання тренінгового завдання Міні – презентація Підведення підсумків

Слайд 41

СУТЬ ТРЕНІНГОВОГО ЗАВДАННЯ : За матеріалами кейсу порівняти еволюцію розвитку міжнародних компаній «Міттал Стіл» та «Арселор», виявити вплив крос – культурних факторів на менеджмент кожної з названих компаній, простежити вплив крос – культурних відмінностей компаній, що злились, на менеджмент об’єднаної компанії, визначити основні напрямки подальшого розвитку підрозділу «Арселор Міттал Кривий Ріг» в контексті євро інтеграційного вектору України.

Слайд 42

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ: Вивчення та структуризація Інформації Формалізація результату Підготовка міні – презентації відповідно суттєвої частини завдання

Слайд 43

ІНСТУМЕНТИ: Матеріали кейсу Лекційні матеріали та інші джерела інформації Міні – лекція «Презентація» (додаток 8 )

Слайд 44

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ : Матеріали міні презентації (інтерпретація результатів дослідження)

Слайд 45

« ДІАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ» - 4 год. ПРОГРАМА Міні – лекція «Діагностика корпоративної культури» Домашнє завдання Міні – презентація Підведення підсумків

Слайд 46

СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ : Діагностика корпоративної культури міжнародної компанії : позиціювання корпоративної культури в системі менеджменту міжнародної компанії, виявлення і оцінка елементів корпоративної культури, визначення сильних та слабких її сторін.

Слайд 47

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ: Проведення опитування працівників компанії за визначеними методиками 1, 2 (додаток 6, 7 ) Обробка матеріалів опитування Формалізація результату Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)

Слайд 48

ІНСТУМЕНТИ: (додатки 6,7) Короткі описи методик 1 та 2 Анкета 1. 2 Інструкція щодо обробки анкетування Зразок формалізації результату Вільна форма презентації результатів дослідження

Слайд 49

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ : Набір заповнених анкет за визначеною методикою Результати анкетування у визначеній формі Вільна форма висновків (інтерпретація результатів дослідження )

Слайд 50

« КРОС – КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ» - 4 год. ПРОГРАМА Міні – лекція «Крос – культурні особливості корпоративної культури міжнародних компаній» Домашнє завдання Міні – презентація Підведення підсумків

Слайд 51

СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ : Визначити крос – культурну модель корпоративної культури компанії, виявити зв'язок корпоративної культури з національною культурою материнської компанії, обґрунтувати баланс характеристик компанії з національною культурою приймаючої країни, виконати порівняльний аналіз корпоративної культури міжнародної компанії з культурою однієї з вітчизняних компаній тієї ж галузі бізнесу, запропонувати пропозиції щодо використання на українських підприємствах досвіду створення дієвої корпоративної культури.

Слайд 52

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ: Збір та вивчення інформації Структуризація інформації та формалізація результату (вільна форма) Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)

Слайд 53

ІНСТУМЕНТИ: Лекційні матеріали Використання інших джерел інформації Вільна форма презентації результатів дослідження

Слайд 54

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ : Вільна форма висновків (інтерпретація результатів дослідження), максимально 5 сторінок, належно оформлених.

Слайд 55

«МОДЕЛЮВАННЯ КРОС – КУЛЬТУРНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ» - 4 год.

Слайд 56

ПРОГРАМА Міні – лекція «Культурна різноманітність та її сучасні виміри» Ділова гра «Моделювання крос – культурної переговорної поведінки» Правила гри Домашнє завдання Міні - презентація Моделювання крос – культурної переговорної поведінки Підведення підсумків

Слайд 57

СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ : Вивчення звичаїв, традицій та практики ведення бізнесу в конкретних країнах світу ( Мексика, Естонія, США, Бангладеш, Туреччина, Франція, Росія, Японія, Великобританія ). Структура завдання: коротка характеристика країни, національні особливості встановлення контакту з зарубіжним партнером, комунікацій, невербальної поведінки в бізнесі, відношення до статусу, влади, часу і графіків, бізнес – протоколу і етикету, культури та корупції, висновок – визначення моделі крос – культурної поведінки в бізнесі, джерела інформації.

Слайд 58

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ: Збір та вивчення інформації Структуризація інформації Формалізація результату згідно вимог оформлення Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)

Слайд 59

ІНСТУМЕНТИ: Лекційні матеріали та інші джерела інформації Міні – лекція «Презентація»

Слайд 60

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ : Визначена форма результатів дослідження згідно вимог

Слайд 61

« ДІЛОВІ КРОС – КУЛЬТУРНІ ПЕРЕГОВОРИ» - 4 год. ПРОГРАМА Лекція «Міжнародні ділові переговори» Кейс « Як укладаються міжнародні угоди» Підведення підсумків

Слайд 62

СУТЬ ЗАНЯТТЯ : Аналіз та оцінка визначеної ситуації щодо крос – культурних помилок учасників міжнародних ділових переговорів

Слайд 63

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ: Вивчення та структуризація інформації Заповнення технологічної карти крос – культурних помилок Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)

Слайд 64

ІНСТУМЕНТИ: Лекційні матеріали та інші джерела інформації Технологічна карта крос – культурних помилок

Слайд 65

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ : Заповнена на занятті технологічна карта крос – культурних помилок

Слайд 66

ПРИКЛАД ( Кейс адаптовано Карт П., Фокс К. Преодоление культурных различий: Практическое руководство по международному деловому общению / Пенни Карт, Крис Фокс. – Пер. с англ. И.Гаврилова. – М.:ФАИР – ПРЕСС, 2005. – 224 с.)

Слайд 67

Крос – культурні особливості Америка Основні складові процесу підготовки та проведення міжнародних переговорів Помилки Правильне рішення Крос – культурні особливості Мексика

Слайд 68

№ п/ п Види тренінгових робіт Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів 1 Тренінгове заняття № 1 Завдання Презентація Звіт про результати досліджень 10 5 5 2 Тренінгове заняття № 2 1. Завдання 2. Презентація Звіт про результати досліджень 15 10 5 3 4 5 6 7 8 9 Своєчасність подання результатів дослідження на кафедру Звіт про результати дослідження 5 10 Всього 100

Слайд 69

Блоки компетенцій Компетенції Поведінкові індикатори до розвитку Рекомендації по розвитку

Слайд 70

РОЗУМОВІ СИСТЕМНІСТЬ МИСЛЕННЯ ГНУЧКІСТЬ І ДИНАМІЧНІСТЬ МИСЛЕННЯ НЕСТАНДАРТНІСТЬ МИСЛЕННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ОРІЄНТАЦІЯ НА КОНКРЕТНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ В ПРОЕКТНОМУ РЕЖИМІ ВМІННЯ КЕРУВАТИ КОМАНДОЮ КОМУНІКАТИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ НАВИКИ ГНУЧКІСТЬ У СПІЛКУВАННІ ЗДАТНІСТЬ ДО ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ОСОБИСТІ СТРЕСОСТІЙКІСТЬ МОТИВАЦІЯ ДО ДОСЯГНЕНЬ ГОТОВНІСТЬ ДО НАВЧАННЯ ЛОЯЛЬНІСТЬ ДО КОМПАНІЇ КРОС – КУЛЬТУРНІ МОВНА ГОТОВНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО - КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Слайд 71

Компетенції Методи оцінки Виконання тренінгових завдань Доповідь Групова дискусія ОРГАНІЗАТОРСЬКІ Орієнтація на конкретний результат Х Х Вміння працювати в проектному режимі Х Х Х Вміння керувати командою Х Х Х

Слайд 72

“МОДЕЛЮВАННЯ КРОС – КУЛЬТУРНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ”

Слайд 73

Засвоєння та систематизація звичаїв та традицій міжнародного бізнесу Визначення моделі крос – культурної поведінки на міжнародних переговорах для бізнесменів конкретної країни.

Слайд 74

Слайд 75

Визначити культурні цінності зарубіжного партнера Встановити основні методи комунікацій Виявити стиль переговорів Обрати ефективні комунікації Деталізувати бізнес – протокол, етикет та гендерну політику Уточнити практику неетичної поведінки Узагальнити модель крос – культурної переговорної поведінки зарубіжного партнера

Слайд 76

1. ОРІЄНТАЦІЯ КУЛЬТУРИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. СТАТУС, ІЄРАРХІЯ, ВЛАДА, ПОВАГА 3. ЧАСОВА ОРІЄНТАЦІЯ 4. СТУПІНЬ ЕКСПРЕСИВНОСТІ

Слайд 77

 Гра Група - _____ Країна - ________ Прізвище - _________________ Гр. Кр Орієнтація культури ведення бізнесу 1 Статус, ієрархія, влада, повага 2 Часова орієнтація 3 Ступінь експресивності 4 a b c a b c a b c a b c A B C D E F G H

Слайд 78

початок зміни технологій навчання. Велика частина визначених програмою тренінгу технологій крос – культурного менеджменту була апробована на семінарських, практичних заняттях з нормативних дисциплін, що викладаються в розрізі магістерської програми, в наукових роботах аспірантів кафедри. ЦЕ Міжпредметний тренінг

Слайд 79

www.impm.org

Слайд 80

  Результати індивідуальних досліджень Зміст Форма «Характеристика об’єктів переддипломної практики» Традиційна структура портфоліо кар’єрного просування Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції Результати діагностики корпоративної культури міжнародної компанії Результати крос – культурного аналізу корпоративної культури міжнародної компанії Завдання до тренінгового заняття № 7 «Моделювання крос – культурної переговорної поведінки»

Слайд 81

Характеристика об’єктів переддипломної практики   Прізвище, ім’я та по батькові   Назва компанії (організації)_________________________________ юридична адреса _______________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ телефон, факс, e-mail __________________________________________ _____________________________________________________________   Профіль діяльності компанії (організації)_____________________ _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________   Статус компанії (організації) на зарубіжних ринках і на ринку України … 1 2

Слайд 82

ТРАДИЦІЙНА СТРУКТУРА ПОТРФОЛІО КАРЄРНОГО ПРОСУВАННЯ … 1 2

Слайд 83

«Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції» Дослідження не повинно перевищувати за обсягом 5—7 сторінок і повинно включати такі обов’язкові елементи:   сфера бажаної діяльності і перспективна посадова позиція в компанії (організації) графік кар’єрного зростання матеріальне і нематеріальне заохочення мотивація самооцінка навчання і підвищення кваліфікації рівень заробітної плати моральний клімат можливість комбінованої зайнятості перспектива зміни місця праці

Слайд 84

Набір документів (заява, особова картка, автобіографія, декларація) для формування кадрового резерву дипломатичної служби та дипломатичних посад МЗС України (за бажанням). Інформація, щодо відповідних документів знаходиться на веб-сторінці МЗС України в рубриці «конкурс»: www.mfa.gov.ua 1 2

Слайд 85

СТАНДАРТ МІНІ – ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2 ”МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ” ВИПУСКНИКА ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

Слайд 86

Міні – презентація в групі Кожний учасник групи проводить свою міні – презентацію тривалістю 3 – 5 хвилин за визначеною формою, яка розкриває його як професіонала і як особистість. Після міні – презентації учасникам надається можливість коротко відповісти на питання інших учасників і викладача.

Слайд 87

Формат міні – презентації в групі: Прізвище, ім’я, по – батькові Освіта Професійний і кар’єрний досвід Найбільш значні кар’єрні досягнення Хоббі, захоплення

Слайд 88

Обговорення: Які сильні сторони представлених презентацій ви відмітили? Що погіршувало враження від міні – презентацій? Як цьому можна запобігти? Які висновки можна зробити з поданих характеристик кар’єрних досягнень? Які тактичні прийоми донесення інформації допомагають створювати позитивне враження? 1 2

Слайд 89

1. Ключові особливості Існуюча Бажана 1 2 3 А. Організація є унікальною за своїми особливостями. Вона виглядає як велика сім’я. Співробітники мають багато спільного. 10 80 Б. Організація є динамічною та підприємницькою. Співробітники готові вириватися вперед та нести ризики. 0 10 В. Організація орієнтована на результат. Основна ціль - виконання роботи. Співробітники суперничають між собою та орієнтовані на досягнення цілей. 40 10 Г. Організація є жорстко контрольованою та структурованою. Формальні процедури в основному керують тим, що роблять співробітники. 50 0 Всього (кожна колонка повинна дорівнювати 100) 100 100

Слайд 90

Тип культури Ключові характеристики культури Ключові особи-вості Організа-ційне лідерство Управління персоналом Об’єдну-юча сутність організації Страте-гічна спрямо-ваність Крите-рії успіху Середнє Існуюча культура Кланова (А) 15% 20% 15% 15% 20% 15% 16,67% Адхокра-тична (Б) 15% 10% 15% 15% 5% 10% 11,67% Ринкова (В) 30% 30% 35% 30% 40% 35% 33,33% Ієрархічна (Г) 40% 40% 35% 40% 35% 40% 38,30% Бажана культура Кланова (А1) 40% 30% 40% 25% 35% 40% 35,00% Адхокра-тична (Б1) 10% 15% 15% 15% 15% 10% 13,33% Ринкова (В1) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30,00% Ієрархічна (Г1) 20% 25% 15% 30% 20% 20% 21,67%

Слайд 91

1 2

Слайд 92

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗМІСТ – пошук і систематизація матеріалу ОФОРМЛЕННЯ – структурування презентації, вибір графічного матеріалу, верстка слайдів СТИЛЬ ВИСТУПУ – передача аудиторії своїх думок, оцінок і емоцій

Слайд 93

ТЕХНОЛОГІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ План – перед очима Вступ Використання допоміжних карток з ключовими елементами мовного каркасу презентації Застосування слайдів Використання невербальних комунікацій Питання та відповіді Завершення виступу

Слайд 94

Слайд 95

МАЙСТЕР – КЛАС ПОБУДОВИ ДІАГРАМ 1. КРАЩЕ ПРОСТІШЕ 2. КРАЩЕ ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ 3. КРАЩЕ ЗРОБИТИ ІНАКШЕ 4. КРАЩЕ ПРОЯВИТИ КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД 1 2 3

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка