X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВИПУСКНИКА ПТНЗ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Завантажити презентацію

ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВИПУСКНИКА ПТНЗ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Курсова робота на тему «ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВИПУСКНИКА ПТНЗ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ» Студента групи А рівень «Спеціаліст» заочна форма навчання Нечмоня Володимир

Слайд 2

Розгляд поняття й сутності базової професійної базової компетентності передбачає розв'язання проблеми співвідношення понять «компетенція» і «компетентність». Знані вчені, такі, як Д.Равен, визначають компетентність як специфічну здатність, необхідну для ефективного виконання конкретної дії в конкретній предметній галузі й включає вузькоспеціальні знання, особливого роду предметні навички, способи мислення, а також розуміння відповідальності за свої дії, а, наприклад, А. Хуторський, один із авторів впровадження особистісно зорієнтованої парадигми в Росії, дотримується тлумачення цих понять на основі традиційної тріади «знання-уміння-навички» (ЗУН). За безумовної важливості досліджень сучасних учених проблема формування фахової професійної компетентній у майбутніх випускників ПТНЗ є недостатньо дослідженою і потребує використання нових підходів до її розв'язання, систематизації та теоретичного узагальнення. Особливу увагу в цьому напрямі набуває формування базових професійних компетенцій у процесі вивчення основ наук та спеціальних дисциплін. Викладачі цих дисциплін мають сформувати базовий рівень професійної компетентності майбутніх фахівців з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.

Слайд 3

Актуальність дослідження даної теми обумовлена модернізацією освіти, де одним з напрямків є якість знань, пов’язана з підвищенням ефективності навчання. Мета дослідження полягає в пошуку, теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних порад щодо формування базових професійних компетенцій майбутніх випускників професійно-технічних навчальних закладів. Об’єкт дослідження – підготовка кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах. Предмет дослідження – зміст і методика базових професійних компетенцій майбутніх випускників. Завдання дослідження: 1. Проаналізувати сучасний стан формування професійних знань та вмінь учнів за допомогою інтерактивних засобів навчання. 2. Розробити, теоретично обґрунтувати та практично перевірити методичні поради щодо використання інтерактивних засобів навчання у формуванні професійних знань та вмінь учнів на уроках у ПТН

Слайд 4

Наша робота складається з наступних розділів та підрозділів: ВСТУП РОЗДІЛ І ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВИПУСКНИКА ПТНЗ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 1.1 Базові професійні компетенції – сутність поняття. 1.2 Базові професійні компетенції майбутнього випускника ПТНЗ. РОЗДІЛ ІІ. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ: СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1 Місце виробничого навчання в закладах професійної освіти 2.2 Принципи виробничого навчання 2.3 Системи виробничого навчання 2.4 Практичні заняття у виробничому навчанні ВИСНОВКИ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

Слайд 5

Аналізуючи основні підходи до визначення і структури компетентності та компетенцій можна виділити такі загальні риси: - здатність до дії в нетиповій виробничої ситуації із врахуванням наявних обставин; - компетентність – система, яка складена з окремих підсистем: професійних кваліфікацій, ключових компетенцій або національних професійних кваліфікацій, на основі відбору і аналізу котрих складаються програми і курси навчання; - всі складові компетентності і компетентність в їх сукупності можуть бути сформульовані на різних рівнях, що підтверджується відповідними документами про освіту, дозволяє здійснювати професійну діяльність і продовжувати навчання, виключаючи тупиковість системи освіти. На основі аналізу професійної компетентності та її ключових компетенцій, як компонент майбутніх випускників ПТНЗ, нами взяті співвідношення понять "компетенція" і "компетентність": професійні компетенції є складовими професійної компетентності. На цій основі визначені базові професійні компетенції, які є базовим рівнем професійної компетентності майбутніх випускників ПТНЗ.

Слайд 6

Метою виробничого навчання є формування в учнів основ професійної майстерності в області визначеної професії або групи професій, закріплення отриманих учнями первинних навичок та професійних умінь самостійного виконання робіт, оволодіння сучасною технікою, механізмами, інструментами, технологією, опанування передовими формами організації праці. Специфічною особливістю процесу виробничого навчання є поєднання навчання учнів у спеціально організованих, у тому числі змодельованих умовах (навчальні майстерні, навчальні лабораторії, полігони, навчальні господарства, тренажери, навчальні установки і т.д.), і в умовах виробництва. На рівні з дидактичними засобами особливе значення має учбово-матеріальне оснащення учбово-виробничого процесу: обладнання, робочі і контрольно-вимірювальні інструменти, прилади, технічна документація і т.д. Всі ці специфічні особливості, що характеризують процес виробничого навчання, необхідно враховувати при визначенні конкретного змісту, форм, методів і засобів виробничого навчання учнів, тобто системи. Використовуються наступні системи виробничого навчання: процесуальна, технологічна і процесуально-технологічна.

Слайд 7

Висновок Виконуючи роботу, я дослідив, що підходи до сутності поняття і структури професійної компетентності і професійних компетенцій висвітлив те, що нині не існує чіткого означення цих термінів. Загальними для всіх підходів є розуміння компетенції, як здатності індивіда розв’язувати різні проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності. Компетентність, як і компетенція, виступає інтегральною характеристикою особистості, якостями, які можна набути у процесі навчання. Без знання немає компетенції. Але не кожне знання і не в кожній ситуації виявляє себе як компетенція. Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне