X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методика підготовки та проведення педагогічної ради

Завантажити презентацію

Методика підготовки та проведення педагогічної ради

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Спільне засідання школи становлення молодого керівника та резерву керівних кадрів ЗНЗ Яворівського району м.Яворів 29.10.2013 Підготував Кунанець В.Г., директор СЗШ І-ІІІ ступенів №3 імені Т.Г.Шевченка м.Яворова

Слайд 2

Одним з основних завдань педагогічної ради є створення дружнього, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен почував би себе відповідальним не тільки за доручену йому роботу, а й за всю діяльність школи. І.П. Жерносєк Тема: «Методика підготовки та проведення педагогічної ради»

Слайд 3

Педагогічна рада забезпечує два напрями діяльності ЗНЗ: 1.Організаційно-педагогічний: затвердження плану роботи школи, розгляд підсумків роботи школи за певний період, випуск і переведення учнів, аналіз педагогічного процесу в школі. 2.Науково-педагогічний: науково-педагогічна проблема школи й шляхи її реалізації, обговорення підсумків наукових досліджень, апробацій передового досвіду.

Слайд 4

Правильна підготовка до педради та успішне її проведення можливе за дотримання таких умов:   - знання й дотримання вимог нормативних документів, які реґламентують діяльність педради в школі; - знання теоретичних основ, ролі і функцій педагогічної ради; - знання кращого досвіду підготовки й проведення засідання педагогічної ради; - уміння творчо використовувати теорію і практику з питання, яке обговорюється на педагогічній раді; - дотримання демократичного стилю управління школою, залучення до підготовки й проведення педради широкого кола педагогів; - уміння накопичувати й критично відбирати необхідну інформацію; - дотримання професійної етики під час спілкування адміністратора з підлеглими; - активна участь всього педагогічного колективу в організації й проведенні педагогічної ради; - вміння спрогнозувати передбачуваний результат як крок до поліпшення навчально-виховного процесу школи.

Слайд 5

Отже, ефективність організації педагогічної ради залежатиме головним чином від того, наскільки керівники школи правильно визначили процедуру проведення педради в залежності від поставленої мети.  

Слайд 6

Юридичні документами, які визначають статус, повноваження і завдання педагогічної ради: ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІУ (із змінами); «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778). Положення про педагогічну раду загальноосвітньої школи; «Педагогічна рада школи — постійно діючий колегіальний орган управління загальноосвітнім навчальним закладом»

Слайд 7

Види та форми педагогічних рад

Слайд 8

Види педагогічних рад за спрямуванням: науково-педагогічні; психолого-педагогічні; тематичні; проблемні; підсумкові; настановчі; комбіновані.

Слайд 9

Види педагогічних рад за терміном планові позапланові

Слайд 10

Форми організації педагогічної ради традиційна педагогічна рада: доповідь з обговоренням, нетрадиційна педагогічна рада: ділова гра, круглий стіл, презентація, творчий звіт, методичний день, педагогічний консиліум, атестація, семінар-практикум, захист інновацій , диспут , модифікована педагогічна рада доповідь із співдоповіддю; дебати; фестиваль; тренінг; аукціон; колоквіум; педагогічна сесія; конференц-рада; колективне мислення; мозковий штурм; колективна творча справа.

Слайд 11

Педагогічна рада та її функції

Слайд 12

Методи та форми педради – організаційний механізм, який забезпечує високу активність учителів, батьків, учнів. Словесні методи (лекція, розповідь, бесіда, дискусія, повідомлення); Наочні (малюнки, діаграми, демонстрація фото і відео матеріалів, комп’ютерне моделювання, використання мультимедійних засобів); Практичні (спостереження за практичною діяльністю педагогів під час навчального процесу)

Слайд 13

Управлінські функції законодавчі дорадчі діагностичні планово-прогностичні експертно-контролюючі коригуючі

Слайд 14

Методичні функції інформаційні узагальнюючо-аналітичні розвивальні навчальні активізуючі

Слайд 15

Виховні функції Індивідуально-формувальний компонент Колективно-утворювальний компонент Мотиваційно-цільовий компонент

Слайд 16

Соціально-педагогічні функції Комунікативний компонент (зв'язок з учнями, батьками, громадою); Координаційний компонент (соціальний захист дітей та вчителів); Захисний компонент (виконання правових норм)

Слайд 17

Завдання педагогічної ради Поєднання теорії з практикою. Створення дружнього працездатного колективу, в якому кожен відчував би себе відповідальним за діяльність школи

Слайд 18

Планування роботи педагогічної ради орієнтовний перелік основних стратегічних педрад тематика (повна) педрад на навчальний рік (не менше 4, 5-ти разів на рік згідно Положення про загальноосвітній навчальний заклад п.97) Перспективний план Річний план

Слайд 19

Алгоритм підготовки до засідання педради Підготовчий період Хід засідання педради Реалізація рішень педради Підсумки роботи

Слайд 20

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 ім.Тараса Шевченка м.Яворова НАКАЗ 10.09.2013 м.Яворів № 74 Про підготовку та проведення педагогічної ради «Наступність у навчанні та вихованні учнів 4 і 5 класів» Відповідно до річного плану роботи школи на 2013-2014 н.р. та з метою глибшого вивчення і розуміння процесів адаптації учнів 4 класу до умов навчально-виховного процесу в 5 класі НАКАЗУЮ: 1. Провести засідання педагогічної ради школи 25.10.2013. 2. Створити ініціативну групу з підготовки до проведення педагогічної ради у складі: Н.Станько – заступник директора з НВР, Н.Ходонович – заступник директора з НВР, О.Слюсар – практичний психолог. 3.Призначити відповідальним за підготовку до проведення засідання педагогічної ради заступника директора школи з навчально-виховної роботи Н.Станько : 4. Відповідальному за проведення педради Н.Станько : 4.1. До 12.09.2013 провести засідання ініціативної групи. 4.2. До 13.09.2013 сформувати робочі групи і організувати їх роботу. 4.3. До 16.09.2013 разом з методичною радою школи та ініціативною групою розробити план підготовки до педагогічної ради. 4.5. До 23.10. 2013 підготувати проект доповіді та рішення. 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Директор школи ___________ В.Кунанець З наказом ознайомлені: ___________ Н.Станько ___________ Н.Ходонович ___________ О.Слюсар

Слайд 21

Етапи підготовки до педагогічної ради Створення робочої групи по підготовці до педагогічної ради Видача наказу про підготовку до педради Контроль за ходом підготовки до педради Визначення актуальної проблеми Проведення засідання методичної ради

Слайд 22

Завдання робочої групи Складання плану проведення педагогічної ради Визначення форми проведення Розподіл обов'язків між членами групи Окреслення завдань для членів групи

Слайд 23

Завдання групи інформатизаційного забезпечення Складання каталогу джерел інформації Добір літератури для самостійного опрацювання вчителями Складання рекомендацій Оформлення виставки літератури Підготовка доповіді і співдоповідей

Слайд 24

Завдання для аналітичної групи Дослідження, обстеження, вивчення проблеми Анкетування, діагностика Відвідування уроків, виховних заходів Підготовка і проведення контрольних робіт, зрізів знань Узагальнення матеріалів обстеження Аналіз і висвітлення результатів Розробка проекту рішення

Слайд 25

План підготовки до педради №з/п Зміст роботи Термін виконання Виконавці 1. Відвідування уроків у 5 класі 17.09.2013 – 18.10.2013 Дирекція, вч. почат. кл. 2. Провести визначення рівня умінь та навичок учнів на початок 5 класу (діагностичні к/р) До 27.09.2013 Дирекція 3. Провести батьківські збори “Подолання дезадаптації школярів в умовах переходу з початкової ланки до середньої – спільна проблема школи та сім′ї” 04.10.2013 Дирекція, кл. керівник 4. Провести анкетування батьків 04.10.2013 Практичний психолог 5. Перевірити ведення зошитів, щоденників До 11.10.2013 ЗДНВР 6. Перевірити зайнятість учнів у позаурочний час ( гуртки, секції) До 01.10.2013 ЗДВР 7. Вивчити стан психофізіологічних особливостей учнів 5 класу До 15.10.2013 Практичний психолог 8. Підготувати рекомендації, пам′ятки для батьків, учителів До 01.10.2013 ЗДНВР, психолог 9. Підготувати проект рішень педради До 25.10.2013 ЗДНВР

Слайд 26

Завдання директора — знайти найбільш раціональну форму проведення педради відповідно до специфіки теми та умов роботи школи, НВК. У будь-якому випадку директору треба твердо пам'ятати, що педрада — це не вистава. Ретельність підготовки до неї не означає, що виступати повинні тільки ті, кого визначили. Це привело б до зниження наукової вагомості педради і нівелювання будь-якої дискусії та критики. Це, перш за все,— рада! Зібрання однодумців! Потрібно вислухати різні точки зору, всебічно висвітлити питання, означити та обговорити те, що турбує всіх вчителів.

Слайд 27

Структура педагогічної ради

Слайд 28

Вступна частина Повідомити кількість членів педради, присутніх та відсутніх, причини неявки на засідання. Оголосити питання, які виносяться на засідання та затвердити їх відкритим голосуванням. Затвердити регламент роботи педради та строго дотримуватись його.

Слайд 29

Основна частина Проінформувати про виконання рішення попереднього засідання педагогічної ради. Надати слово доповідачу, виступаючим. Слідкувати за реакцією членів педради, їх увагою, дисципліною, участю в роботі засідання. При необхідності по ходу засідання педради вставити ділову репліку,направити виступаючого в потрібному руслі. Не допускати некоректних зауважень, не зажимати критику.

Слайд 30

Заключна частина Підвести підсумки після обговорення доповіді. Зачитати проект рішення педради та після внесення доповнень, змін, уточнень затвердити його відкритим голосуванням. Оголосити про закінчення педради. Надати можливість членам педради дати довідки, зробити зауваження з питання ведення засідання.

Слайд 31

Вимоги до підготовки рішень та оформлення протоколу. Контроль за виконанням рішень.

Слайд 32

Рішення педагогічної ради «Наступність у навчанні та вихованні учнів 4 і 5 класів» 1. Педагогічному колективу: 1.1. Забезпечити ефективне функціонування особистісно орієнтованої моделі навчання й виховання школярів. (постійно) 1.2. Впроваджувати й використовувати в роботі нові форми й технології формування особистості, враховуючи фізіологічні й психологічні особливості дитини. (постійно) 2. Практичному психологу школи О.Слюсар продовжувати вивчати причини дезадаптації, що виникають у школярів при переході з 4-го до 5-го класу; провести корекційні й реабілітаційні заняття з групами проблемних дітей (протягом листопада-грудня 2013 року). 3. Учителям-предметникам і вчителям початкових класів поглибити самоосвітню роботу з питання методики викладання предметів у класах перехідного періоду. Узагальнений матеріал підготувати до презентації на шкільному ярмарку педагогічної творчості в грудні 2013 року. 4. Учителям-предметникам 5-го класу до 15.11.2013 розробити систему допоміжного опорного матеріалу для забезпечення самостійної роботи учнів. На засіданнях методичної ради організувати демонстрацію цього матеріалу. 5. Заступнику директора з НВР Н.Станько до 30.12.2013 провести порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів 5 класу за І семестр з річним оцінюванням минулого навчального року. Голова педагогічної ради ______ В.Кунанець Секретар ______ О.Оліярник

Слайд 33

Виконання рішень педагогічної ради Адміністрація навчального закладу повинна: контролювати; приймати адміністративне рішення; накреслювати шляхи реалізації; знімати рішення з контролю.

Слайд 34

Рішення Прийняття адміністративного рішення – видача наказу, проведення нарад, творчих груп і т.п. Наказ _________________________________________________________________

Слайд 35

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № № ім.Тараса Шевченка м.Яворова НАКАЗ 25.10.2013 м.Яворів № 99 Про затвердження рішень педагогічної ради «Наступність у навчанні та вихованні учнів 4 і 5 класів» На підставі рішення педагогічної ради (протокол №6 від 25.10.2013) та з метою вироблення загальних підходів до організації навчально-виховного процесу в період адаптації школярів НАКАЗУЮ: 1. Учителям-предметникам і вчителям початкових класів поглибити самоосвітню роботу з питання методики викладання предметів у класах перехідного періоду. Узагальнений матеріал підготувати до презентації на шкільному ярмарку педагогічної творчості в грудні 2013 року. 2. Учителям-предметникам 5-го класу до 15.11.2013 розробити систему допоміжного опорного матеріалу для забезпечення самостійної роботи учнів. На засіданні методичної ради в грудні 2013 року організувати демонстрацію цього матеріалу. 3. Практичному психологу школи О.Слюсар продовжувати вивчати причини труднощів, що виникають у школярів при переході з 4-го до 5-го класу; провести корекційні й реабілітаційні заняття з групами проблемних дітей (протягом листопада- грудня 2013 року). 4. Заступнику директора з НВР Н.Станько : 4.1. До 28.12.2013 провести порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів 5 класу за І семестр з річним оцінюванням минулого навчального року. 4.2. Інформувати педагогічний колектив про виконання прийнятих рішень на плановому засіданні педагогічної ради в січні 2014 року. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Н.Станько. Директор школи __________ В.Кунанець З наказом ознайомлені: __________ Н.Станько

Слайд 36

Контроль Постановка рішення на контроль – занесення його до журналу контролю (картки контролю і т.п.) № Назва документа Відповідальний за виконання Термін виконання Форма виконання Підпис виконавця Хто контролює виконання Відмітка про зняття з контролю

Слайд 37

Реалізація Шляхи реалізації прийнятих рішень – графіки заходів: семінарів-практикумів, вивчення ППД тощо № з/п Зміст діяльності Дата Відповідальний Примітка про виконання

Слайд 38

Інформування Зняття з контролю – інформування педагогічного колективу про остаточне виконання, відмітка у журналі контролю

Слайд 39

Основні недоліки в роботі педагогічної ради: одноманітність тематики; відсутність належної підготовки засідань; пасивність, інертність учасників педради; поверховість (недостовірність) обговорення визначених питань; неконкретність рішень; недосконалий контроль за виконанням рішень; одноосібність підготовки та прийняття рішень; відсутність вчасного інформування педагогів.

Слайд 40

Результативність діяльності педагогічної ради залежить від багатьох чинників, але найважливіший з них – реалізація системного підходу до управління школою

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка