X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в Україні

Завантажити презентацію

Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МАТЕМАТИКА   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2011 р. N 462 Київ Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти 2005 Основна ідея – формування математичних знань та розвиток логічного мислення Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти  розпочнеться з 1 вересня 2012 року 2011 Основна ідея – використання математичних знань у житті, у розв’язанні життєвих проблем, у процесі пізнання навколишнього світу

Слайд 2

Ключова компетентність – вміння вчитися сприймати та визначати мету навчальної діяльності; зосереджуватися на предметі діяльності; організовувати свою діяльність для досягнення суб’єктно чи суспільно значущого результату; відбирати й застосовувати потрібні знання і способи діяльності для розв’язування навчальної задачі; використовувати здобутий досвід в конкретній навчальній або життєвій ситуації; висловлювати ціннісні ставлення щодо результату й процесу власної діяльності; усвідомлювати, аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності.

Слайд 3

Предметні математичні компетенції обчислювальна, інформаційно-графічна, логічна, геометрична, алгебраїчна

Слайд 4

ОЗНАКИ ПРЕДМЕТНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 5

Ознаки предметної математичної компетенції цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів; здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії; уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією; уміння орієнтуватися на площині та у просторі; здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях.

Слайд 6

Порівняльний аналіз програми 2006 135 год (4 год на тиждень) 2011 140 год (4год на тиждень) Змінилася кількість годин – збільшилося річне навантаження на 5 год

Слайд 7

ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ 2011 Числа, дії з числами Величини Математичні вирази, рівності, нерівності Просторові відношення, геометричні фігури Сюжетні задачі Робота з даними 2006 Властивості та одиниці вимірювання предметів. Лічба Числа і дії над ними Величини та одиниці вимірювання величин Рівність, нерівність. Рівняння. Числові та буквені вирази Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла

Слайд 8

Дошкільник повинен уміти: визначати ознаки та властивості предметів за формою, розміром, кольором, матеріалом, призначенням тощо; порівнювати предмети за однією або кількома ознаками; здійснювати серіацію предметів; орієнтуватися у просторі та визначати розташування предметів у ньому; встановлювати найпростіші причинно-наслідкові та просторово-часові зв’язки; лічити предмети; вживати у мовленні логічні сполучники та розуміти їх значення; робити елементарні умовиводи; висловлювати прості оцінювальні судження.

Слайд 9

Порівняльний аналіз програм 2006 рік Ознаки, властивості, відношення предметів 2011 рік Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у предшкільний період Нова назва змістовної лінії Будує судження із використанням відповідних сполучників «і», «або», «якщо ..., то...»

Слайд 10

Порівняльний аналіз програми 2006 рік Геометричні фігури 2011 рік Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року) Просторові фігури: циліндр. Позначення точок і відрізків буквами. Сприймає вершину многокутника як точку, сторону – як відрізок. Будує відрізок, многокутники із підручного матеріалу. Описує геометричні фігури, називає іх ознаки; класифікує геометричні фігури за певними ознаками.

Слайд 11

Порівняльний аналіз програми 2006 рік Нумерація чисел Числа 1 – 10 та число 0 2011 рік Натуральні числа 1–10 Змінилася назва Обгрунтовує вибір знаку при порівнянні чисел.

Слайд 12

Порівняльний аналіз програми 2006 рік Дії над числами Додавання і віднімання 2011 рік Арифметичні дії Додавання й віднімання чисел у межах 10 Табличне додавання і віднімання в межах 20 Відношення різницевого порівняння Операцію додавання та віднімання здійснює за допомогою рисунків, схем; утворює рівності на основі складу числа. Ілюструє відношення різницевого порівняння за допомогою рисунків, схем.

Слайд 13

Порівняльний аналіз програми 2006 рік 2011 рік Нумерація чисел у концентри « Сотня» Нова змістова лінія Розуміє десяток як лічильну одиницю. Лічить десятками в межах 100. Порівнює, додає і віднімає розрядні числа.

Слайд 14

Порівняльний аналіз програми 2006 рік 2011 рік Усна та письмова нумерація в межах 100 Нова змістова лінія називає числа від 11 до 20, від 21 до 100 в прямому і зворотному порядку від будь-якого числа до вказаного; називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 100; читає і записує числа від 1 до 100; розрізняє одноцифрові і двоцифрові числа; розуміє різні способи утворення двоцифрових чисел; має уявлення про розряд десятків і розряд одиниць; розуміє позиційне значення цифри в записі двоцифрового числа;

Слайд 15

Порівняльний аналіз програми визначає кількість десятків і кількість одиниць у двоцифровому числі; записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків; порівнює числа в межах 100 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі їх розрядного складу застосовує прийоми обчислення у межах 100 на основі знання нумерації чисел: додає і віднімає число 1; замінює суму розрядних доданків двоцифровим числом; віднімає від двоцифрового числа його десятки або одиниці, додає і віднімає розрядні числа;

Слайд 16

Порівняльний аналіз програми прогнозує результат додавання і віднімання розрядних чисел Додавання розрядного числа до двоцифрового (45 + 20). Віднімання розрядного числа від двоцифрового (45 – 20). Додавання одноцифрового числа до двоцифрового (45 + 2). Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового (45 – 2). Порозрядне додавання і віднімання двоцифрових чисел (45 + 22, 45 – 22) (ознайомлення). Знаходження невідомого компонента арифметичних дій Знаходження невідомого доданка. Знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника.

Слайд 17

Порівняльний аналіз програми 2006 рік Вирази 2011 рік Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року) Істинні та хибні числові рівності й нерівності. Складає істинні рівності й нерівності за предметними множинами. Обґрунтовує свій вибір. Розуміє, що застосування переставного закону додавання може спростити обчислення суми кількох доданків; порівнює число та числовий вираз; порівнює два числових вирази різними способами.

Слайд 18

Порівняльний аналіз програми 2006 рік Задача 2011 рік Сюжетні задачі (протягом року) Проводити аналіз тексту задачі у вигляді схеми, рисунка, таблиці; складати план розв'язання; пояснювати вибір дій; складати задачі, аналогічні та обернені до розв'язаної; перевіряти правильність розв'язання задачі; моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію за допомогою схематичних рисунків;

Слайд 19

Порівняльний аналіз програми 2006 рік Величини 2011 рік Величини (протягом року) Розуміє довжину як властивість об’єктів навколишнього світу мати протяжність; одиниця вимірювання – метр. Порівнює довжини відрізків «на око», накладанням; порівнює довжини відрізків за результатами їх вимірювання.

Слайд 20

ПРОГРАМА

Слайд 21

Додаткові теми Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд частинами. Буквена символіка (запис переставного закону додавання, взаємозв’язку між діями додавання і віднімання, властивостей арифметичних дій тощо). Подвійні числові нерівності. Порівняння значень числових виразів на основі залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів. Істинні та хибні висловлювання. Заміна більших одиниць вимірювання величини меншими. Заміна менших одиниць вимірювання величини більшими. Задачі на конструювання геометричних фігур. Задачі з логічним навантаженням. Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою відрізків, графів, таблиць.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка