X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
РОЛЬ САМООСВІТИ В ПІДВИЩЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Завантажити презентацію

РОЛЬ САМООСВІТИ В ПІДВИЩЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РОЛЬ САМООСВІТИ В ПІДВИЩЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИСТУПУ ДО ПЕДРАДИ ГЗОШ № 62

Слайд 2

Слайд 3

Н.В.Бухлова пропонує розглядати самоосвітню діяльність як сукупність декількох «само»: Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості; Самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей; Самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, в суспільстві, усвідомити свої інтереси; Самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність; Самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей; Самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки власної роботи; Самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність; Саморозвиток – результат самоосвіти. Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

Слайд 4

РІВНІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Рівні Критеріїрезультативностиі педагогічної діяльностіучителя Низький Не вміє пристосовувати виклад навчального матеріалу до особливостей аудиторії. Мету занять визначає стихійно, без урахування підготовленості учнів. Навчально-методичну літературу використовує мінімально. Переважають традиційні методи одностороннього пояснення, учні пасивно сприймають інформацію. Елементи організаційної структури уроку не обґрунтовані, не чіткі. Середній Володіє стратегією навчання учнів наукам за розділами курсу. Мета i завдання діяльності обґрунтовані. Переважають традиційні методи i прийоми навчально-пізнавальної діяльності. Активізація діяльності учнів здійснюється без глибокого дидактичного обґрунтування Достатній Володіє стратегієюкомпетентністногопідходу. Мета уроку формулюється удіяльніснийформі. Чітко визначає етапи уроку, форми i методи навчально-пізнавальної діяльності відповідно до етапів. Зміст, методи, прийоми та технології навчання відповідають меті та змісту уроку. Високий Вміло використовує різні моделі (пасивна, активна, інтерактивна) навчання. Може засобами навчального предмета формувати в учнів ключові,загальнопредметніта предметнікомпетентності. Використовуєдіяльнісний, диференційований та особистісно-орієнтований підхід.

Слайд 5

ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 6

Професійна компетентність характеризується рівнем сформованості у педагогічного працівника професійно необхідних знань та вмінь. Професійна майстерність – це сукупність певних якостей особистості вчителя, які зумовлюються високим рівнем його психолого-педагогічної підготовки, здатністю вирішувати педагогічні завдання (навчання, виховання та розвитку школярів). Професійна компетенстність включає: Науково-теоретична підготовленість - знання предмету, який викладається, та вміння їх використовувати Психолого-педагогічна підготовленість - знання теоретичних основ педагогіки, психології і вікової фізіології та вміння їх застосовувати Методична підготовленість – знання змісту навчання (Державного стандарту, навчальних планів, програм, навчально-методичного забезпечення), знання та володіння методикою викладання предмета, вміння ефективно та доцільно використовувати різноманітні засоби навчання, уміння організовувати позакласну роботу

Слайд 7

не знаю, не використовую знаю, використовую, ділюся досвідом знаю, використовую прагну опанувати знаю, не використовую СХОДИНКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 8

САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ВКЛЮЧАЄ: РОБОТУ НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ; ВИВЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ; УЧАСТЬ У КОЛЕКТИВНИХ І ГРУПОВИХ ФОРМАХ РОБОТИ; ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ КОЛЕГ; ТЕОРЕТИЧНУ РОБОТУ І ПРАКТИЧНУ АПРОБАЦІЮ ОСОБИСТИХ МАТЕРІАЛІВ.

Слайд 9

КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО САМООСВІТИ КОГНІТИВНИЙ (базова культура особистості, професійні знання, вміння їх застосовувати) ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ (вміння вибрати джерела пізнання і форми самоосвіти) МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИЙ (допитливіс ть, критичність, працездатність) МОТИВАЦІЙНИЙ (усвідомлення особистої і суспільної значущості неперервної самоосвіти)

Слайд 10

АЛГОРИТМ САМООСВІТИ 4 Упровадження нових методичних прийомів Створення тестів Проведення урокiв з використанням підібраних матеріалів

Слайд 11

8 Колективний контроль: виступи на педрадах, педагогічних конференціях, відкриті уроки, презентація досвіду, індивідуальні звіти на нарадах.

Слайд 12

Результат самоосвіти може мати різні форми представлення Традиційні форми: доповідь; виступ на семінарі; виступ на педагогічні раді; виступ на засіданні МО; дидактичний матеріал; комплект дидактичного матеріалу з предмета; збірники практичних, контрольних робіт; розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмета; розробка тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних заходів; розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учнів. Інноваційні форми: проект; розробка електронних уроків, посібників; створення особистої методичної чи предметної web-сторінки; створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно програм. Науково-методичні форми: методичний посібник; навчальний посібник; стаття до фахового видання; науково-методична розробка; методичний чи діагностичний кейс; творчий звіт тощо.

Слайд 13

.

Слайд 14

Існує тільки одна безсмертна сила, яка переживає династії, догми, класи – це сила творчої праці. Жан Жорес

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка