X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Технологія проект в навчально - виховному процесі

Завантажити презентацію

Технологія проект в навчально - виховному процесі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВПУ-7 м. Калуш 2012 Технологія проект в навчально - виховному процесі Шкіра Н.З. викладач суспільних дисциплін

Слайд 2

Проект - Обґрунтування Планування Норма часу Собівартість Самоконтроль Контроль Мета проекту освітня технологія, спрямо- вана на здобуття учнями знань у тісному зв'язку з ре-альною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтова- ного навчального пошуку.

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Освітні із допомогою вчителя

Слайд 7

За кількістю учасників:

Слайд 8

За змістом За складом учасників

Слайд 9

За галуззю виконання:

Слайд 10

За змістовим аспектом проекти бувають: 1. Літературно-творчі - поширений тип спільних проектів. 2. Природничо-наукові - зазвичай мають чітко окреслене дослідницьке завдання (наприклад, дослідити стан довкілля певної місцевості). 3. Екологічні проекти - здебільшого потребують використання дослідницьких, наукових методів, інтегрованих знань із різних галузей. 4. Мовні (лінгвістичні) - навчальні проекти, спрямовані на оволодіння мовним матері-алом, формування певних мовленнєвих навичок та вмінь: лінгвістичні, спрямовані на вив-чення мовних особливостей, мовних реалій, фольклору; філологічні, передбачають вив-чення етимонології слів, літературні дослідження тощо). 5. Культурологічні - мають зв'язок з історією та традиціями різних країн. За змістом мо-жуть бути історико-географічними, етнографічними, політичними, мистецтвознавчи-ми, економічними. 6. Рольово-ігрові - за змістом можуть бути уявними мандрівками; імітаційно-діловими, які моделюють професійні та комунікативні ситуації; драматизація, соціальні імітації. 7. Спортивні. 8. Географічні. 9. Історичні. 10. Музичні. 11. Туристичні

Слайд 11

Список використаної літератури, джерел: 1. Використання проектних технологій на уроках зарубіжної літератури http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/9606 2. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приёма до философии.– М.: Сентябрь, 1996. – 112с. - (Библиотека журнала “Директор школы”. –Вып. 4.). 3. Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти: науково-метод. посіб. / Л. В. Зазуліна. — Кам'янець-Подільський: Абетка — НОВА, 2006. — 40 с. 4. Інноваційні технології навчання в сучасній школі http://www.social-science.com.ua/jornal_content/263/cd3fb6ced694e820d6628f476500181b 5.Курицина В. Н. Метод проектов: вчера, сегодня, завтра // Образовательная технология как система, объединяющая теорию, практику и искусство. — Воронеж: ВГПУ, 2000. — С.59—63. 6.Полат Е. Что такое проект? / Полат Е., Петрова И., Бухаркина М., Моисеева М. // Відкритий урок. —-2004. — № 5—6. 7. Сисоєва С.О. Особистісно-орієнтовані педагогічні технології: метод проектів //Не-перервна професійна освіта: теорія і методика: Наук. – метод. журнал. – К., 2002. – Вип.1 (5). – 230с. 8. Чобітько М. Педагогічне проектування в процесі особистісно орієнтованої про-фесійної підготовки //Освіта і управління. – 2004. – Т.7. – №2. – С.121-126. 9. uk.wikipedia.org

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка