X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Планування тесту з історії, створення завдань у тестовій формі для учнів

Завантажити презентацію

Планування тесту з історії, створення завдань у тестовій формі для учнів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Планування тесту з історії, створення завдань у тестовій формі Завідувач Науково-методичного центру зовнішнього незалежного оцінювання Людмила Тарасівна Коваленко 1

Слайд 2

2 Тест ― це інструмент вимірювання, що складається з кваліметрично вивіреної системи тестових завдань, які переважно вимагають однозначної відповіді, передбачає попередню експериментальну перевірку й відповідає таким характеристикам ефективності, як надійність і валідність. Завдання в тесті мають бути розташовані від простого до складного.

Слайд 3

18 Валідність — міра, у якій висновки, що випливають з результатів оцінювання, є відповідними, значущими щодо цілей оцінювання. Надійність — міра, за якої результати оцінювання є послідовними від одного вимірювання до іншого.

Слайд 4

4 Психологічні тести. Тести досягнень (інші назви: тести шкільних до-сягнень, педагогічні тести, дидактичні тести ).

Слайд 5

3 Тестове завдання ― складова частина тесту, що відповідає вимогам до завдань у тестовій формі та пройшла обов’язкову перевірку статистичних властивостей. Завдання в тестовій формі ― педагогічний засіб, що відповідає вимогам: відповідність меті; лаконічність; логічна форма висловлювання; однакові правила оцінювання відповідей; правильне розміщення елементів завдання.

Слайд 6

4 Тестові завдання виконують як навчаль-ні, так і контрольні функції. Навчальні тестові завдання застосову-ють для активізації навчання, діагностики засвоєння матеріалу, самоаналізу. Контрольні тестові завдання оцінюють рівень і структуру підготовки учнів. Більшість завдань можна застосовувати для навчання й контролю.

Слайд 7

4 . Перед тестуванням треба правильно розрахувати оптимальний час, за який учень може виконати роботу. Скорочення або збільшення часу тестування знижує його результати. Оптимальний час — від початку роботи до появи в учнів ознак утоми.

Слайд 8

4 . Вік учнів. Чим молодші школярі, тим швидше вони стомлюються. Шляхи усунення: зменшити кількість завдань у тесті . Мотивація. Як занадто висока, так і низька мотивація призводять до стомлюваності учнів. Шляхи усунення: перед тестуванням пояснити важливість результатів та створити доброзичливу атмосферу. Монотонність виконання роботи. Шляхи усунення: у тесті поєднати завдання різних форм. Індивідуальні особливості учнів.

Слайд 9

4 . Є три способи , як можна розрахувати кількість завдань і час тестування: Виконати одне завдання закритої форми учень може в середньому за 1 хвилину. У тесті має бути така кількість завдань, щоб тільки 5% тестованих могли виконати всі завдання. Час, протягом якого тест виконав фахівець, треба помножити на три.

Слайд 10

13 1. Визначення області змісту, вимірюваних інтелектуальних умінь і мети тестування. Аналіз змісту навчальної дисципліни і відбір змісту для тесту. 2. Підготовка специфікації тесту і завдань у тестовій формі. 3. Розробка завдань у тестовій формі. 4. Аналіз завдань експертами й оцінювання конгруентності завдань елементам змісту. 5. Проведення пробного тестування й аналіз результатів. 6. Вибір критеріального бала (критеріїв або стандартів оцінювання) експертними чи емпіричними методами. 7. Оцінювання надійності тесту. 8. Оцінка критеріальної та змістової валідності. 9. Коригування тесту. Підготовка остаточного варіанта тесту.

Слайд 11

5 Специфікація — це модель об’єкта педагогічного тестування. Специфікація має відображати зміст, відібраний для тестування, і враховувати: важливість навчального матеріалу; обсяг навчального матеріалу; кількість навчального часу, протягом якого вивчали тему.

Слайд 12

Слайд 13

4 .

Слайд 14

13

Слайд 15

10

Слайд 16

13

Слайд 17

11 Командиром першого українізованого корпусу російської армії був А С. Петлюра; Б М. Грушевський; В П. Скоропадський; Г Є. Коновалець.

Слайд 18

12 Художники епохи Відродження А Енгр Д Ботічеллі Б Гойя Е Босх В Сезан Є Мікеланджело Г Рафаель Ж Леонардо да Вінчі

Слайд 19

13 Перевіряють повноту засвоєння матеріалу. Принцип кумуляції: Генеральний Секретаріат УЦР згідно з “Тимчасовими інструкціями…” Тимчасового уряду Росі ї поширював свою владу на губернії А Київську, Полтавську, Подільську; Б Київську, Полтавську, Подільську, Волинську; В Київську, Полтавську, Подільську, Волинську, Чернігівську; Г Київську, Полтавську, Подільську, Волинську, Чернігівську, Харківську.

Слайд 20

14 Чітко, однознач-но й лако-нічно формулю-вати пряме запитання. Бажано вжити дієслово. Не можна опускати суттєві деталі, без яких вибір правильної відповіді буде досить складним. Формулюва-ти проблему переважно стверджу-вальним реченням. Не викорис-товувати подвійне за-перечення.

Слайд 21

13 Позначте абревіатуру політичної партії, заснованої в 1929 р. у Відні , яка сповідувала ідеологію українського інтегрального націоналізму. А ОУН; Б УНДО; В УВО; Г КПЗУ.

Слайд 22

13 Неправильно: Позначте твердження, яке відпо-відає умовам Люблінської унії: А Українські землі увійшли до складу Польського королівства; Б Українські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського; В Українські землі стали рівноправною частиною у складі Речі Посполитої; Г Українські землі знаходилися під спільним управлінням Польщі та Литви. Правильно: За умовами Люблінської унії українські землі А увійшли до складу Польського королівства; Б увійшли до складу Великого князівства Литовського; В стали рівноправною частиною у складі Речі Посполитої; Г знаходилися під спільним управлінням Польщі та Литви.

Слайд 23

13 Неправильно Позначте, яка подія відбулася у той самий рік, коли було проголошено УСРР. А Проголошення ЗУНР; Б Переворот П.Скоропадського; В „Київська катастрофа”; Г Розгром Червоною армією військ П.Врангеля в Криму. Правильно У рік проголошення УСРР А проголошено ЗУНР; Б відбувся переворот П.Скоропадського; В сталася „Київська катастрофа”; Г Червона армія розгромила військ а П.Врангеля в Криму.

Слайд 24

13 Позначте, з якою політичною метою проводився масовий терор в СРСР у 30-ті рр. А Показати перед світовою громадськістю могутність СРСР. Б Подолати економічні трудності і завершити перехід до комунізму. В Ліквідувати реальних і потенційних противників радянської влади, одноосібної влади Й.Сталіна в середині країни. Г Скоротити населення СРСР.

Слайд 25

13 Позначте місто, яке під час Великої Вітчизняної війни у продовж 250 днів знаходилося в облозі, чинило опір німецьким і румунським військам, які неодноразово намагались його взяти штурмом. А Київ; Б Одеса; В Севастополь; Г Керч.

Слайд 26

18 Основу завдання можна формулювати як стверджувальним, так і питальним реченням.

Слайд 27

19

Слайд 28

13 Позначте абревіатуру Вільної академії пролетарської літератури: А ВУТУРМ; Б ВУАН; В ВАПЛІТЕ; Г „Березіль”.

Слайд 29

20 Поєднання яких елементів вірувань властиве народній творчості? А) народне християнське вірування й канонічне християнство Б) язичницька народна основа з нашаруванням християнських свят, обрядів та вірувань В) християнська основа з нашаруванням язичницьких народних свят , обрядів і вірувань Г) язичництво праісторичної доби та неоязичництво

Слайд 30

21 Коли і де було відкрито перший університет на українських землях в складі Російської імперії? А У 1800 р. в Харкові. Б У 1805 р. в Харкові. В У 1832 р. в Києві. Г У 1834 р. в Києві. Д У 1875 р. в Катеринославі.

Слайд 31

13 Коли і де відбулось повстання Чернігівського полку? А відбулось 1825 р. в Чернігові Б відбулось 1825 – 26 р.р. на Чернігівщині В відбулось 1825р. в Києві Г відбулось 1825 – 26 р.р. на Київщині

Слайд 32

22 Метою місії В. Капніста до Берліна було А домовитися про службу запорозьких козаків прусському королю; Б спроба знайти допомогу й підтримку у прусського короля в разі антиросійського повстання в Україні; В домовитися про спільну дію антиросійської коаліції; Г спрямувати похід Наполеона І на українські землі.

Слайд 33

13 УСРР увійшла до складу СРСР у році А 1920 Б 1921 В 1922 Г 1923

Слайд 34

13 У президентських виборах у {1991, 1994, 1999, 2004} році переміг { Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович….}.

Слайд 35

13

Слайд 36

13

Слайд 37

13 Установіть відповідність між датами й подіями: А 1036 р.; 1 З’їзд князів у Любичі; Б 1068 р.; 2 Розгром Ярославом Мудрим печенігів під Києвом; В 1097 р.; 3 Початок правління в Києві Володимира Мономаха; Г 1113 р. 4 Битва на р. Альта між дружиною князя Ізяслава і половцями;   5 З’їзд князів у Вишгороді.

Слайд 38

13 1. У кожне завдання включайте тільки однорідний матеріал. 2. Базові запитання формулюйте короткими словосполученнями, а варіанти відповідей до них — стисло. 3. Використовуйте неоднакову кількість варіантів відповідей у лівому й правому стовпчиках. 4. Розташовуйте відповіді в алфавітній або числовій послідовності. 5. Розміщуйте завдання на одній сторінці.

Слайд 39

13

Слайд 40

13 Розташуйте в хронологічній послідовності такі події: А Берестейська церковна унія; Б Створення Києво-Могилянського колегіуму; В Люблінська унія; Г Виникнення українського козацтва.  

Слайд 41

13

Слайд 42

13 Запишіть назву документа, у якому стверджувалося таке: „Головна мета Союзу полягала у створенні самостійної Української держави з конституційно-монархічною формою правління. СВУ головну ставку робив на Австро-Угорщину, німецьку армію, жадав поразки Росії у війні”. Відповідь: __________________________.

Слайд 43

13 Формулюйте завдання так, щоб правильною була тільки одна відповідь. Починайте із прямого запитання і переходьте до незакінченого твердження тільки тоді, коли це дозволяє зробити завдання стислішим. У завданні краще залишати тільки один пропуск. Розміщуйте пропуски для відповідей у кінці твердження.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка