X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Рекомендації до підготовки БІОЛОГІЯ

Завантажити презентацію

Рекомендації до підготовки БІОЛОГІЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Рекомендації до підготовки БІОЛОГІЯ

Слайд 2

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ КЛІТИНИ ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ ЖИТТЄВІ ЦИКЛИ, РОЗМНОЖЕННЯ ТА СПАДКОВІСТЬ ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ, АДАПТАЦІЯ ТА ПРИРОДНИЙ ДОБІР ЕКОСИСТЕМИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Слайд 3

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ, ЩО УЧНІ МОЖУТЬ: Розпізнавати на рисунках структурні компоненти клітини та називати функції окремих органел (клітинна мембрана, ядро, мітохондрії, хлоропласти). Порівнювати клітини рослин і тварин (клітини рослин мають клітинну стінку, хлоропласти, вакуолі).  Визначати, які з організмів, представлених у графічній або текстовій формі, мають зазначену у завданні особливість будови клітин.

Слайд 4

Учні повинні знати 1.Особливості процесу клітинного дихання: - необхідність кисню; - розкладання органічних речовин (вуглеводи, глюкоза); - вироблення енергії для забезпечення життєдіяльності клітини; - виділення вуглекислого газу. 2. Особливості надходження кисню в організм різних тварин.

Слайд 5

Учні повинні знати 3. Особливості процесу фотосинтезу, який відбувається в клітинах рослин: необхідність світла (поглинання енергії), хлорофілу, вуглекислого газу, води; виробництво поживних речовин; виділення кисню.  

Слайд 6

Учні повинні вміти ПОЯСНЮВАТИ: чому деякі біологічні процеси такі, як фотосинтез та клітинне дихання, необхідні для підтримання життя; як ефективність фотосинтезу залежить від необхідних умов (наприклад рівня освітленості або кількості вуглекислого газу); як реакції на зовнішні та внутрішні зміни підтримують стабільний стан організму (наприклад, тремтіння на холоді, збільшення частоти пульсу при фізичному навантаженні, виділення поту в спеку); ВИЗНАЧАТИ реакцію організму людини на зміни зовнішніх чинників (фізичне навантаження та його припинення, зміна освітленості, підвищення температури) на підставі графічної інформації (рисунки, графіки).

Слайд 7

ЗНАТИ загальні ознаки, які відрізняють основні таксономічні групи тварин КЛАСИФІКУВАТИ організми на основі визначальних ознак таксономічної групи, до якої вони належать (особливостях будови, процесів життєдіяльності, способу харчування, поведінки) Приклад завдання: розподілити на групи організми, які зображені на Рисунку ; пояснити за якими ознаками організми розподілено на групи.

Слайд 8

Знати функції органів і систем органів тварин і людини (органи дихання, органи виділення, покриви тіла, м’язи) . Порівнювати та зіставляти органи (наявність та функції) у організмі людини або в організмах різних таксономічних груп.

Слайд 9

Порівнювати та зіставляти життєві цикли різних організмів, зокрема, як різні організми народжуються, ростуть, розвиваються (наприклад рослини, комахи, земноводні, птахи, ссавці). Розрізняти статеве і нестатеве розмноження (наприклад, на підставі тексту або зображення визначити форму розмноження). Пов’язувати успадкування характерних ознак видів із передачею генетичного матеріалу (генів, ДНК) від батьків до нащадків. Розрізняти риси, що успадковуються від тих, що набуваються в результаті навчання або пристосування до умов існування.

Слайд 10

Пояснювати, визначати пристосування тварин до умов існування. Пояснювати пристосувальне значення особливостей будови та поведінки. Розуміти як змінюються організми, пристосовуючись до умов існування та із плином часу (в процесі еволюції). Вміти пов'язувати пристосувальне значення особливостей будови із виживанням видів. Пояснювати, як подібності серед живих видів та скам’янілостей надають інформацію про зміни, що відбуваються в живих організмах, із плином часу. Визначати ознаки спільного походження тварин різних таксономічних груп.

Слайд 11

Визначати, які з організмів, представлених у графічній або текстовій формі, є продуцентами (виробляють), консументами (споживають), редуцентами (розкладають). Визначати місце організмів у ланцюгах живлення. Знати, які зв'язки існують між організмами в екосистемах. Пояснювати взаємозалежність між популяціями організмів у екосистемі з точки зору конкуренції та хижацького способу життя.

Слайд 12

Визначати причини обмеження (зниження) чисельності популяції (наприклад хижаки, хвороби, запаси їжі, стихійні лиха). Визначати та пояснювати зміни, які відбулися в популяції, на підставі аналізу текстової, табличної та графічної інформації. Прогнозувати результати впливу змін (діяльність людини, клімат, запаси їжі, зміни чисельності популяцій) у екосистемі на доступні ресурси та баланс між популяціями.

Слайд 13

Знати деякі причини хвороб (наприклад, діабету, грипу, серцевих хвороб). Описувати способи поширення інфекцій та передачі інфекційних хвороб. Знати про імунітет та його утворення. Пояснювати важливість правильного харчування, гігієни, фізичних вправ для збереження здоров'я та запобігання хворобам. Визначати продукти харчування, які містять ти чи інші поживні речовини (білки, вуглеводи, жири, мінерали).

Слайд 14

Показати можливість користуватися біологічною термінологією. Надавати або вибирати пояснення. Пояснювати (аналізувати) результати досліджень, що представлені у вигляді графіків, таблиць, рисунків. Робити висновки на підставі проведеного аналізу.  Планувати дослідження, які можуть вирішити питання щодо правильності запропонованих суджень.

Слайд 15

Уважно прочитати текст завдання (текст містить інформацію, необхідну для правильної відповіді) Виконувати всі завдання ( Не забувайте про ймовірність угадування). Використовувати життєвий досвід і кмітливість. Писати відповіді на всі відкриті завдання, навіть якщо є сумніви ( Можливо це і є правильна або частково правильна відповідь?)

Слайд 16

Головний спеціаліст відділу природничо-математичної та технологічної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Фіцайло Світлана Сергіївна

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія