X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тестовий контроль знань

Завантажити презентацію

Тестовий контроль знань

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тестовий контроль знань, його специфіка

Слайд 2

Тестування – це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту. Тест – це сукупність тестових завдань, які підібрані за певними правилами для вимірювання певної властивості.

Слайд 3

Створення тесту – складна і кропітка робота, яка має певний алгоритм. Різними текстологами пропонуються більш детальні або узагальнені варіанти цього алгоритму, але всі вони передбачають проходження кількох основних етапів.

Слайд 4

Створення надійного тестового інструменту включає: визначення мети тестування; відбір навчального матеріалу, рівень засвоєння якого належить перевірити; побудова специфікації тесту; вибір форматів тестових завдань; планування часу виконання тесту та темпу виконання окремих завдань; розробка інструктивних матеріалів, форми бланку відповідей; проведення тестування з дотриманням процедур і правил тестування; обробка та аналіз результатів.

Слайд 5

Проте тестовий контроль має істотні недоліки, які можна розподілити на три групи: 1)змістовні (ймовірність випадкового вибору правильної відповіді або здогадка про неї); 2)психологічні (стандартизація мислення без урахування індивідуальних особливостей особистості); 3)організаційно-методичні (великі витрати часу на складання необхідного «банку» тестів, їхніх варіантів, трудомісткість процесу).

Слайд 6

Правильно: М...яч, п...юре, ви...їхати, цв...ях * В...юн, пір...я, арф...яр, з..витися. Б...язь, в...ється, об...ява. З...їхати, б...юро, моркв...яний, л...єш. Виберіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом. Неправильно: М...яч, п...юре, ви...їхати, цв...ях * В...юн, пір...я, арф...яр, з..витися. Зна...я, любов...ю, нян...чити, верб...я. Кіс...лявий, тін...ю об...ява, св...ято. Варіанти відповідей повинні бути гомогенними ( усі стосуватися однієї теми, категорії тощо)

Слайд 7

Правильно: 1789 р. 1793 р. 1798 р. 1801 р. 1803 р. Укажіть рік виходу у світ перших частин “Енеїди” І.П.Котляревського. Неправильно: 1249 р. 1789 р. 1798 р. 1998 р. 2003 р. Усі варіанти відповідей повинні бути вірогідними.

Слайд 8

Правильно: 01. Укажіть на характерну ознаку офіційно-ділового стилю. А. Мовні штампи. Б. Емоційність. В. Використання тропів. Г. Неповні речення. Неправильно: 02. Виберіть жанр, який належить до фольклорних. А. Поема. Б.Романс. В. Міф. Г. Жоден. Не слід використовувати фрази “все з вищевказаного” або “нічого з вищевказаного”.

Слайд 9

Правильно: 01. Виберіть твір, темою якого є громадянська війна. або 02. Виберіть рядок, у якому всі слова написані правильно. чи 03. Позначте речення, яке містить порівняльний зворот. Неправильно: 01. Виберіть твір героями якого не є селяни. або 02. Виберіть рядок, у якому прислівники написані неправильно. чи 03. Позначте речення, яке не містить однорідних означень. Умова, як правило, формулюється позитивно.

Слайд 10

До переваг слід віднести: велика об’єктивність і, як наслідок, більша позитивна стимулююча дія на пізнавальну діяльність; виключається дія негативного впливу на результати тестування таких чинників як настрій, рівень кваліфікації та інші характеристики конкретного вчителя; орієнтованість на сучасні технічні засоби, зокрема комп’ютерні тести; універсальність, охоплення всіх стадій процесу навчання.

Слайд 11

Досвід показує, що застосування тестового контролю дає такі педагогічні результати: 1) раціональніше використання час уроку; 2) охоплення більшого обсягу навчального матеріалу; 3) швидке встановлення зворотного зв’язку з учнями / студентами і визначення рівня засвоєння матеріалу; 4) можливість визначити прогалини в знаннях і уміннях і внесення відповідних коректив; 5) тестова перевірка дисциплінує учнів, індивідуалізує роботу з ними; 6) стимулюється саморозвиток учнів / студентів, підвищується їхній інтерес до предмету.

Слайд 12

Слайд 13

Одним із шляхів запровадження тестування в Запорізькому національному університеті є використання середовища Moodle.

Слайд 14

Система реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.

Слайд 15

Висновки Отже, систематичне проведення контрольних заходів за допомогою складених на вищому рівні інструментів контролю дозволяє формувати підготовлених учнів у різних галузях знань, готових застосовувати накопичений багаж знань будь-якої хвилини.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка