X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підготовка вчителя початкових класів до реалізації змісту нових Державних стандартів

Завантажити презентацію

Підготовка вчителя початкових класів до реалізації змісту нових Державних стандартів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготовка вчителя початкових класів до реалізації змісту нових Державних стандартів

Слайд 2

Нормативно-правова документація з питань впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм

Слайд 3

1. Новий Державний стандарт початкової загальної освіти. 2. Лист МОНмолодьспорту України від 09.06.2011 №1/9-66 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!». 3. Лист МОНмолодьспорту України від 07.02.2012 №1/9 – 88 «Про невідкладні завдання на найближчий час». 4.Наказ МОН України від 07.04.2005 №204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів». 5. Наказ МОН України від 19.06.2003 «389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)». 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. №1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня для загальноосвітнього навчального закладу». 7. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) 8. Лист МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 №572 «Про типові начальні плани початкової школи». 9.Лист МОНмолодьспорту України від 23.05.2012 №1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року» НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Слайд 4

ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ - суттєва зміна ролі вчителя: якщо попередній Державний стандарт передбачав набуття учнями певної системи знань, то Нова редакція спрямована на забезпечення пізнавального інтересу учнів, задоволення від процесу і результату навчання, психологічного комфорту, відчуття особистісного успіху; - забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; - посилення особистісно зорієнтованого підходу в навчально-виховний процес; - формування ключових компетентностей учнів (загальнокультурної, громадянської, здоров`язбережувальної, інформаційно-комунікативної); Новий Державний стандарт початкової загальної освіти

Слайд 5

- розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання; - застосування здоров`язбережувальних технологій; - обов`язкове вивчення іноземної мови з 1 класу (1 год.); - посилення природничої складової навчання через виокремлення освітньої галузі «Природознавство» з 1 класу (2 год.); - упровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі початкової школи (інформатика з 2 класу); - зорієнтованість змісту освіти на соціалізацію особистості молодшого школяра (суспільствознавство - 1 год. у 3-4 класах); - передбачення діяльнісної лінії в кожній освітній галузі; - можливість самореалізації учня в процесі опанування практичною складовою освітніх галузей; - поступове впровадження Державного стандарту в практику початкової школи.

Слайд 6

Старий Державнийстандарт Новий Державнийстандарт Освітнягалузь «Людина і світ. Природознавство» 4 змістовні лінії 7 змістовнихліній «Об`єкти природи» «Об`єкти природи» у 1 класі вводитьсяпоняття «гірські породи» «Взаємозв`язкиу природі» у 2 класі – ознайомлення та практичне освоєння гномона, вивчається тема «Кругообіг води в природі» «Планета Земля» «Земля – планета Сонячної системи» Передбачається вміння складати комп`ютерні презентації, користуватися Інтернетом «Україна» «Україна на планеті Земля» у 1 класі вводитьсяробота з картою

Слайд 7

Старий Державнийстандарт Новий Державнийстандарт Освітнягалузь «Людина і світ. Природознавство» «Ріднийкрай» «Рідний край» «Охоронаі збереження природи» «Методи пізнання природи» Добавлено вимогу:уміти фіксувати результати спостережень і дослідів, користуватися приладами, схемами, таблицями, діаграмами. Кожний розділ програми передбачаєпроведеннядослідницькогопрактикуму, метаякого–виробленнядослідницькихуміньупроцесірозв`язаннязавданьпрактичногоспрямування. Дляузагальненнявивченогоматеріалупрограмакожногокласуміститьрозділ«Запитанняуприроди»,пошуквідповідінаякіпотребуєінтеграціїзнаньіпередбачаєзастосуванняактивнихметодівнавчаннятавпровадженняелементівпроектноїдіяльності.

Слайд 8

Старий Державнийстандарт Новий Державнийстандарт Освітнягалузь «Людина і світ. Суспільствознавство» У3-4 класах – 1 год. на тиждень «Людина. Природа. Суспільство» «Людина в суспільстві» Треба знати права споживача, виявляти інтерес до розв`язання проблем, які впливають на життя місцевих громад і країни в цілому «Людинасеред людей» «Людина як особистість» «Культура» «Людина в суспільстві» «Людина і світ» Мати уявлення про різноманітність народів у світі, їх культур та звичаїв

Слайд 9

Старий Державнийстандарт Новий Державнийстандарт Освітнягалузь «Математика» Змінилася структура вивчення матеріалу. Введено 2 нові змістовні лінії Сюжетні задачі Робота з даними (таблиці, схеми, діаграми) Вимоги:мати уявлення про способи подання інформації; знаходити, аналізувати, порівнювати інформацію, подану в таблицях, схемах, діаграмах; заносити дані до таблиць; використовувати дані для розв`язання практично зорієнтованих задач; під керівництвом учителя знаходити інформацію за допомогою інформаційно-комунікативних технологій.

Слайд 10

Старий Державнийстандарт Новий Державнийстандарт Освітнягалузь «Мови і літератури» Комунікативна лінія Мовлення.Переказ. Етикетні форми спілкування. Усне і писемне висловлювання. Мовленнєва лінія Аудіювання.Говоріння. Читання.Письмо. Змінилась назва лінії. Відокремлені види мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо), чіткосформульовані вимоги до цих видів діяльності. Лінгвістична лінія Мовна лінія Змінилася назва лінії. У кожному розділі окремою вимогою винесено вміння використовувати набуті знання в мовленнєвій практиці. Лінгвоукраїнознавчалінія Тематичні групи слів. Усталені вирази. Соціокультурна лінія Тематичні групи слів. Фольклорні твори великої і малої форми. НОВЕ: Особливості національного мовленнєвогоетикету. Соціальні ролі.

Слайд 11

Старий Державнийстандарт Новий Державнийстандарт Освітнягалузь «Мови і літератури» Діяльнісналінія Діяльнісналінія Умінняаналізувати, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати (практично). Загально-навчальні вміння і навички, зокрема навчально-інформаційні, навчально-інтелектуальні і творчі, контрольно-оцінювальні. Додаються вимоги контрольно-оцінювального характеру.

Слайд 12

З`явився розділ «ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ», в якому прописані «Коло читання», «Навички читання», «Досвід читацької діяльності», «Літературна творча діяльність». Старий Державнийстандарт Новий Державнийстандарт Освітнягалузь «Мови та літератури» Українська мова в школах з навчанням мовами національних меншин Деякі розділи прописані більш стисло, тільки основні положення, алевиділені чіткі вимогидо кожного розділу.

Слайд 13

Державні вимоги Нового Держстандарту до рівня загальноосвітньої підготовки учнів не передбачають здачу обов`язкових нормативів і складені на основі врахування стану здоров`я кожної дитини. Старий Державнийстандарт Новий Державнийстандарт Освітнягалузь «Здоров`я і фізична культура» 4 змістовні лінії 2 змістовнілінії «Здоров`ялюдини» «Фізична складова здоров`я» «Соціальна складоваздоров`я» «Психічна та духовна складові здоров`я» «Здоров`я» Здоров`я людини Фізична складова здоров`я Соціальна складова здоров`я Психічна та духовна складовіздоров`я «Фізична культура» Основи знань з фізичної культури Рухова діяльність культура рухів з елементами гімнастики; пересування; вправи з м`ячем; стрибки; туризм.

Слайд 14

Старий Державнийстандарт Новий Державнийстандарт Освітнягалузь «Технології» 4змістовні лінії 5змістовних ліній Напрямки трудової діяльності Трудове виховання і професійна інформація Пропедевтика інформаційноїкультури Творча праця Ручнітехніки обробки матеріалів Технічна творчість Ознайомлення з інформаційно-комунікативними технологіями Самообслуговування Декоративно-ужиткове мистецтво 1 клас – 2 год. 2 клас – 1 год. 3 клас – 1год. 4 клас – 1 год. 1 клас – 1 год. (праця) 2 клас – 2 год. (праця + інформатика) 3 клас – 2 год.(праця + інформатика) 4 клас – 2 год. (праця + інформатика)

Слайд 15

Старий Державнийстандарт Новий Державнийстандарт Освітнягалузь «Мистецтво» 5змістовних ліній 3 змістовні лінії Музичнемистецтво Візуальнемистецтво (образотворче) Хореографічне мистецтво Театральне мистецтво Екранні види мистецтва Музична лінія Образотворча лінія Мистецько-синтетична 2 год. натиждень Музичнемистецтво Образотворче мистецтво 1 год. на тиждень Зміст галузі пропонується реалізовувати через вивчення окремих предметів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» або інтегрованого курсу «Мистецтво». Можна взяти 1 год. із варіативної частини

Слайд 16

ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ 2012-2013 н.р. - 1 вересня 2012 року (субота) – початок 2012-2013 н.р.; - заняття за розкладом починаються 3 вересня; - нові програми, підручники (за словами Д.Табачника будуть надруковані до 15 липня); - середина серпня 2012 р. – Всеукраїнський, обласний, міський, районний рейди-огляди готовності початкової школи до роботи за новими програмами; - 28 серпня 2012 р. – підсумкова колегія МОНмолодьспорту України, вперше присвячена лише початковій школі. Лист МОНмолодьспорту України від 07.02.2012 №1/9 – 88 «Про невідкладні завдання на найближчий час»

Слайд 17

Наказ МОН України від 07.04.2005 №204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» - на 1 вересня - 6 років (5 р. 8 міс.); - заява на ім`я директора навчального закладу; - копія свідоцтва про народження дитини: - медична картка встановленого зразка. Співбесіда повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання. Не рекомендується перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо.

Слайд 18

- тривалість уроку – 35 хвилин; - розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров`я та фізичної культури; - при складанні розкладу слід враховувати динаміку розумової працездатності учнів протягом дня та тижня; - кожні 15 хвилин уроку – фізкульхвилинки та гімнастика для очей; - розвантажувальний день – четвер; - словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів; - домашні завдання не задаються. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01)

Слайд 19

- щоденний 1,5–годинний денний відпочинок; - 1,5–годинну прогулянку на свіжому повітрі; - спортивно-оздоровчі заняття тривалістю не менш 35 хвилин; - заходи емоційно-розвиваючого характеру (робота в гуртках, ігри, підготовка і проведення концертів самодіяльності, свят, вікторин тощо). Особливості режимних моментів організації роботи з першачками в ГПД

Слайд 20

- підготовка вчителів до реалізації змісту нових Державних стандартів, - науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу; - перепідготовка вчителів-предметників іноземної мови та інформатики до роботи з молодшими школярами; - забезпечення належного психологічного супроводу 6-7–річних школярів. ПРОБЛЕМИ НА СЬОГОДНІ

Слайд 21

☺Помните, что ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. ☼ 20-30% успехов человека в любом возрасте зависит от его интеллекта, а 70-80% - от мотива его деятельности, получения конечного результата. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ….

Слайд 22

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка