X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ В ПРАКТИКУ РОБОТИ

Завантажити презентацію

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ В ПРАКТИКУ РОБОТИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ В ПРАКТИКУ РОБОТИ “Завдання школи - побачити в кожному вихованцеві “живинку”, корінь, що живить його духовні сили” В.О. Сухомлинський

Слайд 2

Сьогодні перед освітою стоїть завдання підготовки учнів, які вміють творчо мислити, зіставляти та аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку зору, мають достатню теоретичну підготовку, вміють реалізувати її на практиці.

Слайд 3

Цілі особистісно-орієнтованого навчання: визначити життєвий досвід кожного учня, пізнавальні здібності, рівень інтелекту, інтереси, які спочатку треба розкрити, а потім розвинути в навчальному процесі; формувати позитивну мотивацію до пізнавальної діяльності, потребу в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні школярів; озброїти учнів механізмами адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання, необхідних для сучасної людини.

Слайд 4

Основні завдання особистісно-орієнтованого навчання: розвинути індивідуальні позитивні здібності кожного школяра; максимально виявити і використати індивідуальний досвід учня; допомогти дитині пізнати себе, самовизначитися та само-реалізуватися; сформувати культуру життєдіяльності, навчити правильно визначати лінії поведінки.

Слайд 5

Основні ознаки особистісно-орієнтованого навчання: стимулювання розвитку, саморозвитку і відповідальності учнів; зосередження на потребах дитини; гуманізація навчального спілкування; співпраця, співтворчість учня і вчителя; переважання навчального діалогу; турбота про фізичне та емоційне здоров'я; пристосування методики до можливостей учнів.

Слайд 6

Учень — суб'єкт навчання Принцип «розвивальної допомоги» Принцип «свобода вміння».

Слайд 7

«Урок – це мистецтво. Бувають уроки більш цікаві, ніж якийсь спектакль… У педагогіці не прийнято говорити про драматургію уроку, а шкода: хороший урок – це і зав'язка, і кульмінація, і розв'язка, і текст, і підтекст» С.Л. Соловейчик

Слайд 8

Три правила закладені в основі нової технології уроку. Перший: «Урок – це відкриття істини, пошук та розуміння її в спільній співпраці учителя та учня». Другий: «Урок є частиною життя дитини». Третій: «Людина на уроці завжди залишається найвищою цінністю , будучи у ролі цілі, та ніколи не виступатиме в ролі засобу». Урок як форма організаційної роботи існує з 17 століття

Слайд 9

Урок вивчення нового матеріалу Урок закріплення знань Урок повторення Урок узагальнення та систематизації знань Урок контролю ТИПИ УРОКІВ ЗА ОСНОВНИМИ ДИДАКТИЧНИМИ ЦІЛЯМИ

Слайд 10

Основні компоненти сучасного уроку Організаційний Цільовий Мотиваційний Комунікативний Змістовний Технологічний Контрольний Аналітичний

Слайд 11

Вимоги до структури уроку. Необхідно: - правильно визначити дидактичні та виховні цілі уроку і його значення в системі уроків з теми; - визначити тип уроку, продумати його структуру; - пов'язати цей урок з попередніми і наступними уроками; - відібрати та застосувати оптимальні методи вивчення нового матеріалу; - забезпечити систематичний і різносторонній контроль знань учнів; - продумати систему повторення та закріплення вивченого матеріалу; - знайти оптимальне місце домашньому завданню.

Слайд 12

- забезпечити на уроці охорону життя школярів; - починати підготовку до уроку з планування системи уроків з даної теми; - своєчасно підготувати до кожного уроку дидактичний матеріал, технічні засоби навчання; Вимоги до підготовки та організації уроку - забезпечити різновид типів уроків в системі уроків з даної теми; - забезпечити можливість для учнів частину знань на уроці отримувати самостійно під контролем учителя.

Слайд 13

Вимоги до змісту уроку та процесу навчання. - урок має бути виховуючим; - обов'язково виконувати вимоги, які витікають з основних дидактичних принципів, тобто забезпечити вивчення основ науки, систематичність, якість знань, врахування індивідуальних можливостей, зв'язок отриманих знань із життям; - процес пошуку істини має бути суворо доведеними висновками учнів та вчителя, доказовим; - у процесі навчання потрібно виховувати охайність, терпимість, впертість у досягненні мети, вміння поводити себе в колективі

Слайд 14

Вимоги до техніки проведення уроку. -урок має бути емоційним, викликати інтерес до навчання, виховувати потребу в знаннях; - темп и ритм уроку повинні бути оптимальними, дії учителя і учнів завершеними; - необхідний повний контроль у взаємодії учителя та учнів на уроці, педагогічний такт; -побудувати атмосферу доброзичливості та активної творчої справи; - змінювати по можливості види діяльності учнів, оптимально узгоджувати різні методи навчання; - забезпечити дотримання єдиного орфографічного режиму; - керувати навчальним процесом на уроці. Пам'ятайте! Більшу частину уроку працюють учні.

Слайд 15

Метою особистісно-орієнтованого уроку є створення умов для виявлення пізнавальної активності учнів. Засобами досягнення вчителем цієї мети можуть бути: використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності, які дозволяють розкрити суб'єктний досвід учнів; створення атмосфери зацікавленості кожного учня в результатах роботи всього класу; стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без побоювань помилитися, отримати хибну відповідь тощо; використання протягом уроку дидактичного матеріалу, який дозволяє учневі обрати найбільш значущі для нього вид та форму змісту навчального матеріалу; оцінка досягнень учня протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом; заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб роботи, аналізувати протягом уроку роботи інших учнів, вибирати та освоювати найбільш раціональні з них; створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування, які б дозволяли кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, виборність у способах роботи, створення обстановки для природного самовираження учня.

Слайд 16

Технологія особистісно-орієнтованого уроку Етап орієнтації Етап визначення мети Етап проектування Заключний етап Етап контрольно- оцінювальний Етап виконання плану діяльності

Слайд 17

це урок, на якому вчитель викладає новий матеріал зрозуміло й доступно це веселий, пізнавальний, цікавий, неважкий урок, на якому вчитель і учень вільно спілкуються це урок, на якому не доводиться робити щораз те саме, це різноманітний урок це урок, на якому вислуховують будь-яку твою думку, урок, де людина учиться бути людиною це урок, на якому почуваєш себе впевнено це урок без стресів

Слайд 18

Поради молодим вчителям Для перевірки домашнього завдання можна учням запропонувати вправи, подібні до домашніх, диктант, усні вправи тощо... В окремих учнів можна взяти роботи на перевірку, а останнім запропонувати взаємоперевірку в парах, групах, звірити з відповідями на відкидній дошці, моніторі і т. д. Пояснення нового матеріалу можна теж проводити по-різному. Тему уроку слід називати так, як вона формулюється в програмі чи підручнику. Досвідчені вчителі пояснюють не весь матеріал, а роблять пропуски для самостійної роботи з підручником. Щоб знання учнів були міцними, потрібно декілька хвилин, або і цілі уроки, відводити на закріплення після пояснення. Основним критерієм уроку є не його зміст, а те, як учні працювали на уроці. Має значення темп уроку. Нетрадиційний урок – це передусім творчість, самобутність і навіть мистецтво вчителя. Такий урок може максимально стимулювати пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу учнів, їх інтерес до навчання. Потрібно турбуватися про те, щоб на уроці кожний учень працював активно, захоплено. Важлива роль відводиться дидактичним іграм на традиційних уроках та урокам-іграм. Добре активізують учнів створення проблемних ситуацій. Використання наочних посібників, дидактичних матеріалів допомагають вчителеві в розв’язанні поставленої мети. Хороших наслідків досягають вчителі, використовуючи різні форми і методи навчання з урахуванням особистості учня. Не слід хворобливо ставитись до помилок учнів

Слайд 19

Візьміть чашку терпіння, влийте в неї повне серце любові, дві пригорщі щедрості, посипте добротою, плесніть трішки гумору і додайте якомога більше віри. Усе це добре перемішайте. Намастіть на шматок відпущеного вам життя і запропонуйте кожному, кого зустрінете на своєму шляху. Успіху!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка