X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Система роботи з молодими вчителями

Завантажити презентацію

Система роботи з молодими вчителями

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Система роботи з молодими вчителями Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи СЗШ № 259 Дніпровського району м.Києва В.Р.Корнюшкіної www.themegallery.com L/O/G/O

Слайд 2

На першому етапі адаптації відбувається ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу. Другий етап пов'язаний із процесом подолання труднощів навчальної діяльності й початком формування майстерності молодого вчителя. Третій етап — це етап високої адаптованості, він є результатом ефективності діяльності молодого вчителя на попередньому етапі. Для цього етапу характерний високий рівень самостійності молодого вчителя, його творчий підхід до навчальної діяльності. Адаптація

Слайд 3

Дослідження свідчать, що процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою обумовлений ступенем і характером допомоги, яку молодий учитель отримує від адміністрації школи, досвідчених учителів, колег по роботі. Адаптація

Слайд 4

Наставництво – важлива форма науково-методичної роботи в школі Довірлива бесіда; вивчаємо теоретичний потенціал випускника вузу; складаємо індивідуальний план роботи; відвідування уроків наставниками та колегами; спостереження та аналіз уроків учителів-початківців; тематичні пам’ятки, поради.

Слайд 5

Відкриті уроки наставників www.themegallery.com

Слайд 6

Адміністрація школи налагоджує систематичну роботу з наставниками, періодично проводить для них семінари-практикуми, в ході яких розглядаються питання:

Слайд 7

Останнім часом набуває поширення інша форма керівництва роботою молодих педагогів — участь їх у роботі педагогічної майстерні або майстер-класу. Для майстер-класу розробляємо тематику занять, на яких використовуємо такі методи, як: відкриті уроки вчителя-майстра, лекції, семінари, практичні заняття з проектуванням педагогічної діяльності, індивідуальні та групові консультації, уроки-панорами тощо. Майстер-клас

Слайд 8

Останнім часом для навчання педагогів набуває популярності використання відеозаписів навчально-виховних заходів. За допомогою відеозаписів навчаємо молодих учителів майстерності, педагогічної техніки, педагогічного спілкування тощо Відеозапис уроків

Слайд 9

Однією з необхідних умов успішного професійного зростання молодого вчителя є цілеспрямована й систематична самоосвіта. Слід підкреслити: саме самоосвіта, бо, за словами Жан-Жака Руссо, тільки вона спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість, якою, без сумніву, повинен бути освітянин. Самоосвіта вчителя-стажиста має суттєве значення для реалізації на практиці раніше отриманої освіти, формування вмінь професійної педагогічної діяльності. Самоосвіта

Слайд 10

Роль адміністрації школи в підготовці молодих учителів збільшення вільного часу молодого педагога; наявність у розпорядженні вчителів шкільної (власної) бібліотек; функціонування методичного кабінету, який є організуючим центром науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.

Слайд 11

Перелік неодноразово апробованих нами на практиці завдань, які обов'язково виконує молодий спеціаліст протягом першого року роботи в школі: розробка календарно- тематичного планування з урахуванням особливостей класу і навчальних програм розробка циклу тестових завдань для проміжного й тематичного контролю; розробка технологічної картини навчальних заходів за однією з тем навчального курсу з урахуванням результатів вхідного контролю; розробка циклу різнорівневих контрольних робіт для проміжного й тематичного контролю; розробка програми ліквідації прогалин у знаннях учнів з урахуванням вхідного контролю; розробка планів уроків різних типів;

Слайд 12

Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання й виховання, доступне кожному педагогові, що постійно удосконалюється. Це: єдність знань; методичних умінь; мовної культури; педагогічної техніки; такту; стилю спілкування; оптимізму. Школа молодого вчителя

Слайд 13

Click to add title in here У практику роботи школи увійшли так звані декади молодого вчителя (в лютому-березні кожного року) «Ініціатива і творчість молодих». Вони включають такі заходи: відвідування відкритих уроків, позакласних заходів молодих спеціалістів, проведення ділових та інтелектуальних ігор, «круглих столів», проведення диспутів, конференцій, конкурсів, які обов'язково завершуються підбиттям підсумків стажування та святом для молодих педагогів. «Ініціатива і творчість молодих»

Слайд 14

Click to add title in here www.themegallery.com

Слайд 15

Click to add title in here Найвищою формою самоосвіти педагога є проблемний семінар, тобто організаційна форма наукової роботи з кадрами. Саме проблемний семінар — найбільш вдала форма навчання педагогів, яка поєднує перспективний педагогічний досвід, набутий багатьма педагогами, з результатами наукових досліджень, спонукає педагога шукати шляхи вирішення реальних педагогічних завдань та розв'язання ситуацій. Проблемний семінар www.themegallery.com

Слайд 16

Click to add title in here Підсумки стажування підбиваємо, як правило, на нараді при директорові щороку в червні. Враховуючи їх, керівництво школи разом з наставником планує навчально-методичну роботу стажиста на другий та третій роки. Програма підвищення загальнопедагогічного і методичного рівнів стажистів у цей період диференціюється залежно від наслідків стажування за перший рік і результатів діагностування. Підсумки стажування

Слайд 17

Click to add title in here Діагностування проводимо в квітні-травні кожного навчального року з метою оцінювання роботи молодого вчителя. Починаючи з кінця першого й початку другого року роботи, активно залучаємо молодих учителів до методичної роботи, плануємо їм конкретні завдання, за можливості залучаємо їх до роботи творчих груп. Вивченню запитів, інтересів, можливостей молодих учителів сприяє цілеспрямоване їх анкетування. Діагностування, анкетування

Слайд 18

Click to add title in here Важливим у роботі з молодими вчителями є заохочення, використання моральних стимулів — колективних і особистих. Це: подяки, грамоти, подарунки, матеріальні винагороди, надання додаткових днів відпочинку під час канікул, врахування успіхів у роботі під час атестації тощо. Всі ці заходи сприяють кращій адаптації молодого спеціаліста в педагогічному колективі. Заохочення

Слайд 19

Оглядовий контроль необхідний для загального ознайомлення з професійним рівнем роботи молодого вчителя, його проводимо після 2—3 тижнів його роботи в школі шляхом відвідування 3—4 уроків з однієї теми. Це дає можливість оцінити рівень ділових якостей педагога, ефективність організації навчально-виховного процесу. Запобіжний контроль проводимо у жовтні, визначаємо можливі помилки у подальшій роботі вчителя і намагаємось запобігти їм. Внутрішньошкільний контроль (І рік)

Слайд 20

У квітні перевіряємо, як молодий учитель працює над усуненням недоліків, реалізацією пропозицій, рекомендацій, висловлених у ході здійснення оглядового та запобіжного контролю. Внутрішньошкільний контроль (ІІ рік)

Слайд 21

Click to add title in here На другий рік роботи молодого спеціаліста плануємо персональний контроль, який передбачає вивчення всієї системи діяльності вчителя. На третій рік здійснюється: фронтальний, тематичний класно-узагальнюючий контроль. Внутрішньошкільний контроль (ІІ,ІІІ рік)

Слайд 22

терміни ліквідації недоліків і, якщо необхідно, терміни повторного контролю за виконанням рекомендацій. Під час організації контролю визначаємо його мету, розробляємо план перевірки, обираємо форми та методи контролю. Висновки за результатами контролю включають: рекомендації, пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та ліквідації недоліків, прорахунків; об'єктивну оцінку цього стану; констатацію фактичного стану справ;

Слайд 23

Дякуємо за увагу! www.themegallery.com L/O/G/O

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка