X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Шляхи формування навичок орфографічного письма у школярів початкових класів сучасної школи

Завантажити презентацію

Шляхи формування навичок орфографічного письма у школярів початкових класів сучасної школи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Шляхи формування навичок орфографічного письма у школярів початкових класів сучасної школи

Слайд 2

“…треба показати дітям стрункість, красу, гармонійність, «розумність» мови, узгодженість усіх її частин, суворі закономірності її функціонування. Треба внести в шкільне навчання мови більше теоретичного осмислення, зробити це вивчення цікавим для дітей – і використати цей інтерес для вироблення практичних ( у тому числі – орфографічних ) навичок” . Воскресенська Н.О.

Слайд 3

активна розумова діяльність

Слайд 4

порушення орфографічних норм під час письма

Слайд 5

фонетико-графічні: пропуск букв, заміна одних літер іншими, подібними за звучанням і накресленням, перестановка, “дзеркальне” зображення, графічне спотворення слів; орфографічні: сполучення ьо, йо, апостроф, м’який знак, подвоєння приголосних, спрощення в групах приголосних.

Слайд 6

Слухове сприйняття Зорове сприйняття Моторно-рухове сприйняття Свідомість письма Фактори, що сприяють формуванню умінь і навичок грамотного письма

Слайд 7

Мотивацію орфографічної роботи реалізують через: Збудження, розвиток, поглиблення пізнавальних інтересів. Використання на уроках ігор та ігрових вправ. Чітке добирання і продуману структуру дидактичного матеріалу, різноманітних видів робіт. Підвищення рівня самостійності й активності дітей у навчальному процесі Позитивну самооцінку, введення гнучкої і тактичної системи контролю й оцінювання знань, умінь, навичок.

Слайд 8

алгоритм формування правописних умінь

Слайд 9

два етапи становлення орфографічних дій

Слайд 10

шлях від ознайомлення

Слайд 11

аналіз буквеного запису слова як особливої моделі, яка відображає зв’язок між значенням слова і його звуковою структурою; виділення, аналіз і узагальнення відношень між звуковою оболонкою слова і його буквеним записом; формування орфографічного завдання і способів його виконання; конкретизація способів орфографічної дії з урахуванням моно семантичної структури слова.

Слайд 12

орфографічні вправи

Слайд 13

диктанти

Слайд 14

навчальні диктанти

Слайд 15

1) з пропонованого списку слів виписати ( можна за алфавітом) слова з виучуваними орфограмами; 2) з поданого тексту виписати слова з орфограмами, що вивчаються; 3) списати, замість крапок поставити пропущені букви ( відповідні орфограми ); 4) із списку слів виписати окремо слова з наголосом на першому , другому, третьому складах; 5) списуючи речення, доповнити їх пропущеними словами , поданими в довідці ( з виучуваними орфограмами ); 6) з пропонованого переліку слів вибрати пари слів з першим ( дзвінким чи глухим ) приголосним звуком.

Слайд 16

1 Уважно прочитай слова ( речення, текст ), які ти будеш списувати; 2 Подумай, чи є там незрозумілі тобі слова. Якщо є, спитай учителя. ( Вчитель має передбачити подібні запитання і заздалегідь пояснити нові слова. Однак запитання можуть іноді виникати в слабких учнів у силу недостатнього розвитку їхнього мислення.) 3 Списуючи, продиктовуй собі кожне слово складами; 4 Звір свій запис з тим, з чого списував.

Слайд 17

1 Списування з підкреслюванням букв, написання яких пояснюється вивченням правилами правопису ; 2 Вибіркове списування ( у зв’язку з поставленими завданнями чи запитаннями); 3 Списування із зміною форм слова; 4 Списування з фонетико – чи граматико – орфографічними завданнями; 5 Списування з дописуванням пропущених букв.

Слайд 18

- використання міжпредметних зв’ язків; - вправи, що пов'язують шукане слово з лінгвістичним матеріалом, що вивчається під час даного уроку; - дидактичні ігри; - домашні завдання; елементи етимологічного аналізу; жанри цікавої граматики (навчальні кросворди, ребуси, шаради); -какографія.

Слайд 19

1. Запропонована система вправ ( диктанти, вправи на списування, творчі завдання, мовні ігри, кросворди ) сприятиме підвищенню орфографічної грамотності учнів початкових класів. 2. Для вдосконалення навчання української мови в початкових класах роботу зі словами, вимову та правопис яких потрібно запам'ятати, необхідно ввести до загальної системи формування орфографічних умінь. 3. Легкість і міцність засвоєння учнями словникових слів залежить від ступеня розвитку певних умінь: уміння чути слово, що вимовляєть ся (тобто ступінь розвитку фонематичного слуху), вміння виявити орфограму (тобто ступінь розвитку орфографічної зіркості).

Слайд 20

4. Етапи ознайомлення зі словниковими словами, закріплення та систематизації знань доцільно урізноманітнювати шляхом використання різних засобів навчання. Особлива роль у розв'язанні цієї задачі, на нашу думку, повинна належати застосуванню елементів етимологіч ного аналізу та усної народної творчості. 5. Опанування вчителем нестандартних прийомів роботи над правописом словникових слів, уміння ввести їх до єдиної логічної послідовної системи в процесі навчання молодших школярів дає можливість підняти на новий рівень ефективність словниково-орфографічної роботи та уроку української мови в цілому.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка