X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Технологія проектного методу навчання в початковій школі

Завантажити презентацію

Технологія проектного методу навчання в початковій школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Технологія проектного методу навчання в початковій школі

Слайд 2

Метод проектів це: сукупність прийомів, дій учнів в їх певній послідовності для досягнення поставленої мети вирішення проблеми, важливої для учнів і оформлених у вигляді кінцевого продукту

Слайд 3

Мета застосування методу проектів: ► - підвищення мотивації навчання; ► - розвиток критичного мислення; ► - розвиток в учнів комунікативних навичок, умінь працювати в різноманітних групах, виконувати соціальні ролі; ► - орієнтування в інформаційному просторі; ► - застосування знань на практиці; ► - створення позитивної атмосфери.

Слайд 4

Що являє собою метод навчальних проектів? З точки зору учня – це можливість робити щось цікаве самостійно, в групі. Це діяльність, яка дозволяє: проявити себе, спробувати свої сили, використати свої знання; направляти знання і вміння на вирішення проблеми, коли результат носить практичний характер; принести користь, показати досягнутий результат

Слайд 5

Навчальний проект з точки зору вчителя: Дозволяє навчати проектуванню, тобто навчати: умінню готувати матеріал для проведення презентації: газета, свято, тематична міні-збірка, виставка малюнків Фотоальбом, рольова гра. практичному застосуванню знань, умінь і навичок в різноманітних ситуаціях; Учитель в рамках проекту: організатор, експерт, консультант, координатор

Слайд 6

Метод навчального проекту це: ► одна із особистісно зорієнтованих технологій; ► спосіб організації самостійної діяльності учнів, яка направлена на розв’язання завдань навчального проекту; ► навчання вмінню знаходити рішення різноманітних проблем, які постійно виникають в житті людини, яка займає активну життєву позицію; ► виховування самостійної і відповідальної особистості, розвивиток творчих і розумових здібностей;

Слайд 7

Класифікація проектів: За кількістю учасників: ► індивідуальні; ► групові (2-6осіб); ► колективні. За часом: ► короткотривалі (1-3 уроки); ► середньої тривалості (до місяця); ► довготривалі 9кілька місяців).

Слайд 8

Типи проектів за тематикою ► Рольові, ігрові проекти передбачають виконання ігрових ролей (казкові, літературні герої,професійні ролі). ► Творчі (оформлення результату в вигляді дитячого свята,спектаклю, виставки малюнків). ► Інформаційні проекти спрямовані на збір даних про предмет дослідження (кінцевий продукт – газета, альбом). ►Дослідницькі проекти – діти досліджують, аналізують, а результати видають у вигляді звіту, газети, усного журналу.

Слайд 9

Структурування проекту 1. Вибір теми проекту. Планування роботи. Формування групи. 2. Дослідницька робота Ознайомлення і збір інформації. 3. Опрацювання інформаціїї, Її коригування. Формулювання результаті або висновків, 4. Оформлення результатів. Вибір форми представлення результату. 5.Презентація проекту, демонстрація своєї роботи у проекті. 6. Оформлення папки, в яку зібрані всі матеріали.

Слайд 10

Вчителю на замітку При залученні учнів до проектної роботи потрібно враховувати ► вікові та психологічні особливості учнів; ► проекти для початкової школи у більшості мають бути короткотривалими; ► у молодших школярів ще мало знань і вмінь, тому на всіх етапах проектної діяльності вчитель повинен допомагати; ► на презентації проектів допомогти організувати простір для презентації. "Матеріал скачано з http://www.nachalka.com.ua/"

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка