X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Тестування

Завантажити презентацію

Тестування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тестування – це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту. Тест – це сукупність тестових завдань, які підібрані за певними правилами для вимірювання певної властивості.

Слайд 2

Принципи створення тестових завдань (технічні вимоги) Кожне тестове завдання повинно: оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі перевіряти відповідний рівень засвоєння знань.

Слайд 3

Рівні засвоєння знань. (Таксономія Блума, 1956 р.) Оцінювання

Слайд 4

Когнітивна (пізнавальна) сфера – класифікація за рівнями сформованості

Слайд 5

В умові повинно міститися чітко сформульоване завдання для екзаменованого. Наприклад: Виберіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом. або Укажіть рік виходу у світ перших частин “Енеїди” І.П.Котляревського.

Слайд 6

Варіанти відповідей повинні бути гомогенними ( усі стосуватися однієї теми, категорії тощо) Виберіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом. Правильно: М...яч, п...юре, ви...їхати, цв...ях * В...юн, пір...я, арф...яр, з..витися. Б...язь, в...ється, об...ява. З...їхати, б...юро, моркв...яний, л...єш. Неправильно: М...яч, п...юре, ви...їхати, цв...ях * В...юн, пір...я, арф...яр, з..витися. Зна...я, любов...ю, нян...чити, верб...я. Кіс...лявий, тін...ю об...ява, св...ято.

Слайд 7

Усі дистрактори повинні бути вірогідними. Укажіть рік виходу у світ перших частин “Енеїди” І.П.Котляревського. Правильно: 1789 р. 1793 р. 1798 р. 1801 р. 1803 р. Неправильно: 1249 р. 1789 р. 1798 р. 1998 р. 2003 р.

Слайд 8

Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповідь на інше. Неправильно: 01. Виберіть літературний жанр, означення якого подано: Ліро-епічний твір про історичні чи соціально-побутові події, який виконується речитативом у супроводі кобзи або бандури? Байка. 2. Дума. 3. Казка. 4. Пісня. 02. Продовжіть фразу: Дума виконується ... 1. Акапельно. 2. У супроводі бандури. 3. Хором. 4. У супроводі сопілки.

Слайд 9

Не слід використовувати фрази “все з вищевказаного” або “нічого з вищевказаного” як правильну відповідь чи дистрактор. Правильно: 01. Укажіть на характерну ознаку офіційно-ділового стилю. А. Мовні штампи. Б. Емоційність. В. Використання тропів. Г. Неповні речення. Неправильно: 02. Виберіть жанр, який належить до фольклорних. А. Поема. Б.Романс. В. Міф. Г. Жоден.

Слайд 10

Умова, як правило, формулюється позитивно. Правильно: 01. Виберіть твір, темою якого є громадянська війна. або 02. Виберіть рядок, у якому всі слова написані правильно. чи 03. Позначте речення, яке містить порівняльний зворот. Неправильно: 01. Виберіть твір героями якого не є селяни. або 02. Виберіть рядок, у якому прислівники написані неправильно. чи 03. Позначте речення, яке не містить однорідних означень.

Слайд 11

Слід уникати підказок на зразок: - граматична невідповідність між умовою та варіантами відповідей; - повтор у правильній відповіді слів з умови; - використання прикладів з підручника чи лекції як тестових завдань; - найдовша правильна відповідь; - найбільш детальна правильна відповідь; - дистрактори, які виключають один одного.

Слайд 12

Тестове завдання багатовибіркового типу складається з двох частин: Умови, яка описує певну проблему та ставить завдання перед екзаменованим; Списку варіантів відповідей, серед яких як мінімум один є правильною чи найкращою відповіддю, а решта – дистрактори – є неправильними відповідями.

Слайд 13

Тестові завдання можуть мати різні формати: Формат B (категорія логічних пар) Формат R (категорія логічних пар або розширеного вибору) Формат А (одна найкраща відповідь) Формат N (конкретна кількість правильних відповідей, > ніж 1) Формат Х (множинний вибір) Формат D (комплексне завдання з категорії логічних пар)

Слайд 14

Формат А (одна найкраща відповідь) Структура тестового завдання: Умова завдання (ситуативна задача) Ввідне запитання 4-5 варіантів відповіді, один з яких найбільш правильний Ґ Г А Б В_ найменш найбільш правильний правильний Наприклад: Цей герой твору понад усе цінував особисту свободу. Оберіть ім’я означеного героя серед запропонованих: А. Сава Чалий. Б. *Григорій Многогрішний. В. Чіпка Варениченко. Г. Євгеній Рафалович. Діагностує знання, розуміння, застосування

Слайд 15

Формат А (одна найкраща відповідь) Структура тестового завдання: Ввідне запитання 4-5 варіантів відповіді, один з яких найбільш правильний Ґ Г А Б В_ найменш найбільш правильний правильний Наприклад: Виберіть рядок, у якому всі іменники чоловічого роду. А. Тюль, любов, леді, денді. Б. Онтаріо, дріб, таксі, рояль. В. *Біль, полин, собака, поні. Г. Путь, фальш, Дніпро, геній. Діагностує знання, розуміння, застосування

Слайд 16

Формат N (задана кількість правильних відповідей; більше, ніж одна.) Структура тестового завдання: Умова завдання (ситуаційна задача) Ввідне запитання До 30 варіантів відповідей, з яких N (2, 3, 4, ... 12) правиль-них Наприклад: У завданні серед запропонованих варіантів відповідей знайдіть три правильні. Виберіть слова, у яких кількість букв і звуків однакова: А.* Сяять. Ґ. Знання. Б. Ллєш. Д.* Щирість. В. Бур’ян. Е. Вмієш. Г.*В’ється. Є. Смієшся. Діагностує знання, розуміння, застосування

Слайд 17

Формат X (правильною може бути будь-яка кількість відповідей.) Структура тестового завдання: Умова завдання (ситуативна задача) Ввідне запитання Як правило, 5 - 12 варіантів відповідей, будь-яка кількість з яких може бути правильною. Наприклад: Виберіть серед запропонованих слів ті, у яких усі приголосні дзвінкі. А. Зліт. Д.* Війна. Б.* Гроза. Е. Обличчя. В. Пальба. Є. Молоко. Г.* Дрова. Ж.* Різьба. Ґ. Ґанок. З.* Жвавий. Діагностує знання.

Слайд 18

Формат R (категорія логічних пар або розширеного вибору) Структура тестового завдання: 3-4 умови завдань Спільне ввідне запитання 4–20 варіантів відповідей (кожен варіант відповіді може використовуватися один раз, більше одного разу або зовсім не використовуватися) Діагностує знання, розуміння, застосування

Слайд 19

Приклад завдання формату R Доберіть до запропонованих іншомовних слів українські відповідники. Імпозантний. А.Поступка. Фоліант. Б. Коштовність. Компетентний. В. Показний. Компроміс. Г. Обізнаний. Ґ. Прикраса. Д. Артистичний. Е. Важливий. Є. Книга. Ж. Допомога. 1 2 3 4 В Є Г А

Слайд 20

Деякі зауваження щодо технології створення тестових завдань

Слайд 21

Умова тестового завдання повинна містити достатню кількість інформації, але в той же час бути чіткою і лаконічною.

Слайд 22

Формулювання запитання доцільно починати з дієслова.

Слайд 23

Технічні дефекти тестових завдань

Слайд 24

Дефекти, пов’язані з досвідом у тестуванні Граматичні підказки (алогічні дистрактори); Логічні підказки (частина варіантів відповіді вичерпує всі можливі варіанти); Абсолютні терміни (“завжди” або “ніколи” і т. Ін.) Найдовша правильна відповідь; Повторення слів (слово чи фраза з умови включені до правильної відповіді.

Слайд 25

Дефекти, пов’язані з надмірною складністю Варіанти відповідей є довгими, складними або подвійними; Цифрові показники подані безсистемно (не в єдиному форматі); Стилістична неоднорідність варіантів відповідей, нелогічний порядок цих варіантів;

Слайд 26

Дефекти, пов’язані з надмірною складністю (продовження) Використання фрази “нічого з вищезазначеного” та под. у якості варіанта відповіді; Умови тестового завдання складні або заплутані.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне