X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Професійна майстерність учителя

Завантажити презентацію

Професійна майстерність учителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

вчителя Татьяничевої О.М.

Слайд 2

В.О.Сухомлинський

Слайд 3

Педагогічна майстерність — комплекс властивостей особистості вчителя, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. Властивості педагогічної майстерності: гуманістична спрямованість діяльності вчителя; професійні знання, вміння та навички; педагогічні здібності (забезпечують швидкість самовдосконалення); педагогічна техніка (гармонізує структуру педагогічної діяльності).

Слайд 4

Професійна майстерність учителя. почуття відповідальності перед майбуттям усвідомлення мети велика любові до дітей

Слайд 5

Педагогічна діяльність — творчий процес. Творчість - це процес створення чогось нового на основі перетворення пі знаного : нового результату або оригінальних шляхів і мета дій його одер жання . Характеристики творчості: новизна і перетворення

Слайд 6

креативність — здатність до творчості, спроможність генерувати незвичні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко розв'язувати проблемні ситуації перцептивні здібності — професійна проникливість, пильність, педагогічна інтуїція, здатність сприймати і ро зуміти іншу людину динамізм особистості — здатність активно впливати на іншу особистість емоційна стабільність=здатність володіти собою, зберігати самоконтроль, оптимістичне прогнозування — прогнозування розвитку особистості з орієнтацією на позитивне в ній і перетворення всієї структури особистості через вплив на позитивні якості креативність — здатність до творчості, спроможність генерувати незвичні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко розв'язувати проблемні ситуації

Слайд 7

Педагогічна творчість - процес створення і перетворення особистості вихованця. Педагогічна творчість виявляється в науковій діяльності педагога і в творчій педагогічній роботі (оригінальне вирішення педагогічних завдань, розробка нових педагогічних методів, прийомів, застосування педагогічного досвіду в нових умовах, удосконалення системи роботи з учнями, імпровізація в педагогічному процесі).

Слайд 8

Форми виявлення творчих сил вчителя: творче самопочуття, творче натхнення, творчий пошук чи експеримент, творча педагогічна діяльність, науково – дослідна діяльність.

Слайд 9

Інколи вчитель забуває педагогічну істину: якщо сам не розкриваєшся перед учнями, не даєш їм проникнути у світ своїх почуттів, думок, марно очікувати щирих відповідей. І таке навчання не є розвитком творчого потенціалу учнів, а перетворюється на тяжкий шлях "накопичення знань".

Слайд 10

На початковому етапі розвитку творчих здібностей ефективним засобом є ознайомлення учнів з "творчою лабораторією" письменників (І. Франка, В. Стефаника. В. Симоненка). Це можна робити і на уроках літератури під час вивчення творчості письменника, зачитувати уривки зі спогадів і обговорювати їх, і на уроках мови, добираючи для диктантів, переказів, аудіювання чи читання мовчки відповідні тексти. Цікавими є вправи на зіставлення уривків з творів письменників першого і останнього варіанту .

Слайд 11

Слайд 12

дібрати означуване слово, до якого поданий прикметник був би епітетом; вибрати найвдаліший варіант слова; дописати (відновити) віршовані рядки; об'єднати кілька речень в одне: розчленувати текст на складові частини, змінити (розширити, згорнути, перебудувати, замінити) мовний матеріал; розширити текст, вживаючи якомога більше прислівників, але не додаючи більше ніж два речення; дати заголовок тексту («Осіння піч. Зривається вітер, шарпає дерева. Дощ періщить у шибки...»); перебудувати прості речення на складне речення з різними видами зв'язку, визначити смислові відношення між частинами складних речень; вставити пропущені слова; замінити поданий текст синонімами…

Слайд 13

дібрати якнайбільше означень до поданого слова [наприклад, день - похмурий, незабутній,...), чи якомога більше дієслів, які б поєднувались із словом (наприклад, вітер дме, завиває, співає,...). Такі вправи доцільно проводити у формі гри, змагання (\"Хто швидше \", \"Хто більше \"); широке поле для творчої діяльності учнів відкривають завдання, спрямовані на розвиток фантазії, гіпотетичного мислення: • продовжити художній твір; змінити (переробити) закінчення художнього твору (\"Наталка Полтавка \'\' і Котляревського). Дуже полюбляють учні завдання, спрямовані па розвиток уяви, наприклад: скласти усну розповідь від імені письменника (Т. Шевченко \"Мої інтереси і захоплення \", \"Моє перше велике кохання \". \"Жінки у моєму житті \", \"Моя сім'я", \"Моє життя на засланні", \"Моя пристрасть - гравюра \ "): взяти \"інтерв'ю" у письменника.

Слайд 14

На етапі актуалізації знань можна використати асоціювання (\"асоціативну павутинку \", \"ланцюжок асоціацій \"), яке спонукає учнів думати, стимулює мислення шукати зв'язки між окремими поняттями Під час підведення підсумків уроку (рефлексії) учитель може знову повернути учнів до схеми асоціацій, щоб доповнити її.

Слайд 15

Пріоритетні напрямками у навчальній діяльності Проектування Нетрадиційні уроки Інтерактивні методи навчання. Створення проблемних ситуацій Уроки-презентації

Слайд 16

Организація урочної та позаурочної діяльності Конкурси Вечори Позакласна робота Олімпіади Предметні тижні

Слайд 17

Семінари для педагогів

Слайд 18

Майстерність вчителя досягається завдяки грамотно організованій роботі над розвитком свого творчого потенціалу. Я вважаю, що вчителя не можна змусити бути творчим педагогом. Він повинен сам хотіти цього. Задоволеність професією призводить до того, що творча педагогічна діяльність стає потребою.

Слайд 19

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка