X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методичний паспорт школи

Завантажити презентацію

Методичний паспорт школи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методичний паспорт школи

Слайд 2

Кількість класів на 01.09.2007 р. 41 кількість педагогічних працівників у закладі 84

Слайд 3

Моніторингові дослідження рівня професійного зростання вчителів, 2001-2007 роки

Слайд 4

Моніторингові дослідження рівня професійного зростання вчителів, 2001-2007 роки

Слайд 5

Типи професійної спрямованості педагогів

Слайд 6

Проблема, над якою працює школа Створення рівного доступу до якісної освіти через впровадження новітніх технологій навчання та формування ціннісних орієнтацій учнів

Слайд 7

Теми самоосвіти членів адміністрації

Слайд 8

Бабенко Анатолій Михайлович, директор школи Удосконалення системи управління освітнім закладом в контексті нових підходів до навчально-виховного процесу

Слайд 9

Тарасюк Ніна Петрівна, заступник директора школи з НВР Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; дослідницька робота, спрямована на оновлення змісту освіти та виховного процесу в школі

Слайд 10

Олійник Людмила Іванівна, заступник директора школи з НВР Забезпечення конституційного права на освіту; психолого-педагогічні принципи наступності; оновлення змісту біологічної освіти та його пріоритету

Слайд 11

Кирдей Ірина Дмитріївна заступник директора школи з НВР Практичні можливості та дидактична доцільність впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес

Слайд 12

Тематика засідань педагогічних рад на 2007/8 н.р.

Слайд 13

Серпень, 2007 р. Якість, доступність, інтеграція змісту освіти у 2006/7 н.р. та актуальні проблеми діяльності школи у 2007/8 н.р. в контексті реалізації Програми розвитку системи освіти Київської області на 2007-2012 роки. Відповідальний за проведення А.М. Бабенко

Слайд 14

Жовтень, 2007 р. Моніторингові дослідження якості всіх складових навчально-виховного процесу як ефективний інтрумент впливу на його результативність Відповідальний за проведення І.Д. Кирдей

Слайд 15

Січень, 2008 р. Роль виховного потенціалу уроку у підвищенні рівня якості навчання у школі в умовах гуманізації навчально-виховного процесу Відповідальний за проведення Н.П. Тарасюк

Слайд 16

Березень, 2008 р. Актуальні проблеми створення здоров*язбегігаючого освітнього середовища в умовах оновлення змісту освіти Відповідальний за проведення Л.І. Олійник

Слайд 17

Шкільні творчі об´єднання

Слайд 18

«Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес школи» Керівник Черненко О.М.

Слайд 19

«Сучасний урок зарубіжної літератури. Самореалізація особистості» Керівник Алімова Л.М.

Слайд 20

«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках рідної мови і літератури» Керівник Єсюк Л.В.

Слайд 21

«Створення ситуації успіху на уроках іноземних мов» Керівники Дудко Л.М., Смоляр І.М.

Слайд 22

«Впровадження особистісно-орієнтованих технологій виховання в практику роботи школи» Керівник Грабовецька Н.Ф.

Слайд 23

«Соціологічні знання як компонент соціалізації школярів» Керівник Галкіна Л.В.

Слайд 24

Творчо працюючі вчителі

Слайд 25

1. Прохацька О.П. «Творча активність учнів під час вивчення фізики» 2. Олійник Л.І. «Педагогічний моніторинг у роботі вчителя біології» 3. Алімова Л.М. «Самореалізація особистості» 4. Дудко Л.М. «Впровадження «BRAVO»» 5. Авер*янова Г.М. «Тематичні атестації учнів у процесі семестрово-залікової системи» 6. Павленко В.П. «Впровадження інноваційних методик в практику роботи» 7. Галкіна Л.В. «Розвиток творчих здібностей на уроках музики» 8. Черненко О.Ю. «Інформаційно-методичне забезпечення викладання ОБЖ» 9. Пилипчук Т.В. «Формування творчої особистості молодшого шкляра» 10. Степанкевич Г.О. «Адаптація шестирічної дитини до школи і соціального середовища» 11. Лабага О.П. «Формування орфографічної грамотності і культури писемного мовлення молодшого школяра» 12. Пащенко Є.М. «Формування комунікативного мовлення молдших школярів» 13. Грабовецька Н.Ф. «Формування громадянської позиції учня»

Слайд 26

Передовий педагогічний досвід

Слайд 27

Педагогічні майстерні на базі доробок вчителів: Прохацької О.П. та Грабовецької Н.Ф.; «Роль класного керівника у вивченні та реалізації здібностей дитини», Галкіної Л.В.; Консультпункт на тему: «Психолого-педагогічні технології забезпечення навчально-виховного процесу», Проскури Т.С. Майстер-класи вчителів: Бабенко А.М. Яценко О.А. Грабовецька Н.Ф. Авер*янова Г.М. Лабага О.П. Тарасюк Н.П. Олійник Л.І. Кирдей І.Д.

Слайд 28

Шкільні методичні об´єднання

Слайд 29

Методичне об´єднання вчителів української мови та літератури, керівник ДОРОФЄЄВА Н.Г., 15 р.

Слайд 30

Методичне об´єднання вчителів зарубіжної літератури та російської мови, керівник АЛІМОВА Л.М., 5 р.

Слайд 31

Методичне об´єднання вчителів математики, інформатики та фізики, керівник ЛЕМЕШКО Л.С., 3 р.

Слайд 32

Методичне об´єднання вчителів хімії та біології, керівник ЯЦЕНКО О.А., 1 р.

Слайд 33

Методичне об´єднання вчителів історії та географії, керівник АНДРУСЕНКО Л.С., 4 р.

Слайд 34

Методичне об´єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу, керівник ГАЛКІНА Л.В., 1 Р.

Слайд 35

Методичне об´єднання вчителів трудового навчання, керівник ЧУМАК Т.В., 2 р.

Слайд 36

Методичне об´єднання вчителів початкових класів, керівник САВЧУК Г.П., 7 Р.

Слайд 37

Методичне об´єднання класних керівників, 5-7 кл. - ГРАБОВЕЦЬКА Н.Ф., 7р. 9-11 кл. - АВЕР*ЯНОВА Г.М., 4 р.

Слайд 38

Використання ІКТ у навчально-виховному процесі

Слайд 39

Кількість вчителів по предметах, що використовують ІКТ

Слайд 40

Кількість вчителів по предметах, що використовують ІКТ

Слайд 41

ППЗ навчального призначення Пакет динамічної геометрії, 1.0.0.

Слайд 42

ППЗ навчального призначення Бібліотека електронних наочностей з біології, 6-11 кл, Квазар-Мікро

Слайд 43

ППЗ навчального призначення Людина і суспільство, 11 кл.

Слайд 44

ППЗ навчального призначення «Открытая астрономия»

Слайд 45

- на виконання навчальних програм: 1. Київшинознавство – 3,5 год; 2. Російська мова – 14,5 год; - на роботу з обдарованими учнями: 1. Комп*ютерна азбука – 2 год; 2. Розвиток творчих здібностей - 10 год; 3.Театральне мистецтво – 2 год; 4. Вступ до теорії чисел – 2 год; 5. Технологія обробки деревини – 2 год; 6. Українська народна вишивка – 2 год; 7. Література української діаспори – 2 год; 8. Математичне моделювання – 2 год; 9. Друга (німецька) іноземна мова – 6 год; 10. Основи наукової діяльності – 4 год; 11.Прикладна математика – 3 год; 12. Інформаційні засоби комунікації– 1 год; 13. Хімічний експеримент – 2 год; 14. Інформаційні технології – 4 год. ПЕРЕЛІК програм для варіативної складової робочого навчального плану

Слайд 46

ПЕРЕЛІК програм для варіативної складової робочого навчального плану -на забезпечення комп*ютерної грамотності учнів: 1. Сходинкидо інформатики – 2 год; 2. Інформатика (курс корстувача) – 7 год; 3. Інформаційні засоби комунікації– 1 год; 4. Інформаційні технології – 4 год. - на індивідуальну та групову роботу: 1. Ідивідуальні заняття -школи І ступеня – 6 год; -для учнів, що навчаються індивідуально – 7 год.

Слайд 47

ПЕРЕЛІК програм для варіативної складової робочого навчального плану спецкурси Філологічний профіль: Література української діаспори: -Програма спецкурсу для ІІ-ІІІ курсів ліцею (10-11 класів)- Терехов Володимир Франкович, 12.02.04 - КОІПОПК  - Ділова українська мова: Програма курсу для 10-11 класів-Аврамич Л.,04.12.03 – КОІПОПК -Ділове мовлення: Програма курсу для 10-11 класів з поглибленим вивченням української мови -Маслак Л.,26.09.02 - КОІПОПК Природничо-математичний напрям: -Хімія: Авторська програма поглибленого вивчення курсу для 10- 11 класів- Бібік Земфіра Веніамінівна, 07.11.02 - КОІПОПК  -Основи екології: Програма курсу для 10 (11) класів закладів освіти нового типу -Таргоня Василь Сергійович, 15.04.04 – КОІПОПК -.Яскраві барви здоров’я: Програма гуртка "Валеологія" Білоцерківської станції юних натуралістів -Колісніченко Інна Андріївна, 12-19.11.00 – КОІПОПК -Вступ до теорії чисел. Ланцюгові дроби та їх застосування: Програма факультативного курсу для учнів 8 класу природничо-математичного профілю –Кирдей Ірина Дмитрівна, 06.04.2006 – КОІПОПК - Ривкінд Ф.М. та ін. Сходинки до інформатики, 1-4 кл.,- КМІНВ ім. Б. Грінченка, 2002 р. -Олімпіадні задачі з математики: Авторська програма спецкурсу для 8-11 класів ліцею -Пихтар Микола Петрович, 07.11.02 – КОІПОПК -Методи розв’язування задач: Програма спецкурсу з математики для учнів 10-11 класів-Лахтадир Лариса Іванівна, 12.02.04 - КОІПОПК 

Слайд 48

Кількість дітей, що відвідують факультативи та спецкурси: школа І ступеня – 760 учнів; школа ІІ ступеня – 432 учнів; школа ІІІ ступеня – 525 учнів; разом – 1717 учнів. форма узагальнення: фахові висновки, накази про вивчення рівнів навчальних досягнень по предметах;творчі звіти, «круглі столи», предметні декади, методичні бюлетні, накази про виконання навчальних планів та програм (№ 197 від 30.12.2006 р., № 76 від 31.05. 2007 р.)

Слайд 49

Авторські програми 1. Вступ до теорії чисел. Ланцюгові дроби та їх застосування: Програма факультативного курсу для учнів 8 класу природничо-математичного профілю – Кирдей Ірина Дмитрівна, 06.04.2006 – КОІПОПК 2. Основи наукової діяльності. Програма факультативного курсу для 9-10 класів. - Тарасюк Ніна Петрівна, 25.10.2006 – НМЦ 3. Театральне мистецтво у школі. Програма факультативного курсу для 10 класу. - Грабовецька Н.Ф., 2005 – НМЦ 4. Мистецтво мовлення. Програма факультативного курсу для 11 класу. - Грабовецька Н.Ф., 2006 – НМЦ 5. Світ сучасної української поезії. Програма факультативного курсу для 11 класу. - Грабовецька Н.Ф., 2006 – НМЦ 6. Застосування методів математичного аналізу до дослідження природних процесів. Програма факультативного курсу для 10-11 класів природничо-математичного профілю. - Павленко В.П., 2005 - НМЦ.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка