X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МАЙБУТНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Завантажити презентацію

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МАЙБУТНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МАЙБУТНІ ТЕНДЕНЦІЇ Вакуленко Володимир Миколайович

Слайд 2

СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Перший блок - визначення ролі і місця органів місцевої влади в формуванні політики розвитку регіону включає наступні документи: Конституцію України, закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про власність” тощо, ряд підзаконних актів.

Слайд 3

СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Другий блок - формування засад регіонального розвитку в Україні складається з наступних документів: законів України: “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про стимулювання розвитку регіонів” , “Про державні цільові програми” , “Про Генеральну схему планування території України”, указів Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики”, “Про Стратегію економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки”, постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”, “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними”, “Про утворення Ради розвитку регіонів”, розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України” , наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку” та ін.

Слайд 4

НОРМАТИВНО - ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Концепція державної регіональної політики (схвалена Указом Президента України 25 травня 2001 року №341/2001) Про стимулювання розвитку регіонів (Закон України від 8 вересня 2005 року N 2850-IV) Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (затверджена постановою КМУ від 21 липня 2006 р. N 1001) Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними (постанова КМУ від 24 червня 2006 р. N 860) Концепція вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. № 504-р) Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1819 План заходів на 2008 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 745-р)

Слайд 5

Національна система планування регіонального розвитку Національна стратегія розвитку України Концепція державної регіональної політики Державна стратегія регіонального розвитку Регіональні стратегії розвитку Програми та прогнози економічного і соціального розвитку регіонів Державні цільові програми Угоди регіонального розвитку Програми подолання депресивності регіонів Проекти регіонального розвитку

Слайд 6

Приклад заходів щодо угоди регіонального розвитку (Донецька область) Пріоритетними напрямами діяльності сторін щодо здійснення спільних заходів до угоди є: розвиток та реструктуризація в регіоні вугільної галузі; надійне та ефективне функціонування всіх систем життєзабезпечення у населених пунктах; розвиток ефективної системи екологічної безпеки території; розбудова та модернізація інфраструктури.

Слайд 7

І.Розвиток та реструктуризація в регіоні вугільної галузі Спільні заходи 1. Підвищення ефективності роботи підприємств вугільної галузі та вирішення проблем життєдіяльності територій вуглевидобування 2. Передача у обласну комунальну власність від вугільних підприємств об’єктів житлово-комунального господарства. ІІ.  Надійне та ефективне функціонування всіх систем життєзабезпечення у населених пунктах Спільні заходи  1. Комплексна модернізація та реконструкція каналу Сіверський Донець-Донбас та Другого Донецького водопроводу. 2. Відновлення житлового фонду, постраждалого внаслідок проведення гірничо-добувних робіт.   Приклад заходів щодо угоди регіонального розвитку (Донецька область)

Слайд 8

Приклад заходів щодо угоди регіонального розвитку (Донецька область) ІІІ.  Створення основ ефективної системи  екологічної безпеки території  Спільні заходи: 1. Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів. 2. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення небезпечними відходами. 3. Збереження та відновлення природно-заповідного фонду. 4. Будівництво об’єктів водовідведення в населених пунктах. ІV.  Розбудова та модернізація інфраструктури  Спільні заходи: 1. Розвиток мережі автомобільних доріг. 2. Розвиток транспортної інфраструктури. 3. Будівництво, капітальний ремонт, оснащення студентських та інших гуртожитків. 4. Будівництво і модернізація закладів культури та організації дозвілля. 5. Реконструкція спортивних споруд.

Слайд 9

Формування та реалізація стратегій регіонального розвитку (проблеми та перешкоди) Недосконалість нормативно-методичної бази Функціональний підхід до формування стратегії Тривалий процес ухвалення Невизначеність фінансових ресурсів та джерел фінансування Недосвідчені кадри Власні фінансові ресурси обмежені Поточна завантаженість службовців відсутність практики: довготермінового фінансового планування управління проектами

Слайд 10

Формування та реалізація стратегій регіонального розвитку потребує Постійної співпраці з громадами та політичними партіями. Визначення конкретних проектів. Ретельних фінансових розрахунків та пошук джерел фінансування. Використання різних інструментів та механізмів впровадження стратегії. Підвищення кваліфікації персоналу.

Слайд 11

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Потребують : уточнення критеріїв депресивності території розроблення та удосконалення: методичні рекомендації для підготовки програм подолання депресивності окремих територій методичні рекомендації для підготовки проекту угоди щодо регіонального розвитку механізм встановлення договірних взаємовідносин між центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів, виконання регіональних стратегій розвитку методики розрахунку обсягу доходів, видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів визначення основних засад та критеріїв надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для виконання інвестиційних проектів

Слайд 12

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Необхідність прийняття: проекту Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України“; "Про основні засади надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів“; забезпечення реалізації укладених угод щодо регіонального розвитку; проекту Закону України «Про транскордонне співробітництво» тощо.

Слайд 13

Пріоритети державної регіональної політики мають наступні цілі: перехід від політики підтримки до політики стимулювання розвитку регіонів; створення необхідних умов для стійкого розвитку регіонів, сприяння гармонізації структури господарства регіону; зниження та поступове усунення суттєвих розбіжностей між регіонами у рівні життя населення, надання громадянам країни рівних соціальних можливостей; посилання відчуття єдності загальнонаціональних та регіональних інтересів; запобігання створенню нових кризових територій; підвищення ефективності використання державних коштів; забезпечення прямої зацікавленості, відповідальності та самостійності регіональної спільноти як суб’єкта територіального розвитку.

Слайд 14

Стратегічні завдання державної політики регіонального розвитку України до 2015 року Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу Забезпечення розвитку людських ресурсів Розвиток міжрегіонального співробітництва Створення інституціональних умов для регіонального розвитку

Слайд 15

Тенденції та перспективи регіонального розвитку

Слайд 16

Децентралізація управління Забезпечення участі громадян в управлінні державою. Запровадження механізмів реальної підзвітності всіх гілок влади та органів державного управління перед суспільством та відповідальності перед громадянами. Підвищення дієздатності та ефективності функціонування системи влади через збалансований розподіл повноважень і функцій між її гілками та органами. Делегування повноважень органам місцевого самоврядування та запобігання відцентровим тенденціям. Передача місцевим громадам функцій виконавчих органів та одночасно достатніх ресурсів для їх реалізації. Подолання корупції в органах влади, спрощення механізмів надання адміністративних послуг населенню, забезпечення політичної нейтральності та суспільної престижності професійної державної служби.  Адаптація інститутів політичної системи та громадянського суспільства до нових суспільних потреб – нові вимоги до політичних партій, нові умови і стимули для неурядових організацій.

Слайд 17

РЕФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ Запровадження нової моделі організації влади на територіальному рівні Розмежування функцій і повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів та місцевих органів виконавчої влади в сфері надання послуг Реформування адміністративно-територіального устрою Формування дієздатних територіальних громад Удосконалення нормативно-правової бази розвитку місцевого самоврядування

Слайд 18

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Посилення ролі та координації центральних органів влади у вироблені послідовної державної регіональної політики (КМУ, Міністерство економіки України, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України та інш.) Формування Головних управлінь економіки та стратегічного розвитку на рівні МДА. Використання потенціалу агенцій регіонального та місцевого розвитку, недержавних організацій.

Слайд 19

Фінансово-економічні механізми регіонального розвитку Більш широке використання програмно-цільового методу формування бюджетів; Середньострокове фінансове планування бюджету розвитку; Запровадження механізмів об'єднання коштів територіальних громад для реалізації спільних проектів; Розробка нових стандартів надання послуг; Удосконалення системи міжбюджетних трансферів; тарифно-цінової політики. Розмежування земель на комунальні та державні; Зміцнення власної бази оподаткування на регіональному та місцевому рівнях. Розширення спектру місцевих запозичень. Запровадження нових методів та інструментів сприяння регіонального розвитку з боку місцевих органів влади (маркетинг територій, стандарти якості, логістичний розвиток, технопарки, техно-поліси та виробничі кластери тощо).

Слайд 20

ТРАНСКОРДОННЕ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО Обмін досвідом кращих практик. Реалізація спільних проектів. Євро -2012. Запровадження стандартів реалізації регіональної політики ЄС. Співробітництво у рамках єврорегіонів спрямоване на поєднання зусиль в економічній сфері, розбудову соціальної, інформаційної та виробничої інфраструктури, будівництво і модернізацію прикордонної інфраструктури, розвиток транспортної мережі, поглиблення наукової та культурної співпраці, охорону навколишнього природного середовища.

Слайд 21

ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СПРЯМОВУЄТЬСЯ НА: Підвищення стандартів надання послуг. Посилення конкурентоспроможності регіонів та територіальних громад. Запровадження нових інструментів стимулювання розвитку регіонів. Усунення значних міжрегіональних диспропорцій. Підвищення якості життя населення.

Слайд 22

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство