X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ноосферна освіта: біоадекватна методика

Завантажити презентацію

Ноосферна освіта: біоадекватна методика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися й надихатися силами, що пробуди-лися в ній. А. Дістервег Прогностична лінійка «Ноосферна освіта: біоадекватна методика»

Слайд 2

Прогностична лінійка «Ноосферна освіта: біоадекватна методика» Мета ноосферної освіти: Побудова такої моделі навчання, коли людина, усвідомлюючи потребу в самопізнанні, самоосвіті, стане на шлях самовиховання і самовдосконалення, цілеспрямованого еволюційного саморозвитку. Прогностична лінійка слугує тим засобом, який існує в новій школі, де відбувається становлення нової людини. №1 Принципиноосферноїосвіти (реалізація) НемаЧастк. Повне 1 4 6 №2 Етапи сприйняття нової інформації (дотримання) НемаЧастк. Повне 1 4 6 №3 Взаємостосунки між учасниками освітнього процесу (ціннісні, духовні, практичні, суб’єктно-суб’єктні) НемаЧастк. Повне 1 4 6 №4 Ціліснаноосфернасвідомість особистості НемаЧастк. Повне 1 4 6 №5 Розумові операції. Мислення. (методикацілісного (двопівкульного) мислення) НемаЧастк. Повне 1 4 6 №6 Здоров'я учнів (гармонізація всіх складових здоров'я) Частк. Повне 4 6 №7 Етапи уроку НемаЧастк. Повне 1 4 6 №8 Педагогічні технології Ноосферна Технологія розвитку творчого мислення Особистісноорієнтована НемаЧастк. Повне 14 6 №9 Прогнозовані результати (мета-прогноз) НемаЧастк. Повне 1 4 6 №10 Образ-ідеал учня, педагога НемаЧастк. Повне 1 46 №11 Вихованняноосферноїлюдини зновою екологією Духу НемаЧастк. Повне 1 4 6

Слайд 3

Гармонізація Принципи біоадекватної (ноосферної) методики Гуманізація Особистісна орієнтованість Інноваційність Інтелектуальна безпека Природовідповідність Екологізація Системність Креативність №1 Принципиноосферноїосвіти (реалізація) Нема Часткове Повне 1 4 6

Слайд 4

1 етап – (сенсорно-моторний (чуттєвий)); 2 етап – (символьний); 3 етап – (логічний); 4 етап – (лінгвістичний). №2 Етапи сприйняття нової інформації (дотримання) Нема Часткове Повне 1 4 6

Слайд 5

Ціннісні Духовні Практичні суб’єктно-суб’єктні у системній взаємодії: Людина - Суспільство -Земля - Всесвіт №3 Взаємостосунки між учасниками освітнього процесу Нема Часткове Повне 1 4 6

Слайд 6

№4 Ціліснаноосфернасвідомість особистості Нема Часткове Повне 1 4 6

Слайд 7

Аналіз, синтез, порівняння, логіка Методика цілісного (двопівкульного) мислення: -конкретно-дієве -наочно-образне -словесно-логічне №5 Розумові операції. Мислення. Нема Часткове Повне 1 4 6

Слайд 8

Фізичного Соціального Психічного Духовного №6 Здоров'я учнів (гармонізація всіх складових здоров'я) Часткове Повне 4 6

Слайд 9

Чергування: Активність (тренування лівої півкулі) Релаксація (робота правої творчої півкулі) Кожен урок закінчується творчим завданням: створити власні мисле-образи. №7 Етапи уроку Нема Часткове Повне 1 4 6

Слайд 10

Ноосферна Технологія розвитку творчого мислення Особистісно орієнтована №8 Педагогічні технології Нема Часткове Повне 1 4 6

Слайд 11

Мета-прогноз №9 Прогнозовані результати Нема Часткове Повне 1 4 6

Слайд 12

Інноваційно-гуманна особистість, спроможна жити в ноосферній грядущій цивілізації, сприяти еволюції біосфери в ноосферу; Людина з ноосферною свідомістю, спроможна жити і діяти відповідно до законів Природи та Всесвіту. №10 Образ-ідеал учня, педагога Нема Часткове Повне 1 4 6

Слайд 13

Розуміння людини своєї духовної тотожності з людством та Великим Космосом. Нові риси характеру: вселюдськість, всесвітність світогляду. №11 Вихованняноосферноїлюдини з новою екологією Духу Нема Часткове Повне 1 4 6

Слайд 14

Мета та завдання вчителя – сформувати і дати учневі навички роботи з навчальним мислеобразом, закріпити його в довготривалій пам’яті.

Слайд 15

Ноосферна освіта – альтернатива традиційній освітній системі, що дозволяє пізнати біоадекватний, природовідповідний, продуктивний метод викладання.

Слайд 16

Стимулювання мотивації творчої діяльності, створення комфортного розвивально-творчого середовища, в якому вчитель сам є взірцем творчої особистості.

Слайд 17

Уроки українського читання закінчується творчим завданням: створити власні мислеобрази, використовуючи малюнок, оповідання, схему, вірш, кросворд.

Слайд 18

Діти у відповідному музичному супроводі отримують інформацію, уявляють образ, вчаться привносити творчість у кожну мить свого життя.

Слайд 19

Нове високодуховне сус-пільство-ноосферна цивілізація – стане можливим лише за умови, якщо в процесі його становлення буде формуватися нова ноосферна людина. Підготувала заступник директора школи І ступеня З.В. Зайцева

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка