X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сучасний науковий менеджмент в епоху інформатики та інновацій

Завантажити презентацію

Сучасний науковий менеджмент в епоху інформатики та інновацій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

д.м.н. Уляна Богданівна Лущик Сучасний науковий менеджмент в епоху інформатики та інновацій

Слайд 2

Інноваційні технології - це радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають: знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю, меншими енергопотребами.

Слайд 3

Розвиток інноваційних технологій в світі Всі країни світу складають все серйознішу конкуренцію Штатам, сфокусовуючись на чотирьох складових інноваційних трансформацій: Покращення науки Інженерна та математична освіта Залучення високоосвічених іммігрантів Збільшення державних витрат на дослідження Податкові пільги

Слайд 4

Державна політика розвитку національної інноваційної системи України найбільш яскраво відображена в законі України “Про інноваційну діяльність” і термінологічно визначена наступним чином: “Інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери”.

Слайд 5

Стан інноваційних технологій в Україні Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю експертів-науковців визначається як кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у промислово-розвинених країнах та потребам інноваційного розвитку.

Слайд 6

Технологічний складник інноваційних технологій Сьогодні в медицині поширюються сучасні технології й розробляються новітні підходи до візуалізації органів і систем, що значно поліпшує роздільну здатність отриманих зображень, полегшує для лікарів візуальне сприйняття за рахунок переходу від чорно-білих зображень до кольорових, нативних, об’ємних, які максимально наближені до реального відображення патології. Вони дають змогу також в кілька разів збільшити інформативність отриманого зображення та значно підвищують імовірність правильного трактування побаченого

Слайд 7

Інформаційний складник інноваційних технологій можливість архівації зображень на паперових та електронних носіях; роздрукування й передавання їх через комунікаційні мережі для доставки пацієнтові за допомогою електронної пошти; застосування інтернет-технологій для проведення консиліумів на відстані, для обговорення нагальних проблем у рамках програм телемедицини; формування електронних бібліотек та інтернет-сайтів методологічного характеру для кращого освоєння й поглибленого вивчення конкретної медичної технології; формування локальних мереж та дистанційної комунікації лікарів безпосередньо з робочого місця; на відміну від минулих технічних медичних комплексів, конкурентною перевагою яких було закрите програмне забезпечення, сучасна медична апаратура характеризується відкритістю програмних комплексів; формування електронних носіїв дистанційного навчання, навчальних відеоматеріалів на твердих носіях та навчальних дистанційних відеокурсів, електронних книг. створення електронних баз даних, електронних атласів зразків патології у рамках тієї чи іншої медичної технології.

Слайд 8

Соціальний складник інноваційних технологій Впливає на формування нового шару культури – інформаційного, тобто вміння цілеспрямовано працювати з інформацією й використовувати для її одержання, обробки та передавання комп'ютерні інформаційні технології, сучасні технічні засоби й методи. Сприяє поширенню нового терміну – «мережевого етикету»; створення експертних мережевих діагностичних систем із можливістю проведення автоматизованого статистичного аналізу; запровадження принципів доказової медицини, де головним принципом прийняття лікарського й управлінського рішення є тільки об'єктивний реальний факт

Слайд 9

Згідно даних міжнародних фінансових організацій, які наводяться у фахових виданнях, Україна належить до групи країн з дуже низьким рівнем високотехнологічної продукції в експорті (5%), в той час як в середньому у світі даний показник досягає 21% (Філіппіни – 65%, Ірландія – 41%, США – 32%, Росія – 13%). Місце України серед інноваційних технологій світу

Слайд 10

Проблеми інноваційного розвитку в Україні Розрив зв'язку дослідницької та підприємницької сфер – відсутній науковий менеджмент Слабка підтримка комерціалізації Потреба створити сприятливе середовище для процвітання дослідницької та підприємницької сфер

Слайд 11

Особливості інноваційного підприємства в Україні Більшість розробок орієнтовані на науку та технологію, як на самоціль, а не на основу для капіталізації. Більшість розробок не готові для венчурного механізму – немає серйозного аналізу ринків, не продумана бізнес-стратегія та модель, план та бюджет заходів. Не вистачає кваліфікації інноваційним підприємствам

Слайд 12

Існуючі механізми інтеграції нових знань в реальну економіку Впровадження – злощасне дитя адміністративно командної системи. Дане явище працювало лише у ВПК. Цивільна економіка цуралася його як чуми. Трансфер – утопічна версія впровадження. Можливо, за те, що не хотіли брати задарма, тепер ще й заплатимо. Венчур – «з вовками жити тигром бути …». Високий ризик заради конкурентної перемоги та надвисоких прибутків. (”Червоний” та ”Блакитний” океан).

Слайд 13

Прогностичні критерії здатності науки до комерціалізації Наукові роботи та патенти як докази високого рівня технологічного розвитку Основна частина патентів поступає від державного сектору, на відміну від світової практики: 83% патентів реєструється приватним сектором Першокласні концепції та проекти, але застосування та реалізація розчаровує Брак знань і навичок щодо комерціалізації наукових ідей.

Слайд 14

«Відбрунькування» нових підприємств (Spin-Offs і Spin-Outs) Варіанти комерціалізації наукових ідей: Spin-offs - ідей від освітніх та науково-дослідних установ Spin-outs- ідей підприємницького сектору. Обидві форми також можуть реалізуватися як незалежні нові інноваційні компанії (Start-ups), так і ліцензійні угоди.

Слайд 15

Нові інноваційні підприємства (Start-ups) Важливість створення нових інноваційних підприємств: Міжнародні спільні підприємства (МСП) – основна динамічна рушійна сила економічного розвитку; МСП життєво необхідні для конкурентоздатності та ефективного функціонування ринків; 81.5% у США, 62% у Великобританії від загального числа робочих місць створюються у МСП; Понад 90% усіх можливостей навчання зосереджені в МСП; Більше 90% комерціалізованих результатів НДДКР розробляється в МСП.

Слайд 16

П'ять змін у розвитку інновацій: використання нової техніки, технологічних процесів або нового ринкового забезпечення виробництва; впровадження продукції з новими властивостями; використання нової сировини; зміни в організації виробництва і його матеріально-технічного забезпечення; поява нових ринків збуту

Слайд 17

Інноваційний бізнес-інкубатор — спеціалізований бізнес-інкубатор, в якому створенні умови для розроблення і застосування суб’єктами малого та середнього підприємництва інноваційних технологій

Слайд 18

Бізнес – інкубатори в Швеції

Слайд 19

Бізнес – інкубатори в світі

Слайд 20

Технопарк Технопарки - агломерація наукомістких фірм, що групуються навколо великого університету, інституту, лабораторії. Основне завдання парку - скорочення термінів впровадження наукових ідей в практику. Парки мають у своєму розпорядженні спеціальну інфраструктуру (будівлі, споруди, телекомунікації, яка поряд з певними податковими пільгами надається новим наукомістким фірмам.

Слайд 21

Технопарки в світі

Слайд 22

Бізнес-інкубування та інноваційні центри: сучасні технології підтримки підприємництва та розвитку інноваційної економіки У Швеції набула активного поширення така форма ділового інкубування, як «внутрішній» інкубатор, який створюється великими підприємствами з метою стимулювання нових ідей, інновацій та розробки і впровадження внутрішніх бізнес-проектів. Це сприяє розвитку духу підприємництва серед працівників підприємства й підвищує рівень внутрішньої інноваційної діяльності та конкурентоспроможності підприємства-сателіта.

Слайд 23

Основними перешкодами на шляху розвитку бізнес-інкубаторів є: Відсутність законодавчої бази діяльності бізнес-інкубаторів; Відсутність належних приміщень; Низька інформованість місцевих керівників про можливості бізнес-інкубаторів у розвитку підприємництва регіону; Небажання керівників вузів займатися проблемами працевлаштування студентів, застосовуючи методики та технології бізнес-інкубації.

Слайд 24

Взаємовідносини інноваційні компанії, бізнес - інкубатори і бізнес - ангели є необхідними складовими (проект - умови - кошти) процесу ранніх стадій розвитку високотехнологічного інноваційного бізнесу, ланками одного ланцюга конвеєра венчурної індустрії.

Слайд 25

Аналіз тенденцій інноваційного розвитку України. створення сприятливих ринкових умов для впровадження інновацій у виробничу діяльність та побут населення; поступового зростання бюджетного фінансування для потреб науково-технічного розвитку; формування потенційних передумов зростання попиту на інноваційну продукцію у вітчизняній економіці; посилення конкурентного тиску на внутрішньому і зовнішньому ринках, що поступово підштовхує підприємства до розуміння важливості інноваційної переорієнтації виробництва; активізації участі українських виробників у конкуренції на зовнішніх ринках, які висувають додаткові жорсткі вимоги до їхньої інноваційної адекватності; збільшенню частки іноземних замовлень українським науковцям на виконання досліджень, в тому числі з боку США та країн Євросоюзу, що є свідченням збереження ще не до кінця втраченого потенціалу фундаментальної науки;

Слайд 26

Основні завдання щодо підтримки розвитку інноваційних технологій в Україні Сприяння розвитку інноваційних підприємств Забезпечення підприємцям доступу до інформації про новітні технології та науково-технічні розробки Сприяння трансферу технологій до виробничого сектора Покращення конкурентоспроможності малих підприємств Сприяння впровадженню імпорто замінюючих технологій на підприємствах Підвищення рівня обізнаності підприємців у галузі управління якістю, довкіллям та безпекою харчових продуктів, впровадження європейського досвіду управління якістю ISO серій 9000, 14000 тощо

Слайд 27

Пріоритети інноваційної діяльності в Україні повинні бути спрямовані на: формування наукоємних виробництв; сприяння створенню і функціонуванню інноваційних структур (технопарків, інкубаторів тощо); cтворення конкурентоспроможних переробних виробництв; технологічне і технічне оновлення базових галузей економіки та держави; впровадження високорентабельних інноваційно - інвестиційних проектів, реалізація яких може забезпечити швидку віддачу і закласти основу прогресивних змін у структурі виробництва й тенденціях його розвитку.

Слайд 28

Особливі проблеми медичних інновацій Безпосередньо пов’язана з ілюзією, що лікує не лікар, а ліки. Так, ні в кого не викликають подиву високі гонорари хірурга, але роль терапевта недооцінена. Вартість консервативного лікування переноситься у вартість ліків та засобів діагностики – нематеріальна складова прихована. В результаті нові розробки в медицині капіталізуються через фармацевтичну та «діагностичну» промисловість, що звужує коло наукових пошуків в і без того зарегульованій сфері. Виникає підміна ”знаю як” на ”знаю чим” – що навіть розглядається як медична інновація.

Слайд 29

Перспективи розвитку інноваційних процесів в україні - (І) ресурсна модель без високотехнологічного виробництва (природні ресурси → виробництво → гроші); - (ІІ) інноваційна модель (трансформація грошей на дослідження в знання → трансформація знань у майстерність працівників та інновації → перетворення інновацій у товар → гроші); - (ІІІ) інтелектуально-донорська модель (скорочений варіант моделі (ІІ), з якого вилучена стадія виробництва). Три найтиповіші моделі відтворювального економічного процесу:

Слайд 30

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка