X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Мої права"

Завантажити презентацію

"Мої права"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мої права Підготувала учениця 9-В класу Іщенко Інна

Слайд 2

Вступ У даній темі я б хотіла висвітлити актуальність теми. Тому, що сучасне суспільство практично не знає своїх прав. Також розповісти про огранізації, які захищають наші права.

Слайд 3

Право людини Право людини- це можливості людини існувати й розвиватися як особистість, задовільняти свої потреби, здебільношого закріплені законодавством.

Слайд 4

Слайд 5

Я живу в родині, у мене є батьки, надійні друзі, затишний дім. Якщо ж трапиться біда, мене буде захищати “Загальна декларація прав людини ” та “Конвенція про права дитини”, а разом з ними - найголовніша в світі організація - ООН (Організація Об'єднаних Націй)

Слайд 6

Організація Об'єднаних Націй Організа ція Об'є днаних На цій (ООН) — міжнародна організація, заснована 26 червня 1945 на конференції у Сан-Франциско на підставі Хартії Об'єднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є підтримання і зміцнення миру і міжнародної безпеки та розвиток співробітництва між державами світу.

Слайд 7

Загальна декларація прав людини Зага льна деклара ція прав люди ни — рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийняте у 1948 році, яке є найбільш авторитетним джерелом міжнародних норм щодо прав людини. «Загальна декларація прав людини» була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 в паризькому палаці Шайо. Вона носила рекомендаційний характер, складалася з 30 статей.

Слайд 8

Стаття 1 Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один одного в дусі братерства.

Слайд 9

Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Стаття 2

Слайд 10

Ніхто не повинен утримуватися в рабстві або в підневільному стані; рабство або работоргівля забороняються в усіх видах. Стаття 4

Слайд 11

Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Стаття 5

Слайд 12

Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Стаття 7

Слайд 13

Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Стаття 13

Слайд 14

Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і спільно з іншими. Ніхто не повинен бути позбавлений свого майна.

Слайд 15

Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття. Стаття 23

Слайд 16

Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля. Стаття 24

Слайд 17

Кожна людина має право на освіту.

Слайд 18

Конвенція про права дитини Конвенція ООН про права дитини — це угода між країнами, в якій записано, як уряд кожної країни має дбати про дітей. Конвенція ратифікована 193 країнами світу, крім США та Сомалі. Конвенція про права дитини прийнята резолюцію 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року.

Слайд 19

У 54 статтях і двох факультативних протоколах закріплені основні права всіх дітей молодших 18 років незалежно від місця проживання. Ці права включають право на життя, право на виживання, право на повний розвиток своїх можливостей, право на захист від усіх видів дискримінації, право на життя в безпечному і здоровому середовищі, право на вираження своєї думки, а також право на участь в житті сім'ї, культурного та соціального життя. Незважаючи на те, що Конвенцію підписали практично всі держави, жодна з них не може стверджувати, що дотримується і захищає всі статті. Держави зобов'язані періодично представляти Організації Об'єднаних Націй доповіді про ситуацію в області прав дитини.

Слайд 20

Висновки З даної інформації, яку я знайшла із різних джерел інформації, можна дійти висновку, що я маю такі ж самі права як і повнолітня особа плюс до цих прав додаткові, які захищають мене як особистість – це Конвенція прав Дитини. Мої права має захищати також моя держава. Держава турбується про забезпечення права кожної дитини в тому числі і мої на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку. То ж з даної презентації можна дійти висновку, що кожний громадян України повинен свої права і використовувати їх.

Слайд 21

Література http://uk.wikipedia.org/wiki_Загальна_ декларація_прав_людини http://www.media-yuryst.com/declaration_UN_human_rights.aspx http://ru.youthforhumanrights.org/ Сайт ЮНІСЕФ: Конвенція ООН про права дитини

Слайд 22

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство