X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Внутрішкільна система методичної роботи

Завантажити презентацію

Внутрішкільна система методичної роботи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Внутрішкільна система методичної роботи Лапіна Ірина Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 46

Слайд 2

Внутрішкільна методична робота – це заснована на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Слайд 3

Система методичної роботи відіграє важливу роль у розвитку школи озброює педагогічні кадри необхідними знаннями та вміннями

Слайд 4

Мета методичної роботи ─ підтримка ділового тонусу вчителя, впровадження кращих традиційних і нових взірців педагогічної діяльності, відкриття шляху до пошуку, ініціативи й творчості

Слайд 5

Цілі методичної роботи – прогнозовані результати, погляд в майбутнє, концентрація зусиль та активності для їх досягнення

Слайд 6

Завдання методичної роботи: підвищення наукового рівня вчителя; підготовка до засвоєння змісту нових програм,технологій; ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання; втілення передового педагогічного досвіду; творче використання рекомендацій; збагачення прогресивними методами і засобами навчання; вдосконалення навичок самоосвіти вчителя, надання кваліфікаційної допомоги у підвищенні результативності педагогічної діяльності

Слайд 7

Пріоритети діяльності методичної служби школи створення умов для особистісно-орієнтованої   системи  неперервної освіти; забезпечення співпраці педагогів і науковців; створення  системи  інформаційної підтримки, забезпечення реклами ініціатив, новацій; забезпечення взаємодії між ланками   методичної   роботи 

Слайд 8

Зміст методичної роботи: комплекс культурологічних, методологічних, педагогічних та методичних проблем, вирішення яких забезпечує досягнення визначених цілей та завдань

Слайд 9

Наукові основи організації методичної роботи 1. Виявлення рівня стану методичної роботи 2. Систематизація, оптимальний відбір ефективних форм і методів 3. Розробка комплексної програми методичної роботи на всіх рівнях 4. Реалізація програми, коригування та аналіз результатів

Слайд 10

Основи наукової організації методичної роботи інтенсифікація оптимізація

Слайд 11

Методи інтенсифікації формування інтересу, почуття обов'язку і відповідальності за якість роботи ліквідація непродуктивних затрат часу впровадження активних, нестандартних форм і методів раціоналізація методичних заходів використання технічних засобів навчання

Слайд 12

комплексне планування оперативне коригування конкретизація виявлення відповідності виділення головного Засоби оптимізації

Слайд 13

Діагностико-прогностичний Навчально-методичний Організаційно-координаційний Підготовка педагогів до науково-дослідницької діяльності Основні напрямки функціонування методичної роботи

Слайд 14

Принципи методичної роботи системність комплексність актуальність доступність практична спрямованість науковість всебічність

Слайд 15

Успішна реалізація напрямків роботи ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ прогностична моделююча відновлююча коригуюча Емоційний Пропаган- дистська діагностична організаційна Контрольно- інформаційна

Слайд 16

вчитель ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ педагогічний колектив вчитель і педколектив

Слайд 17

Методична робота повинна: спонукати вчителя до роботи над вдосконаленням фахового рівня сприяти взаємному збагаченню членів колективу педагогічними знахідками дати можливість молодим спеціалістам вчитися педагогічної майстерності у досвідчених колег забезпечити підтримання духу творчості, прагнення до пошуку

Слайд 18

Головні джерела забезпечення методичної роботи документи література засоби масової інформації педагогічний досвід спілкування діагностування прогнозування атестація статистичні звіти

Слайд 19

Основні критерії методичної роботи відповідність  сучасному соціальному замовленню суспільства і держави науковість системність комплексність систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість творчий характер, максимальна активізація діяльності педагогів конкретність, диференційований підхід до педагогів спрямованість на виділення суттєвого у підвищенні кваліфікації вчителів єдність теорії і практики оперативність, гнучкість, мобільність колективний характер створення сприятливих умов

Слайд 20

Організація методичної роботи на діагностичній основі Заступник директора з навчально-виховної роботи Директор школи Заступник директора з виховної роботи Аналіз підсумків роботи школи, виявлення проблем і недоліків Нарада Керівники ШПЦК Діагностична карта Керівник творчої групи Діагностичні анкети списки

Слайд 21

задоволення вчителів раціональна затрата часу Головні показники ефективності методичної роботи результативність

Слайд 22

Організуючий центр методичної роботи –  методичний  кабінет школи

Слайд 23

Внутрішкільна методична робота – цілісне утворення, складається з підсистем, пов’язаних між собою

Слайд 24

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ в Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 46 Педагогічна рада Методична рада Шкільні предметні циклові комісії Школа передового педагогічного досвіду Творча група Школа молодого вчителя Класних керівників Вчителів початкових класів Художньо-естетичного циклу Гуманітарного циклу Природничо-математичного циклу Психологічна служба

Слайд 25

Основні властивості підсистем методичної роботи відповідають змісту завдань єдина мета специфічне завдання цілісна система

Слайд 26

Принципи діяльності методичних підсистем школи адресність добровільність участі демократичність трирівнева діяльність забезпеченість керівником стимулювання мотивація ротація гуманізм

Слайд 27

Форми методичної роботи за ступенем активності учасників пасивні активні інтерактивні репродуктивна діяльність пошук, творча дослідницька діяльність новий освітній продукт

Слайд 28

Форми організації методичної роботи колективні (групові) індивідуальні нетрадиційні

Слайд 29

Колективні (групові) форми методичної роботи педагогічна рада педагогічні читання науково-практичні конференції педагогічні виставки конкурси ШПЦК (методичні об ' єднання) творчі майстерні педагогів постійно діючі проблемні семінари Школа молодого вчителя Школа передового педагогічного досвіду Школа педагогічної майстерності творчі мобільні та динамічні групи тренінги круглі столи методичні оперативки предметні тижні опорні школи експериментальний педагогічний майданчик група взаємодії

Слайд 30

Основна колективна (групова) організаційна форма методичної роботи - методичні об'єднання

Слайд 31

Індивідуальні форми методичної роботи - наставництво - стажування - творчий звіт - консультування - діагностування - відвідування уроків - дистанційне навчання - самоосвіта - діагностична лабораторія - атестація - співбесіда

Слайд 32

Нетрадиційні форми організації методичної роботи авторські школи, творчі студії, методичні фестивалі, педагогічні ігри, моделювання педагогічних ситуацій, захист інноваційних проектів, аукціони педагогічних ідей, майстер-класи, аналоги сучасних радіо- і телепередач, сайти вчителів, публікації в Інтернет-мережі, методичні проекти, інноваційні групи, дослідження у фокусних групах, вебінари

Слайд 33

Школу можна вдосконалювати, тільки удосконалюючи кваліфікацію вчителя. Який вчитель, така школа Ян Амос Коменський

Слайд 34

КЗШ №46

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка