X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в 5 класі

Завантажити презентацію

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в 5 класі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в 5 класі (в умовах переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти) Паніна М.І., вчитель української мови та літератури Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 2013р.

Слайд 2

Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі Лист МОН № 1/9-368 від 24.05.13 року Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейшли на навчання за новими програмами для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів  Організація навчання здійснюється за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства від 03.04.2012 № 409 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" (зі змінами)

Слайд 3

Адаптаційний період учнів 5 класу до нових умов навчання, багато в чому подібний до того, що був характерний для початку навчання в першому класі. Основні фактори впливу: різка зміна умов навчання розмаїтість й якісне ускладнення вимог зміна позиції "старшого" у початковій школі на "наймолодшого" у середній приходить новий класний керівник

Слайд 4

Причини, що утруднюють адаптацію дітей до середньої школи: неузгодженість вимог різних педагогів; пристосовування до своєрідного темпу, особливостей мови, стилю викладання кожного вчителя;   певна деіндивідуалізація, знеособлювання підходу педагога до школяра

Слайд 5

Українська мова У 2013/2014 навчальному році вивчення української мови та літератури у 5 класі здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 р. № 664 Визначальною ознакою вивчення української мови за новою навчальною програмою є зміщення акцентів на готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті

Слайд 6

Вимоги до освітніх результатів у програмі сформульовані в термінах предметної компетентності, які відбивають пізнавальну діяльність учнів на різних рівнях, а саме: учень називає, наводить приклади, описує тощо (початковий рівень; розпізнавання); учень розрізняє, ілюструє, називає правила, визначення тощо (середній рівень; розуміння); учень пояснює, характеризує, класифікує, використовує, робить висновки тощо (достатній рівень; уміння й навички); учень обґрунтовує, аналізує, прогнозує, встановлює зв’язки, висловлює судження, оцінює тощо (високий рівень; перенесення знань)

Слайд 7

Мовленнєва змістова лінія: розділ «Поняття про текст» знято у мовній змістовій лінії; розширено відомості про мовлення поняттям про текст, змістову й композиційну єдність, структуру тексту, ключові слова ; внесено зміни щодо вимог до рівня мовленнєвої компетентності; уточнено види робіт

Слайд 8

Мовна змістова лінія: уточнено й змінено вступні уроки; розділ про текст знято; збільшено кількість годин на повторення вивченого в початкових класах (тут і далі: у чисельнику подано стару кількість годин – 9; а в знаменнику нову – 10) і в кінці року (3/6); збільшено кількість годин на вивчення відомостей із синтаксису й пунктуації (20/23), зокрема: на другорядні члени (3/5); речення з однорідними членами (7/8)

Слайд 9

Мовна змістова лінія: збільшено кількість годин на вивчення розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія» (23/27); знято в 5-му класі з розділу «Лексикологія» матеріал про фразеологію й перенесено в 6–й клас, оскільки п’ятикласники у зв’язку з їхніми віковими особливостями важко опановують це мовне явище; відбулися деякі зміни у змісті розділу «Будова слова. Орфографія»

Слайд 10

Розподіл годин змінився таким чином: (зауважимо, що кількість годин не змінилася, тільки відбувся перерозподіл їх між 6 і 7 класами)   5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 3,5 (122 год, 10 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя) 3,5 (122 год, 6 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя) 2,5 (88 год, 3 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя) 2 (70 год, 4 год.– резерв годин для використання на розсуд учителя) 2 (70 год, 4 год. – резерв для використання на розсуд учителя)

Слайд 11

Кількість годин у 5 класі: 122 години на рік; 3,5 год на тиждень Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання залишається незмінною!

Слайд 12

Українська мова у 5 класі у 2013/2014 н. р. вивчатиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством: Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2013; Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013; Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2013

Слайд 13

Зразок заповнення сторінки журналу з української мови подано у методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580 (Інформаційний збірник Міністерства. – № 14-15. – 2010. – С. 3-17). Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться

Слайд 14

Українська література Головною метою вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах є: залучення учнів до найвищих досягнень національної літератури і культури, національних і загальнолюдських духовних цінностей; формування комунікативної та літературної компетентностей; розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та загальної культури; вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності

Слайд 15

Українська література У програмі для 5 класу вилучено тексти, які застарілі, нецікаві для сучасних учнів або ж заскладні для їхнього розуміння й естетичного сприймання Запропоновано нові сучасні художні твори, написані спеціально для дітей: наприклад, твір Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» Програма 5 класу структурована за такими взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: «Світ фантазії, мудрості»; «Історичне минуле нашого народу»; «Рідна Україна. Світ природи»

Слайд 16

Українська література На рубрику «Література рідного краю» виділено 4 години, які вчитель упродовж року може розподіляти самостійно. Це сприятиме додатковому індивідуальному вибору вчителем текстів для розгляду. До «літератури рідного краю» пропонується включати також художню творчість відомих ровесників учнів, їхніх земляків Резервний час може використовуватися для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, різних видів творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо) − на вибір учителя Ознайомлення з літературою рідного краю відбувається упродовж року

Слайд 17

Українська література Зверніть увагу! Текстово вивчаються лише твори, виокремлені у новій програмі півжирним, інші ж лише називаються. Це саме стосується й коротких оглядів перед підтемами Особливу увагу варто звернути на підрубрику ТЛ (теорія літератури). У шкільному вивченні вона означає лише початкові, доступні дітям знання про певні теоретико-літературні поняття, необхідні при розгляді твору як явища мистецтва слова. До того ж кожне з них зазначається лише один раз, надалі вони лише повторюються, закріплюються − відповідно до вибору й фахової компетентності вчителя

Слайд 18

Українська література у 5 класі у 2013/2014 н.р. вивчатиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством: Авраменко О.М. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2013; Коваленко Л.Т. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

Слайд 19

Контакти: panina-mariia@mail.ru http://mariyapanina.ucoz.net/ 0506670521 Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка