X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток критичного та креативного мислення на уроках особистісно зорієнтованого навчання

Завантажити презентацію

Розвиток критичного та креативного мислення на уроках особистісно зорієнтованого навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Педрада

Слайд 2

Розвиток критичного та креативного мислення на уроках особистісно зорієнтованого навчання. Освіта, яка не вчить жити в сучасному світі, не має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити успішно й щасливо. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які допомогли б нам реалізувати якомога ефективніше. Р. Т. Кіосакі.

Слайд 3

Особистісно зорієнтоване навчання — це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самоцінність, об'єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти (І. В. Якиманська).

Слайд 4

Творчість - це створення духовних і матеріальних цінностей високої суспільної значущості, вона є вершиною духовного життя людини.

Слайд 5

Креативність має подвійне значення: Креативність Creative (англ.) Creation (лат.) Творчий Створення

Слайд 6

Дж.Гілфорд виділяє шість параметрів креативності: здатність до знаходження і постановки проблеми; здатність до генерування великої кількості ідей; гнучкість – здатність до продумування різноманітних ідей; оригінальність – здатність відповідати на стимули нестандартно; здатність удосконалювати об'єкт, додаючи деталі; - здатність розв'язувати проблеми, тобто здатність до аналізу та синтезу.

Слайд 7

Креативність – сума інтелектуальних та особистісних особливостей індивіда, який здатен до самостійного висування проблеми, генерувати нові, оригінальні ідеї, знаходити нетрадиційні та нешаблонні способи вирішення проблемних завдань. Креативність – це здатність народжувати надзвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко розв'язувати проблемні ситуації.

Слайд 8

Основні складові креативності: Швидкість думки - кількість ідей, що виникає за деяку одиницю часу. Гнучкість думки — здатність переходити з однієї ідеї на іншу. Оригінальність — здатність знаходити ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих. Допитливість — чутливість до проблем, до навколишніх ситуацій.

Слайд 9

Готовність до творчої діяльності складається з трьох компонентів: мотиваційного; змістового; емоційного.

Слайд 10

Етапи творчого розвитку: Перший етап — це попереднє накопичення знань, спостережень, вражень, навичок, майстерності. Другий етап — художній задум — евристичне прозріння творця, початок цілеспрямованої роботи. Третій етап — це період виношування, коли сконцентруються досвід вражень та уява особистості. Четвертий етап — включає плани, чернетки, зразки, ескізи, пробні варіанти. П'ятий етап — це фаза кінцевої розробки.

Слайд 11

Навчити мислити критично — означає правильно поставити запитання, направити увагу в правильне русло, вчити робити висновки, знаходити рішення. Для того щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі можливості, необхідно розумне керівництво з боку вчителя.

Слайд 12

Прийоми створення ситуації успіху: 1. “Радість класу” - емоційний відгук на успіх учня класу, констатація будь-якого, навіть незначного позитивного результату діяльності, навіювання у дитини віри в себе. 2. “Лінія горизонту” - перший успіх дитини одразу підхоплюється вчителем, пропонується повторити завдання на більш складному рівні, наче “відсуваючи” лінію горизонту. 3. “Авансування” - вчитель в індивідуальній формі виконує з учнем завдання, пояснюючи йому складні місця, а потім у класі дає подібне завдання, що самостійно виконується учнем, і він відчуває успіх.

Слайд 13

Критичне мислення – це вміння активно, творчо, індивідуально сприймати інформацію, оптимально застосовувати потрібний вид розумової діяльності, різносторонньо аналізувати інформацію, мати особисту незалежну думку та вміти коректно її відстоювати, уміти застосовувати здобуті знання на практиці.

Слайд 14

Ознаки людини, яка мислить критично: Здатність сприймати думки інших критично - людина виявляє здатність прислухатись до думок інших, оцінювати й аналізувати їх щодо розв'язання поставленої проблеми. Компетентність - людина виявляє прагнення до аргументації прийнятого нею рішення на основі життєвого досвіду, фактів з життя та знання справи. Незалежність думок - людина прислуховується до критики на свою адресу, може протиставити свою думку думкам інших або не погодитися з групою. Допитливість - людина виявляє вміння поникнути в сутність проблеми, глибину інформації. Здатність до діалогу та дискусії - людина вміє вести діалог та дискутувати, тобто вислухати думку інших, з повагою ставитись до цих думок, переконливо доводити свою позицію, толерантно поводити себе під час проведення дискусій.

Слайд 15

Умови, які стимулюють учнів до критичного мислення: 1. Час. 2. Очікування ідей. 3. Спілкування. 4. Цінування думок інших. 5. Віра в сили учнів. 6. Активна позиція.

Слайд 16

Структура уроку з використанням технології критичного мислення: 1. Розминка. 2. Обґрунтування навчання. 3. Актуалізація. 4. Усвідомлення змісту. 5. Рефлексія.

Слайд 17

“Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, пробудити в їх серцях почуття гордості, власної гідності. В наших школах не повинно бути нещасливих дітей, дітей, душу яких з'їдає думка, що вони ні на що не здатні. Успіх у навчанні — єдине джерело внутрішніх сил дитини, які народжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися” . В. О. Сухомлинський

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка