X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток позитивної мотивації як запорука успішної реалізації оновленого Державного стандарту

Завантажити презентацію

Розвиток позитивної мотивації як запорука успішної реалізації оновленого Державного стандарту

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розвиток позитивної мотивації як запорука успішної реалізації Державного стандарту початкової освіти

Слайд 2

«Всі наші задуми і пошуки перетворюються в прах, якщо у учня немає бажання вчитися» В. А. Сухомлинський. Кожна дитина на уроці повинна бути охоплена почуттям очікування чогось цікавого, захоплюючого, нового. Вона повинна радіти труднощам пізнання, відчувати, що поряд є педагог, який вмить прийде йому на допомогу» Ш. А. Амонашвілі.

Слайд 3

Мотивація навчання – основна умова успішного навчання Мотивація – внутрішня психологічна характеристика особистості, яка знаходить вираження в зовнішніх проявах, у ставленні людини до навколишнього світу, різними видами діяльності. Мотив (від латиського «штовхати», «приводити в рух») – направленість школяра на окремі сторони навчальної роботи, пов'язана з внутрішнім ставленням учня до неї (тобто те, заради чого навчається школяр, що спонукає його до навчання.

Слайд 4

Мотивація відповідальна за активну позицію дитини в навчанні й особистісному розвитку Мотивація набагато більше, ніж здібності визначає поведінку, дії людини Дж. Равен Висока мотивація може компенсувати низький рівень здібностей Т. Д. Дубовицька Зовнішні мотиви в навчанні оцінки; вимушений обов'язок навчання заради престижу, лідерства, матеріальної винагороди - уникнення покарання Внутрішні мотиви в навчанні задоволення від самої діяльності прямий результат діяльності потяг до успіху розуміння необхідності знань у житті навчання як можливість спілкування

Слайд 5

Мотиваційна сфера навчання школярів визначається наступними поняттями Сенс навчання Внутрішнє ставлення учня до навчання Мотив навчання Спонукальна причина до дій Постановка цілей Направленість учня на виконання дій Емоції Реакція дитини на вплив зовнішніх і внутрішніх подразників Інтереси Пізнавально-емоційне ставлення школяра до навчання Мотиваційна сфера навчання

Слайд 6

Рівні навчальної мотивації Високий рівень Добра мотивація Позитивне ставлення до школи Низька мотивація Негативне ставлення до школи У дітей є пізнавальний мотив,прагнення найбільш успішно виконувати всі шкільні вимоги. Учні чітко слідують вказівкам учителя, відповідальні, переживають, у разі отримання незадовільної оцінки Учні успішно справляються з навчальною діяльністю. Школа приваблює поза навчальною діяльністю. Їм подобається бути учнями, мати гарний портфель, ручки і т.д. Відвідують школу неохотно, можуть пропускати уроки. На уроках займаються зайвими справами, іграми. Мають труднощі в навчальній діяльності. Мають серйозні труднощі у навчанні: не справляються з навчальною діяльністю; мають труднощі у спілкуванні з однокласниками, у взаємовідносинах з учителями.

Слайд 7

Причини зниження мотивації Ставлення учня до вчителя Ставлення вчителя до учня Особиста значущість предмета Розумовий розвиток учня Продуктивність навчальної діяльності Нерозуміння мети навчання

Слайд 8

Загальна структура мотивації дітей молодшого шкільного віку Пізнавальна мотивація Мотивація досягнення успіху Престижна мотивація Мотивація уникнення невдачі Компенсаторна мотивація

Слайд 9

Мотиваційні можливості уроку Мотиваційне забезпечення уроку Постійно стимулювати й мотивувати позитивне ставлення до навчання через забезпечення психологічного і фізичного здоров'я на уроці; Створювати ситуації успіху Стимулювати мотивацію через задоволення потреби учнів в спілкуванні й співпраці з вчителем та однокласниками Сприяти розвитку «як сильних» так і «слабких» учнів, зберігати їх віру в свої сили, давати поштовх до самоосвіти Стимулювати допитливість, пізнавальні інтереси й здібності

Слайд 10

Ціль уроку Ціль має вказувати на її досягнення; у вчителя повинні бути способи й прийоми перевірки, чи досягнута мета уроку Загальні цілі уроку повинні бути деталізовані мікроцілями, тобто задачами етапів уроку. Необхідно проектувати перспективні цілі, розраховані на весь період вивчення курсу (ціль курсу реалізується через систему уроків) Необхідно забезпечувати розуміння й прийняття цілі учнями, як особистої, значущої для себе, для свого духовного, інтелектуального розвитку і особистісного становлення Ціль повинна порівнюватись з можливостями учнів Проектуючи урок, учитель повинен бути внутрішньо готовим до того, щоб приймати оперативні рішення і вносити у тканину уроку необхідні зміни

Слайд 11

Позитивні емоції Пов'язані зі шкалою в цілому, перебуванням в ній Обумовленні ставленням з учителями, іншими учнями Пов'язані з усвідомленням своїх великих можливостей й здібностей Позитивні емоції від отриманих знань Від самостійного здобування знань, від оволодіння нових способів здобувати знання.

Слайд 12

Форми, методи й прийоми Застосування інтерактивних технологій Застосування інформаційних технологій Засоби наочності Дидактична гра Робота в групах, парах Створення ситуації успіху Створення проблемної ситуації Оцінка

Слайд 13

Отже, підіб'ємо деякі підсумки: Мотивація є особливо важливим і специфічним компонентом навчальної діяльності, через реалізацію і за допомогою якого можливе формування навчальної діяльності школярів у цілому. Через мотивацію педагогічні цілі швидше перетворюються на психологічні цілі учнів; через зміст формується певне ставлення учнів до навчального предмета і усвідомлюється його ціннісна значущість для особистісного, в тому числі інтелектуального розвитку дитини; з допомогою стимулюючих функцій засобів педагогічної комунікації актуалізуються і освоюються навчальні ситуації; систематичний контроль за навчальною діяльністю і його результати використовуються для формування відповідальності і прийняття коригуючих рішень.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка