X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Спрямування діяльності педагогічного колективу на формування творчої особистості

Завантажити презентацію

Спрямування діяльності педагогічного колективу на формування творчої особистості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Спрямування діяльності педагогічного колективу на формування творчої особистості Творчість народжується там, де створюється сплав глибоких і міцних знань з досвідом практичної діяльності В.О. Сухомлинський

Слайд 2

Технологія формування творчої особистості Креативна особистість – особистість, яка має внутрішні передумови (особистісні утворення, нейрофізичні задатки, специфіку когнітивної сфери), що забезпечують її творчу активність, самостійну пошукову діяльність. Продуктивне середовище пізнання – це особливе середовище взаємодії інформаційного, пізнавального, психологічного, педагогічного, яке створює комфортні умови продуктивно-творчій діяльності. Творча особистість – індивід, який володіє високим рівнем знань, потягом до нового, оригінального. Потреба в творчості є життєвою потребою. Творче мислення – це пізнання чогось нового, воно є складовою людського інтелекту.

Слайд 3

Технологія формування творчої особистості Творчі здібності – це вміння, а також можливості творчо виконувати якусь роботу, справляти якісь дії, спрямовані на конкретний результат для поліпшення чогось. Творчі можливості - якості і здібності, вміння й особливості мотиваційної сфери учнів, що розвиваються і ведуть до формування творчої особистості, розкриття потенційних можливостей кожної дитини. Творчість - це діяльність людини, яка породжує щось нове, відрізняється неповторністю, оригінальністю, суспільно-історичною унікальністю. Творчий інтерес – увага, викликана чимось значими, принадним, цікавим, таким, що спонукає до самостійної творчої діяльності, результатом якої є відкриття чогось нового, вирішення якоїсь проблеми.

Слайд 4

Творчість є найважливішою складовою особистого щастя і професійного успіху. Сучасне життя ставить за мету освіти формувати і виховувати творчу особистість, здатну самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, орієнтуватися на нестандартні рішення.

Слайд 5

Компоненти творчих здібностей самоорганізаційні здібності (бачити мету, планувати діяльність, здатність до самоконтролю, само оцінювання, до корекції, старанність) мотиваційно-творча активність (допитливість, творчий інтерес, радість відкриття, почуття захопленості, емоційний сплеск, прагнення до творчих досягнень, самоосвіти, самовиховання) інтелектуально-евристичні здібності ( здатність генерувати ідеї, фантазувати, асоціативність мислення, незалежність суджень, критичність мислення, здатність переносити знання та вміння в нові ситуації) інтелектуально-логічні здібності (здатність аналізувати, порівнювати, виділяти головне, описувати, давати визначення, пояснювати, доводити, обґрунтовувати, систематизувати, класифікувати явища, процеси, події) комунікативні здібності (здатність акумулювати та використовувати творчий досвід інших, здатність до співпраці, колективної творчої діяльності, здатність до відстоювання власної думки та переконання інших, здатність уникати конфліктів та їх успішно розв’язувати).

Слайд 6

Мета і завдання технології формування творчої особистості

Слайд 7

Високий рівень сформованості елементарних пізнавальних процесів Складові інтелектуальної діяльності, спрямованої на засвоєння нового Високий рівень активного мислення Високий рівень організованості і цілеспрямованості Планування, аналіз, рефлексія

Слайд 8

Завдання технології – спрямувати розвиток творчого потенціалу учнів пізнання сприйняття засвоєння вплив знайомство з ідеєю, проблемою зіставлення нового зі своїм досвідом, переробка інформації встановлення причинно-наслідкових зв’язків,перегляд нагромадженого, бажання вдосконалити вибір засобів, методів нової дії, реалізація, порівняння результатів особистісного впливу

Слайд 9

Складові технології формування творчої особистості

Слайд 10

Дидактико-методичні основи та підходи до навчання визначення цілей навчання, виховання та розвитку вихованців у світі завдань сучасної освіти залучення засобів проблемного, розвивального, евристичного, інтерактивного навчання, сугестопедичної навчальної стратегії правильне здійснення мотивації навчального процесу, створення атмосфери зацікавленості, ситуації успіху, активізація контролю за сприйняттям використання різноманітних форм і методів організації навчального процесу, орієнтованих на виявлення творчих здібностей і створення сприятливого середовища для їх реалізації розробка навчального матеріалу в системі тем та підтем із виходом на уроки захисту індивідуалізованих творчих робіт та використання творчого досвіду в різних формах позакласноїїтворчої діяльності відбір компонентів змісту освіти, які сприяють засвоєнню процедур творчої діяльності ( методик, стратегій і тактик)

Слайд 11

Принципи навчально-виховного процесу саморозвитку самодіяльності самоорганізації дидактичної художності, емоційності врахування вікових та індивідуальних особливостей; учні – співучасники НВП; створення атмосфери творчості.

Слайд 12

Методи і прийоми технології формування творчої особистості сугестопедичний метод проектні технології ігрова діяльність робота з підручником творчі домашні завдання інтерактивні методи

Слайд 13

це урок, на якому вчитель викладає новий матеріал зрозуміло й доступно це веселий, пізнавальний, цікавий, неважкий урок, на якому вчитель і учень вільно спілкуються це урок, на якому не доводиться робити щораз те саме, це різноманітний урок це урок, на якому вислуховують будь-яку твою думку, урок, де людина учиться бути людиною це урок, на якому почуваєш себе впевнено це урок без стресів

Слайд 14

«Вчитель живе доти, доки вчиться, тільки-но він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель» К.Ушинський Презентацію підготувала Герц Олена Іваніна, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу освіти Жовтоводської середньої загальноосвітньї з профільними класами школи № 5, вчитель російської мови та літератури

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка