X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття про творчого вчителя

Завантажити презентацію

Поняття про творчого вчителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Творчий вчитель… Який він?

Слайд 2

Епіграф Учитель живе, поки вчиться. Коли він перестає вчитися, в ньому вмирає учитель. К. Ушинський

Слайд 3

Творча особистість – головна мета креативної системи навчання Творча особистість вчителя – це 1. Цілісна індивідуальність, яка виявляє: розвинені творчі здібності; творчу мотивацію; творчі вміння. 2. Гуманна людина з: творчими задатками; здібностями; мотивами.

Слайд 4

Модель становлення творчої особистості вчителя ФІЛОСОФ - … планетарне мислення Теоретик - … науково-теоретичне мислення Експериментатор - … науково-практичне мислення Винахідник - … практичне мислення Громадянин - … громадянське мислення Гуманна людина - … буденне мислення Добротворчість – особливість менталітету української нації

Слайд 5

Дослідник-філософ Перебуває в постійному філософському пошуку істини і розв'язанні проблем істини і розв'язанні проблем духовного життя, що формує в ньому духовний світосприйняття, діалектичне дивергентне планетарне мислення, має здатність аналізувати і пояснювати явища природи, суспільства, життя окремої людини, визнає пріоритет творчої діяльності над відтворенням.

Слайд 6

Дослідник - теоретик Виявляє: виражене науково-теоретичне мислення, зіркість, чіткість у пошуках проблем; легкість генерування ідей, їх кодування; гнучкість мислення, швидкість формулювання ідей словами та їх розробку цілісність сприймання; спостережливість, кмітливість, здатність до згортання, переносу, “зчеплення” інформації, фантазію; вміння класифікувати, систематизувати інформацію; використовувати сучасні інформаційні технології та популяризувати нові ідеї.

Слайд 7

Дослідник-винахідник Має: виражене практичне мислення; володіє здібностями до переносу вирішення одних життєвих завдань на вирішення інших; вміння бачити шлях до вирішення з використанням побічної інформації; здатність оперувати знаннями, вміннями, хистом до вибору варіантів вирішення та розробки первинного задуму, розвинення ідеї до досконалості.

Слайд 8

Дослідник-громадянин Має: виражене громадянське мислення; досліджує проблеми, що виникають перед Вітчизною, світовою цивілізацією; виявляє творче діяльнісне ставлення до їх вирішення; високу національну свідомість; дозволяє ставитися без упередження до інших культур, розуміти роль і місце національного в світовій загальнолюдській цивілізації.

Слайд 9

Дослідник-експериментатор Має: виражене науково-практичне мислення; жадоба до лабораторних досліджень; розглядає її реалізацію як своєрідну особисту поезію; володіє спеціальними вміннями та навичками експерименту; здатність доводити його до кінця; уважно веде спостереження, чітко і точно фіксує результати дослідження згідно з його методологічними характеристиками.

Слайд 10

Гуманна людина: визнає пріоритет добра, совісті, честі над розумом; здатна співпереживати і співчувати своїм рідним, близьким, друзям, колегам і будь-яким іншим людям; бути терпимою і толерантною; має буденне мислення, творчі задатки, мотиви, любить життя, природу. дружня, принципова, альтруїстична, дієва, раціональна, вольова, веде здоровий спосіб життя, має належний фізичний та психологічний стан.

Слайд 11

Принципи креативної педагогічної системи: гуманізму; науковості; системності; активності;

Слайд 12

Алгоритм професійної підтримки творчого вчителя Робота з літературою Робота з методичною службою Самоаналіз Зіставлення успіхів із кращими зразками педагогічної діяльності Визначення технологій досягнення кінцевої мети Виявлення напрямів та перспектив професійного зростання Аналіз ступенів розриву між реальним рівнем компетентності та вимогами Виявлення творчого потенціалу вчителя, його нахилів, здібностей Картка особистого зростання вчителя Оцінювання знань, умінь і навичок педагога Співпраця за моделлю інтерактивної підтримки Співпраця у творчій групі Співпраця у науково-дослідницькій діяльності Позитивна оцінка, узагальнення досвіду

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка