X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Про впровадження нового Державного стандарту в освітній галузі «Технологія»

Завантажити презентацію

Про впровадження нового Державного стандарту в освітній галузі «Технологія»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Про впровадження нового Державного стандарту в освітній галузі «Технологія»

Слайд 2

1. Постанова КМУ від 20.04.11 року№462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» 2.Постанова КМУ від 23.11. 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» Зазначений Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині повної загальної середньої освіти — з 1 вересня 2018 року. Нормативно-правова база

Слайд 3

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти є логічним продовженням Державного стандарту початкової загальної середньої освіти. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти побудовано на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів і орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження

Слайд 4

У Державному стандарті 2011 року з’явилося пояснення понять та їх значення. В стандарті 2004 року «надання навчанню українознавчої спрямованості»; у 2011 «Визначальне є українознавче спрямування всіх освітніх галузей». Освітня потреба учнів старшої школи в профільному навчанні може задовольнятися в межах освітніх округів. Співвідношення навчальних годин обов’язкових предметів і обраних за профілем становить приблизно 50 на 50 відсотків. В Державному стандарті 2004 року 15% часу можна було перерозподіляти між освітніми галузями інваріантної частини навчального плану. В Державному стандарті 2011 року перерозподіл часу скасовано. Що пропонується в новому Державному стандарті загальної середньої школи

Слайд 5

Метою освітньої галузі “Технології” є: формування і розвиток  проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві. Освітня галузь складається: з інформаційно-комунікаційного компоненту; технологічного компоненту. Зміст предметів освітньої галузі має: чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять. Освітня галузь “Технології”

Слайд 6

Реалізація інформаційно-комунікаційного компонента спрямована на формування предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей. здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету; створювати інформаційні об’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними і вимірювати їх, зокрема, в рамках реалізації індивідуальних і колективних проектів (проектної діяльності). Інформаційно-комунікаційний компонент

Слайд 7

висувати і перевіряти нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру, створювати, вивчати та використовувати інформаційні об’єкти; використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для обміну інформацією, спілкування; планувати, організовувати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі. Інформаційно-комунікаційний компонент

Слайд 8

вивчають, аналізують інформаційні процеси, що відбуваються у живій природі, суспільстві та техніці; одержують уявлення про основи управління, прийняття рішень, основні принципи роботи засобів інформаційних технологій; ознайомлюються з інформаційним моделюванням; розвивають алгоритмічне мислення як засіб планування, організації діяльності. завданнями навчання інформатики у старшій школі є формування в учнів здатності: виявляти та аналізувати інформаційні процеси в технічних, біологічних і соціальних системах; будувати і використовувати інформаційні моделі, а також засоби опису та моделювання явищ і процесів. У галузі теоретичної інформатики учні:

Слайд 9

Основною умовою реалізації технологічного компонента є технологічна та інформаційна діяльність, що провадиться від появи творчого задуму до реалізації його в готовому продукті. Завданнями навчання технологій є: формування цілісного уявлення про розвиток матеріального виробництва, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства; ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом; формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва; Технологічний компонент

Слайд 10

набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій; розвиток технологічних умінь і навичок учнів; усвідомлення учнями значущості ролі технологій як практичного втілення наукових знань; реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері технологічної діяльності; створення умов для самореалізації, розвитку підприємливості та професійного самовизначення кожного учня; оволодіння вмінням оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей. Технологічний компонент

Слайд 11

Заходи щодо реалізації нових Державних стандартів у 2013/2014 навчальному році Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 1.Опрацювання нормативних документів: - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти; - Державний стандарт початкової загальної освіти; типові навчальні плани; навчальні програми січень-вересень 2013 року методисти ММК, керівники ЗНЗ, заступники директорів, керівники ШМО, вчителі 2.Опрацювання науково-методичної літератури упродовж 2013 року методист ММК, керівники ЗНЗ, заступники директорів, керівники ШМО, вчителі 3.Засідання ММО, творчих груп, семінари-практикуми, майстер-класи, виставки-призентації упордовж 2013 року методист ММК, керівник ММО 4.Створити на сайті ММО «Трудове навчання та технології» сторінку «Впроваджуємо нові стандарти» та розділ «Інноваційно-педагогічна скарбничка» березень-квітень 2013 року методист ММК, керівник ММО 5.Отримання консультацій щодо поліпшення якості освіти відповідно до мети й завдань нового Державного стандарту у галузі «Технології» упродовж 2013 року методист ММК, керівник ММО

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне